Cайт Українського інституту експертизи сортів рослин

 

                                      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

                                                                          

Напрямки діяльності

Український інститут експертизи сортів рослин проводить державну науково-технічну експертизу сортів рослин з метою визначення придатності їх до поширення в Україні та набуття  майнових прав на сорт рослин, як об’єкт інтелектуальної власності.

Основними напрями науково-технічної діяльності УІЕСР є:

 • Виконання фундаментальних, прикладних та інших науково-дослідних робіт з науково-технічної експертизи сортів рослин та сортової сертифікації;
 • Науково-методичне та методологічне забезпечення кваліфікаційної експертизи сортів рослин, післяреєстраційного сортовивчення, ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю на основі вимог національного законодавства, міжнародних договорів і технічних документів;
 • Науково-інформаційна та редакційно-видавнича діяльність у сфері охорони прав на сорти рослин (опублікування офіційних та науково-методичних видань);
 • Розробка проектів нормативно-правових актів щодо складання та подання заявок на сорти рослин, інших етапів державної науково-технічної експертизи сортів рослин;
 • Організація та забезпечення зберігання дослідних зразків насіння та садивного матеріалу, які надають разом з документами заявки відповідно до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»;
 • Перевірка збереженності сортів, ділянковий (грунтовий) та лабораторний сортовий контроль, післяреєстраційне сортовивчення;
 • Формування колекції загальновідомих сортів рослин та колекції сортів з еталонними ознаками, які використовують для проведення польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин з визначення критеріїв відмінності, однорідності та стабільності, в межах своїх повноважень несе відповідальність за їх підтримання та оновлення;
 • Контроль  зберігання  власниками сортів та володільцями патентів офіційних дослідних зразків насіння і садивного матеріалу, у порядку визначеному Компетентним органом;
 • Визначення технологічних показників якості сортів рослин та біохімічні дослідження рослинного матеріалу з використанням підконтрольних речовин (прекурсорів). Проведення електрофоретичних досліджень та ПЛР-аналіз (ДНК-маркери);
 • Надання послуг із вивчення та діагностики наявних генетичних модифікацій у зразках насіння та рослинного матеріалу;
 • Наукове обґрунтування формування ринку сортів рослин як об’єктів інтелектуальної власності, збору за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин, удосконалення статистики, обліку, і звітності у сфері охорони прав на сорти рослин;
 • Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва. В межах своєї компетенції представляє інтереси України з питань охорони прав на сорти рослин у міжнародних організаціях, участь у національних та міжнародних заходах з питань охорони прав на сорти рослин;
 • Підготовка наукових кадрів, освітня діяльність та підвищення кваліфікації фахівців з питань охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації;
 • Науково-технічне та нормативно-методичне інформування з питань охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації.

 

Рахунки та реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.uasops@i.ua

Flag Counter