ua

Відділ науково-технічної інформації

structure
Мета та завдання

Участь у реалізації завдань в сфері інформатизації та інформаційної технології, формування інформаційних ресурсів та імплементації електронного документообігу, проектування технічного завдання та розробка програмного забезпечення технологічних процесів в Інституті та науково-технічний, інформаційний супровід наукометричних баз у системі охорони прав на сорти рослин, сортовивченні та сортовій сертифікації.

Основні напрями діяльності
 • - організація та технічне підтримання автоматизованих робочих місць працівників структурних підрозділів Інституту;
 • - забезпечення правильної експлуатації і безперебійної роботи комп’ютерної техніки;
 • - організація технічного обслуговування і ремонту ПК, оргтехніки і засобів телекомунікацій;
 • - організація, ведення, наповнення, забезпечення друку та розповсюдження офіційних та науково-практичних видань Інституту;
 • - науково-практичного журналу «Plant Varieties Studying and Protection» («Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин»);
 • - бюлетеня «Охорона прав на сорти рослин»;
 • - науково-технічної продукції та методично-програмного забезпечення;
 • - опрацювання сучасних напрямів автоматизації інформаційної системи Інституту з елементами математичного моделювання та управлінням баз даних;
 • - забезпечення безперебійного управління Базою даних, визначення функціональних процесів для структурних підрозділів у контексті використання програмного забезпечення відповідних АРМів;
 • - застосування математичного моделювання та елементів варіаційної статистики для аналізу, опрацювання результатів кваліфікаційної експертизи сортів рослин та під час імплементації програмних інформаційних продуктів;
 • - сприяння безперебійного руху науково-технічної продукції на паперових та електронних носіях у межах компетенції виконавців і споживачів у сфері інформаційних технологій, програмного забезпечення, математичного моделювання та управління Базою даних.
Співробітники відділу:

Завідувач відділу

Завідувач відділу

 • роб.тел.: +38 (044) 258-34-56 внутр.:333

Сектор математичного моделювання та управління базами даних

person

Мажуга Костянтин Миколайович

Заступник завідувача відділу - завідувач сектору

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.333

Попова Оксана Павлівна

Старший науковий співробітник, к. іст. н.

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.138
person

Орленко Наталія Станіславівна

Старший науковий співробітник, к.е.н., доцент

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.333

Присяжнюк Олег Іванович

Науковий співробітник, к. с.-г. н., ст. н.с.

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.333
Сектор інформатизації

person

Бровкін Володимир Володимирович

Завідувач сектору

 • роб.тел.: +38(044) 258-3-56 внутр.321

Маслечкін Василь Вікторович

Молодший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.333

Мартинов Олексій Миколайович

Молодший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.118

Стариченко Євген Михайлович

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.333Сектор редакційно-видавничої діяльності

person

Марченко Тетяна Миколаївна

Завідувач сектору

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.120
person

Павлюк Наталія Володимирівна

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.120

Бойко Андрій Іванович

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.120
person

Половинчук Олександр Юрійович

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.120

Башкатова Оксана Петрівна

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.120

Сорочинський Борис Володимирович

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.120

Барбан Ольга Борисівна

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.120

Коховська Ірина Валеріївна

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.138

Українець Сергій Леонідович

Молодший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.135121