ua

Відділ науково-технічної інформації

structure
Мета та завдання відділу

Реалізація завдань в сфері інформатизації, інтелектуальних  інформаційних та інформаційно аналітичних технологій , підготовки до видання наукової продукції.

Відділ складається з трьох секторів:

 • Сектор математичного моделювання та управління базами даних
 • Сектор інформатизації
 • Сектор редакційно-видавничої діяльності

Завідувач відділу

Стариченко Євгеній Михайлович

Науковий профіль: Scholar.google

 • роб.тел.: +38 (044) 258-34-56 внутр.:333

Сектор математичного моделювання та управління базами даних

Основні напрями діяльності сектору

 • застосування методів і засобів інформаційних технологій в сфері сортовивчення, сортовивченні та сортовій сертифікації,  плануванні та  управлінні економічними процесами УІЕСР;
 • аналіз та використання математичних моделей,  інструментів програмної інженерії  в сфері кваліфікаційної експертизи сортів рослин;
 • аналіз і синтез інформаційних  систем i технологій оброблення  інформації;
 • проектування, ведення та адміністрування баз та сховищ даних;
 • формування архітектурних рішень щодо інтерфейсів програмного комплексу з урахуванням проектних вимог та наявних ресурсів  УІЕСР.

 

person

Мажуга Костянтин Миколайович

Науковий профіль: Scholar.google

Заступник завідувача відділу - завідувач сектору

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.333

Андрющенко Віктор Миколайович

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.138
person

Орленко Наталія Станіславівна

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник, к.е.н., доцент

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.333


Присяжнюк Олег Іванович

Науковий профіль: Scholar. google

Науковий співробітник, к. с.-г. н., ст. н.с.

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.333
Сектор інформатизації

Основні напрями діяльності сектору

 • аналіз та синтез систем людино-комп’ютерної взаємодії та комунікації;
 • стандартизація та сертифікація програмної складової інформаційних технологій;
 • аналіз технічних засобів, програмного забезпечення придатних для використання під час польових та лабораторних досліджень в сфері сортовивчення;
 • забезпечення правильної експлуатації і безперебійної роботи комп’ютерної техніки;
 • забезпечення захисту даних АІС УІЕСР;
 • організація технічного обслуговування і ремонту ПК, оргтехніки і засобів телекомунікацій.


person

Бровкін Володимир Володимирович

Науковий профіль: Scholar.google

Завідувач сектору

 • роб.тел.: +38(044) 258-3-56 внутр.321

Маслечкін Василь Вікторович

Науковий профіль: Scholar.google

Молодший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.333

Мартинов Олексій Миколайович

Науковий профіль: Scholar. google

Молодший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.118

Сектор редакційно-видавничої діяльності

Основні напрями діяльності сектору

• здійснення на основі пропозицій структурних підрозділів УІЕСР планів підготовки і видання довідкової, методичної та наукової літератури;

• редагування відповідно до діючих стандартів  авторських рукописів;

• розробка оригінал-макетів для тиражування та подальшого використання друкарнями та видавництвами;

• надання допомоги авторам у підготовці та оформленні довідкової, методичної та наукової літератури;

• формування на основі вітчизняних і зарубіжних джерел науково-технічного бібліотечного фонду, інформаційне забезпечення науковців УІЕСР.

 •  супровід наукометричних баз у системі  сортовивченні та сортовій сертифікації

person

Марченко Тетяна Миколаївна

Науковий профіль: Scholar.google

Завідувач сектору

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.120
person

Павлюк Наталія Володимирівна

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.120

Бойко Андрій Іванович

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.120
person

Половинчук Олександр Юрійович

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.120

Башкатова Оксана Петрівна

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.120

Сорочинський Борис Володимирович

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник, д-р біол.наук 

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.120

Барбан Ольга Борисівна

Науковий профіль: Scholar.google

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.120

Коховська Ірина Валеріївна

Науковий профіль: Scholar.google

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.138

Українець Сергій Леонідович

Науковий профіль: Scholar.google

Молодший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.135121