Cайт Українського інституту експертизи сортів рослин

 

                                      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

                                                                          

Розділ: Новини

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад Українського інституту експертизи сортів рослин

На виконання пункту 5 статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII та керуючись Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин (далі ‑ УІЕСР) Конкурсна комісія УІЕСР оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних посад:

 1. Завідувач відділу науково-організаційної роботи Українського інституту експертизи сортів рослин;
 2. Завідувач сектору зернових, зернобобових та круп’яних культур відділу експертизи на придатність до поширення Українського інституту експертизи сортів рослин;
 3. Старший науковий співробітник відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність Українського інституту експертизи сортів рослин (відпустка по догляду за дитиною до березня 2019 р.);
 4. Старший науковий співробітник сектору математичного моделювання та управліннями базами даних відділу науково-технічної інформації Українського інституту експертизи сортів рослин;
 5. Старший науковий співробітник відділу міжнародного співробітництва та забезпечення діяльності представника в Раді УПОВ Українського інституту експертизи сортів рослин;
 6. Старший науковий співробітник відділу міжнародного співробітництва та забезпечення діяльності представника в Раді УПОВ Українського інституту експертизи сортів рослин 0,5 ставки;
 7. Молодший науковий співробітник відділу міжнародного співробітництва та забезпечення діяльності представника в Раді УПОВ Українського інституту експертизи сортів рослин 0,5 ставки;
 8. Старший науковий співробітник лабораторії арбітражних досліджень та нових методів експертизи відділу лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин (Центр сертифікаційних випробувань) Українського інституту експертизи сортів рослин 0,5 ставки;
 9. Науковий співробітник лабораторії арбітражних досліджень та нових методів експертизи відділу лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин (Центр сертифікаційних випробувань) Українського інституту експертизи сортів рослин;
 10. Науковий співробітник лабораторії арбітражних досліджень та нових методів експертизи відділу лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин (Центр сертифікаційних випробувань) Українського інституту експертизи сортів рослин (відпустка по догляду за дитиною до серпня 2019 р.) 0,5 ставки;
 11. Завідувач відділу кадрів та діловодства Українського інституту експертизи сортів рослин;
 12. Завідувач відділу внутрішнього аудиту Українського інституту експертизи сортів рослин.

 

1. Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу науково-організаційної роботи:

Кваліфікаційні вимоги. Науковий ступінь доктора чи кандидата наук з відповідної галузі знань, наявність наукових праць. На вакантну наукову посаду завідуючого відділу УІЕСР можуть бути призначені висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань, які мають належний досвід роботи.

Професійна компетентність: вища освіта аграрного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст) за економічною спеціальністю.

Посадові обов’язки: забезпечення проведення економічних досліджень фінансово-господарської діяльності, підготовка науково обґрунтованих пропозицій щодо оптимізації напрямів розвитку і функціонування УІЕСР та його структурних підрозділів, підвищення ефективності використання наявних земельних та трудових ресурсів, державного майна, коштів державного бюджету.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача відділу повинен знати: Конституцію України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР. Наукові проблеми відповідної галузі знань науки й техніки, напрямки розвитку галузі сільського господарства; керівні матеріали вищих органів, вітчизняні й закордонні досягнення з цих питань; установлений порядок організації, планування та фінансування, проведення і впровадження наукових досліджень і розробок, процедуру укладання договорів за сумісного виконання робіт з іншими установами, організаціями; наукове устаткування підрозділу і правила його експлуатації, оформлення науково-технічної документації; системи управління науково-дослідними розробками; діючі положення з підготовки й підвищення кваліфікації кадрів; керівні матеріали з організації діловиробництва, основи трудового законодавства.

 

2. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади завідувача сектору зернових, зернобобових та круп’яних культур:

Кваліфікаційні вимоги. Науковий ступінь доктора чи кандидата наук з відповідної галузі знань, наявність наукових праць. На вакантну наукову посаду завідуючого сектору УІЕСР можуть бути призначені висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань, які мають належний досвід роботи.

Професійна компетентність: вища освіта аграрного напрямку підготовки (магістр, спеціаліст).

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача сектору повинен знати: Конституцію України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності Інституту. Наукові проблеми відповідної галузі знань науки й техніки, напрямки розвитку галузі сільського господарства; керівні матеріали вищих органів, вітчизняні й закордонні досягнення з цих питань; установлений порядок організації, планування та фінансування, проведення і впровадження наукових досліджень і розробок, процедуру укладання договорів за сумісного виконання робіт з іншими установами, організаціями; наукове устаткування підрозділу і правила його експлуатації, оформлення науково-технічної документації; системи управління науково-дослідними розробками; діючі положення з підготовки й підвищення кваліфікації кадрів; керівні матеріали з організації діловиробництва, основи трудового законодавства.

 

3. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади старшого наукового співробітника відділу міжнародного співробітництва та забезпечення діяльності представника в Раді УПОВ:

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта й досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше ніж 10 років. Наявність наукових праць. За наявності наукового ступеня – без пред’явлення вимог до досвіду роботи.

Професійна компетентність: володіння іноземною мовою на рівні побутовому та професійному рівні, мати відповідний диплом (сертифікат).

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади старшого наукового співробітника повинен знати: Конституцію України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР. Наукові проблеми за тематикою проведення досліджень і розробок, керівні матеріали за відповідними галузями наук; вітчизняну й закордонну інформацію з цих питань; сучасні методи та засоби планування й організації досліджень і розробок, проведення експериментальних спостережень, у тому числі з використанням електронно-обчислювальної техніки; основи економіки відповідної галузі виробництва та наукової організації праці.

 

4. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних наукових посад старших наукових співробітників:

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта й досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше ніж 10 років. Наявність наукових праць. За наявності наукового ступеня – без пред’явлення вимог до досвіду роботи.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади старшого наукового співробітника повинен знати: Конституцію України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР. Наукові проблеми за тематикою проведення досліджень і розробок, керівні матеріали за відповідними галузями наук; вітчизняну й закордонну інформацію з цих питань; сучасні методи та засоби планування й організації досліджень і розробок, проведення експериментальних спостережень, у тому числі з використанням електронно-обчислювальної техніки; основи економіки відповідної галузі виробництва та наукової організації праці.

 

5. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних наукових посад наукового співробітника:

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта й досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше ніж 5 років, наявність наукових праць або авторських свідоцтв (патентів) на винаходи. За наявності наукового ступеня ‑ без пред'явлення вимог до стажу роботи.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади наукового співробітника повинен знати: Конституцію України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР. Мету й завдання досліджень, розробок, що проводяться, вітчизняну й закордонну інформацію з цих досліджень і розробок у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин; сучасні методи та засоби планування й організації досліджень і розробок, проведення експериментів і спостережень, узагальнення й обробки інформації, в тому числі з застосуванням електронно-обчислювальної техніки; основи наукової організації праці.

 

6. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних наукових посад молодшого наукового співробітника:

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта й досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше ніж 3 роки. За наявності наукового ступеня, закінчення аспірантури або проходження стажування ‑ без пред’явлення вимог до стажу роботи. За наявності рекомендацій вищих навчальних закладів (факультетів) на посаду молодшого наукового співробітника можуть бути призначені, як виняток, випускники вищих навчальних закладів, які набули досвіду роботи в період навчання.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади молодшого наукового співробітника повинен знати: Конституцію України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР. Мету й завдання досліджень і розробок, що проводяться, вітчизняну й закордонну інформацію з цих досліджень і розробок; сучасні методи та засоби планування й організації досліджень і розробок, проведення експериментів і спостережень, узагальнення й обробки інформації, в тому числі з застосуванням електронно-обчислювальної техніки; основи наукової організації праці.

 

7. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад завідувача відділу кадрів та діловодства:

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з управління персоналом ‑ не менше 2 років.

Кандидат на заміщення вакантної посади завідувача відділу кадрів та діловодства повинен знати: Конституцію України, законодавчі і нормативні акти, методичні матеріали з управління персоналом, трудове законодавство, структуру і штат підприємства, його профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку, кадрову політику і стратегію підприємства, методи аналізу професійно-кваліфікаційної структури кадрів, порядок оформлення, ведення і збереження документації, пов’язаної з кадрами і їх рухом, методи обліку руху кадрів, порядок складання встановленої звітності, можливості використання сучасних інформаційних технологій у роботі кадрових служб, порядок оформлення приймання, переведення та звільнення працівників, ведення і зберігання їх трудових книжок та особових справ, оформлення пенсій працівникам підприємства та їх сім’ям, трудове законодавство, засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.

 

8. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад завідувача відділу внутрішнього аудиту:

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта зі спеціальності бухгалтерія/ аудит/економіка/юриспруденція. Досвід роботи за спеціальністю – не менше 3 років.

Кандидат на заміщення вакантної посади завідувача внутрішнього аудиту повинен знати: Конституцію України, законодавчі і нормативні акти, порядок проведення внутрішнього фінансового контролю за фінансово-господарською діяльністю, проведення внутрішнього аудиту, що включають аналіз фінансово-господарської діяльності, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та збереження державного майна, економного використання фінансових і матеріальних ресурсів, виконання планових завдань, достовірність ведення бухгалтерського обліку, вжиття заходів до запобігання фінансових порушень, здійснення моніторингу виконання рекомендацій аудиту, складання звітів, актів, за результатами проведених перевірок; стандартні комп’ютерні програми (Microsoft Office), роботу з базами даних.

Відповідно до пункту 16. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин затвердженого наказом Українського інституту експертизи сортів рослин від 08 листопада 2016 року № 263-ОД «На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VI, п.п. 5.10, 5.11, 6.9 Антикорупційної програми УІЕСР та його філій, затверджених наука зо УІЕСР від 26 квітня 2016 року № 105-ОД, Комісія надає заяви кандидатів та додані до них документи особі, відповідальній за реалізацію Антикорупційної програми УІЕСР та його філій для проведення перевірки з питань наявності чи відсутності потенційного конфлікту інтересів у разі призначення кандидата на вакантну наукову посаду».

 

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають на ім'я керівника УІЕСР:

Усі перераховані документи, окрім заяви, подаються кандидатом у запечатаному конверті, на якому міститься напис «На конкурс», прізвище, ім’я та по-батькові кандидата, а також повна назва посади, на заміщення якої претендує кандидат. Зареєстровані заяви кандидатів, а також додані до них запечатані конверти з документами зберігаються в секретаря Комісії та відкриваються лише на засіданнях Комісії.

Заяви на конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад та додані до них документи приймаються секретарем Конкурсної комісії Присяжнюк Л. М. в кабінеті № 10 Українського інституту експертизи сортів рослин за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15, телефон для довідок – (044) 258-34-56, вн. 130.

Термін подачі заяв – з 9.00 год. 19 вересня 2017 р. до 18.00 год. 10 жовтня 2017 року.

Конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад відбудеться 11 жовтня 2017 року о 10.00 год. в кабінеті № 34 Українського інституту експертизи сортів рослин за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15.

«18» вересня 2017 р.

Конкурсна комісія

Українського інституту

експертизи сортів рослин

Рахунки та реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter