Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Наказ № 17-1 "Про затвердження Положення про Державну інспекцію з охорони прав на сорти рослин"

 

Про затвердження Положення про Державну інспекцію з охорони прав на сорти рослин

Наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин
від 16 січня 2003 року N 17-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 січня 2003 р. за N 81/7402

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державної служби з охорони прав на сорти рослин
 від 26 серпня 2005 року N 449

Відповідно до пункту 2 Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1182, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державну інспекцію з охорони прав на сорти рослин, що додається.

2. Відділу правового та організаційного забезпечення (Курочка Ю. Є.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та опублікувати його в офіційному бюлетені Держсортслужби.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Завалевську В. О.

 

Голова 

В. Волкодав

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Державного секретаря
Міністерства аграрної політики
України 

 
 
В. П. Яковенко

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної служби з охорони прав на сорти рослин
від 16 січня 2003 р. N 17-1
(у редакції наказу Державної служби з охорони прав на сорти рослин
від 26 серпня 2005 р. N 449)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 січня 2003 р. за N 81/7402 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну інспекцію з охорони прав на сорти рослин

1. Загальні положення

1.1. Державна інспекція з охорони прав на сорти рослин (далі - Держсортінспекція) створена відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" та постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року N 1182 "Про затвердження Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин".

1.2. Держсортінспекція є самостійним структурним підрозділом Державної служби з охорони прав на сорти рослин (далі - Держсортслужба) без права юридичної особи, який здійснює державний контроль та нагляд за дотриманням законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин.

1.3. Держсортінспекція складається з державної інспекції з охорони прав на сорти рослин Автономної Республіки Крим, державних інспекцій з охорони прав на сорти рослин областей, які діють у складі державного центру експертизи сортів рослин Автономної Республіки Крим та обласних державних центрів експертизи сортів рослин.

1.4. Держсортінспекція у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також наказами Міністерства аграрної політики України (далі - Мінагрополітики), Держсортслужби, Положенням про Держсортслужбу і цим Положенням.

2. Основні завдання Держсортінспекції

2.1. Основними завданнями Держсортінспекції є:

здійснення державного контролю та державного нагляду за дотриманням суб'єктами господарювання, незалежно від форм власності, вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження посадкового матеріалу сортів рослин;

участь у проведенні державної науково-технічної експертизи сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності;

забезпечення державного контролю та нагляду за збереженістю сортів рослин;

реєстрація ліцензійних договорів.

3. Функції Держсортінспекції

3.1. Держсортінспекція відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний нагляд за:

3.1.1. Набуттям, здійсненням та захистом прав на сорт рослин у межах повноважень, наданих Держсортслужбою;

3.1.2. Наявністю разових дозволів на ввезення в Україну для наукових цілей посадкового матеріалу (насіння) незареєстрованих в Україні сортів рослин, що видаються Державною службою з охорони прав на сорти рослин, та угод між селекціонером (автором сорту) і представником з питань інтелектуальної власності на сорти рослин;

3.1.3. Уживанням назв сортів у сортових та насіннєвих документах, публікаціях, офіційних виданнях, а також у частині їх відношення до знаків для товарів і послуг та зазначень походження товарів;

3.1.4. Діяльністю уповноважених Держсортслужбою закладів експертизи системи охорони прав на сорти рослин.

3.2. Здійснює державний контроль за дотриманням:

3.2.1. Юридичними і фізичними особами законодавства з питань охорони прав на сорти рослин;

3.2.2. Особистого немайнового права авторства на сорт;

3.2.3. Майнового права власника сорту;

3.2.4. Права попереднього користування і права при відновленні прав на сорт;

3.2.5. Права на поширення сорту в Україні;

3.2.6. Права власника сорту щодо тимчасової правової охорони;

3.2.7. Прав власника сорту при обмеженні його виключного права;

3.2.8. Прав автора сорту при відмові власника від майнового права на сорт;

3.2.9. Порядку вивезення з України посадкового матеріалу (насіння) сортів рослин, що містять об'єкт інтелектуальної власності;

3.2.10. Угоди, укладеної між роботодавцем та автором сорту щодо виплати справедливої винагороди;

3.2.11. Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту;

3.2.12. Представниками з питань інтелектуальної власності на сорти рослин вимог Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" та інших нормативно-правових актів з питань охорони прав на сорти рослин.

3.3. Проводить державний нагляд і контроль за:

3.3.1. Наявністю документів, що підтверджують право правонаступника на сорт рослин, та документів про сплату збору за дії, пов'язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин;

3.3.2. Передачею майнового права на сорт і передачею права на використання сорту;

3.3.3. Виконанням власником сорту своїх обов'язків;

3.3.4. Сортами, внесеними до Реєстру патентів і Реєстру сортів;

3.3.5. Додержанням на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності галузевих стандартів, норм і нормативів та вимог конфіденційності в частині охорони прав на сорти рослин;

3.3.6. Дотриманням прав власника сорту при веденні первинного насінництва сортів, унесених до Реєстру патентів і Реєстру сортів;

3.3.7. Дотриманням вимог чинного законодавства щодо права подання заявки на сорт;

3.3.8. Виконанням закладами системи охорони прав на сорти рослин програми державної науково-технічної експертизи сортів рослин як об'єктів інтелектуальної власності.

3.4. Проводить перевірку та реєструє у спеціальному журналі договори стосовно передачі майнового права на сорт і договори стосовно передачі права на використання сорту, куди заносяться відомості про умови та дані про отримання прав на поширення сорту.

3.5. Координує і контролює роботу підпорядкованих їй державної інспекції з охорони прав на сорти рослин Автономної Республіки Крим, державних інспекцій з охорони прав на сорти рослин областей, які діють у складі державного центру експертизи сортів рослин Автономної Республіки Крим та обласних державних центрів експертизи сортів рослин.

3.6. Забезпечує реалізацію вимог, передбачених Порядком прийняття спеціального рішення щодо насіння і садивного матеріалу сорту, не занесеного до Реєстру сортів рослин України і не визнаного перспективним, затвердженим наказом Держсортслужби від 11.04.2005 N 196, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.04.2005 за N 440/10720.

3.7. Держсортінспекція виконує інші функції, що передбачені в завданнях.

4. Права Держсортінспекції

4.1. Держсортінспекція має право:

4.1.1. Безперешкодно відвідувати об'єкти, де проводиться розмноження насіння та посадкового матеріалу або його зберігання.

4.1.2. Перевіряти у суб'єктів господарювання всіх форм власності:

наявність дозволу на використання сорту як об'єкта права інтелектуальної власності на будь-якій стадії виробництва, використання, зберігання, реалізації та розмноження насіння та садивного матеріалу сортів рослин;

документи, що підтверджують дотримання законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин;

дотримання вимог законодавства при проведенні сортової сертифікації та апробації посадкового матеріалу, ведення документації про насіннєві посіви та достовірність поданої державної статистичної звітності про сортові посіви;

документацію, що підтверджує походження насіння та садивного матеріалу сорту рослин як його матеріальних носіїв;

відповідність умов суб'єктів насінництва та розсадництва для отримання права виробництва насіння і садивного матеріалу.

4.1.3. Складати акт за результатами проведеної перевірки (додаток).

4.1.4. У разі виявлення порушень нормативно-правових актів:

складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в галузі насінництва, розсадництва та з охорони прав на сорти рослин (стаття 255) та направляти їх на розгляд до державних насіннєвих інспекцій (стаття 104-1) або до суду (стаття 51-2);

вимагати припинення порушення права на об'єкт інтелектуальної власності в галузі охорони прав на сорти рослин;

надавати пропозиції про обмеження, тимчасову заборону діяльності підприємств, установ та організацій, пов'язану з виробництвом, використанням, зберіганням, реалізацією та розмноженням насіння та посадкового матеріалу сортів рослин;

давати обов'язкові для виконання суб'єктами насінництва та розсадництва вказівки щодо усунення порушень законодавства з охорони прав на сорти рослин та визначати строк усунення виявлених порушень;

порушувати перед уповноваженими органами питання про притягнення юридичних та/або фізичних осіб до дисциплінарної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальностей.

4.1.5. Здійснювати інспекційну перевірку будь-яких фізичних або юридичних осіб у разі надходження інформації про порушення прав на сорти рослин.

4.1.6. Відбирати проби насіння і садивного матеріалу сортів рослин у суб'єктів насінництва та розсадництва з метою перевірки збереженості сорту або для проведення аналізу щодо наявності генетично зміненого компонента.

4.1.7. Перевіряти достовірність документації, що засвідчує право заявника на подання заявки на сорт рослин.

4.1.8. У межах своїх повноважень брати участь в:

удосконаленні нормативно-правової бази з охорони прав на сорти рослин як об'єкта інтелектуальної власності;

проведенні експертизи технологічних інструкцій та іншої нормативно-технічної документації на продовольчі товари та продукти дитячого і спеціального харчування.

4.1.9. Здійснювати польові інспекції сортових посівів (апробація).

4.1.10. Залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій, Національної академії наук, Української академії аграрних наук та інших галузевих академій наук (за згодою), працівників навчальних закладів (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до їхньої компетенції в межах, делегованих їй Держсортслужбою.

4.1.11. Надавати необхідну методичну допомогу, роз'яснення та консультації з питань організації контролю за чистосортністю, охороноздатністю, відповідністю сортів рослин виданим патентам та охорони прав власника (підтримувача) сорту як об'єкта інтелектуальної власності.

4.1.12. Подавати пропозиції Держсортслужбі про:

виключення сортів з Реєстру сортів за умови виявлення при перевірці відсутності ведення первинного насінництва цих сортів;

заперечення щодо реєстрації сорту на підставі невідповідності його вимогам, установленим Законом України "Про охорону прав на сорти рослин";

прийняття спеціального рішення відповідно до статті 23 Закону України "Про насіння і садивний матеріал".

4.1.13. Видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, що належать до її компетенції.

4.1.14. Отримувати у встановленому законодавством порядку безоплатно від підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, необхідну для виконання покладених на неї завдань інформацію.

5. Керівництво Держсортінспекцією

5.1. Держсортінспекцію очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Держсортслужби - Головним державним інспектором з охорони прав на сорти рослин.

5.2. Начальник Держсортінспекції є членом колегії Держсортслужби.

5.3. Начальник Держсортінспекції має заступника, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Держсортслужби за поданням начальника Держсортінспекції.

5.4. Начальник Держсортінспекції:

5.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Держсортінспекції, несе персональну відповідальність перед Держсортслужбою за виконання покладених на Держсортінспекцію завдань;

5.4.2. Подає клопотання голові Держсортслужби про призначення на посаду і звільнення з посади державних інспекторів з охорони прав на сорти рослин Автономної Республіки Крим та областей;

5.4.3. Призначає на посаду і звільняє з посади державних інспекторів Держсортінспекції;

5.4.4. Притягає до дисциплінарної відповідальності працівників Держсортінспекції;

5.4.5. Затверджує функціональні обов'язки працівників Держсортінспекції;

5.4.6. Розпоряджається коштами в межах затвердженого Держсортслужбою кошторису витрат, видає довіреності, укладає договори, спрямовані на виконання покладених на Держсортінспекцію завдань;

5.4.7. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

6. Заключні положення

6.1. Держсортінспекція утримується за рахунок коштів державного бюджету.

6.2. Держсортінспекція заснована на державній власності, має окремий баланс, рахунки, печатку зі своїм найменуванням.

6.3. Майно Держсортінспекції складається з основних та оборотних фондів, вартість яких відображена в самостійному балансі і є загальнодержавною власністю.

 

В. о. начальника
Держсортінспекції 

 
М. С. Скиба 

 

 

Додаток
до пункту 4.1.3 Положення про Державну інспекцію з охорони прав на сорти рослин 

 

 

 

                     АКТ
інспекторської перевірки

N _________

___ ____________ 2005 року 

м. ____________ 

        Я, ______________________________________________________________________________,
                                                                                         (П. І. Б., номер посвідчення)
державний інспектор з охорони прав на сорти рослин
у присутності представника _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (суб'єкт господарювання, посада, П. І. Б.) 

на підставі статті 9 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" провів перевірку дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин.

        1. У РЕЗУЛЬТАТІ ПЕРЕВІРКИ ВСТАНОВЛЕНО, ЩО

_____________________________________________________________________________________
                                                                            (інформація про результати перевірки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Зазначені дії є:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                          (номер пункту, статті Закону України "Про охорону прав на сорти рослин")
_____________________________________________________________________________________

        2. Висновок

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

        3. Рішення (рекомендації)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Державний інспектор
з охорони прав на сорти рослин 


________________ 

Представник 

________________ 

 

(Положення в редакції наказу Державної служби з
 охорони прав на сорти рослин від 26.08.2005 р. N 449)

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2010
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2010

 

Реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter