Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Наказ № 3-2/139-43 "Про затвердження Порядку поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника"

 

Про затвердження Порядку поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника

Наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин
від 12 березня 2003 року N 3-2/139-43
 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 березня 2003 р. за N 241/7562
 
На виконання статті 38 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" НАКАЗУЮ:
 
1. Затвердити Порядок поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника, що додається.
 
2. Відділу правового та організаційного забезпечення (Курочка Ю. Є.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та опублікувати його в Офіційному бюлетені Державної служби з охорони прав на сорти рослин "Охорона прав на сорти рослин".
 
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника голови Бочкарьова А. М.

 

Голова  
В. Волкодав

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної служби з охорони прав на сорти рослин
від 12 березня 2003 р. N 3-2/139-43
 
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 березня 2003 р. за N 241/7562  

 

 

 

ПОРЯДОК
поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника
Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" і визначає процедуру надання Державною службою з охорони прав на сорти рослин (далі - Держсортслужба) будь-якій особі права на поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника, за умови підтримування нею господарського обігу сорту.
 
1. Загальні положення
1.1. Право на поширення сорту в Україні виникає з дати прийняття рішення про занесення його до Реєстру сортів рослин України.
 
1.2. Підтримування господарського обігу сорту, на який не розповсюджується виключне право власника, полягає у тому, що особа, яка бере на себе це зобов'язання (далі - підтримувач сорту), при поширенні сорту повинна забезпечувати збереження сорту або його вихідних компонентів протягом усього строку чинності державної реєстрації сорту.
 
1.3. Забезпечення збереження сорту або його вихідних компонентів складається з:
 
ведення первинного насінництва (розсадництва) сорту;
 
проведення сертифікації насіння (садивного матеріалу) сорту;
 
збереження офіційного зразка сорту;
 
сплати збору за підтримання сорту в Реєстрі сортів рослин України.
 
1.4. Підтримувачем сорту, на який не розповсюджується виключне право власника, може бути зареєстрована будь-яка особа (фізична або юридична), яка забезпечує його збереження шляхом підтримування ознак сорту, породжених певним генотипом або комбінацією генотипів відповідно до прояву ознак, що були зафіксовані при державній реєстрації сорту.
 
1.5. Надання Держсортслужбою права на поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника, та контроль за його реалізацією складається з:
 
реєстрації підтримувача сорту;
 
перевірки господарського обігу сорту;
 
припинення чинності права на поширення сорту в Україні.
 
2. Реєстрація підтримувача сорту
2.1. Держсортслужба надає право на поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника, реєструючи підтримувача цього сорту шляхом унесення відомостей до Реєстру сортів рослин України.
 
2.2. Будь-яка особа (фізична або юридична), яка намагається одержати право на поширення в України сорту, на який не розповсюджується право власника (далі - кандидат у підтримувачі сорту), подає до Держсортслужби заяву встановленого зразка (додаток 1). В тому разі, коли кандидат у підтримувачі сорту не є заявником сорту, до заяви додається погодження особи, яка є заявником сорту, в якому вона зобов'язується надавати кандидату в підтримувачі сорту насіння (садивний матеріал) для ведення первинного насінництва (розсадництва) (додаток 2).
 
2.3. Держсортслужба розглядає заяву і робить висновок про реєстрацію підтримувача сорту або про відмову в реєстрації підтримувача сорту. У процесі розгляду заяви, у разі потреби, Держсортслужба має право провести огляд господарства кандидата у підтримувачі сорту з метою уточнення можливостей належного ведення первинного насінництва (розсадництва) сорту.
 
2.4. Про результат розгляду заяви Держсортслужба в місячний строк повідомляє кандидата у підтримувачі сорту (додаток 3).
 
2.5. У разі позитивного висновку Держсортслужба проводить реєстрацію кандидата у підтримувачі сорту як підтримувача сорту шляхом унесення відповідного запису до Реєстру сортів рослин України.
 
3. Перевірка господарського обігу сорту
3.1. Підтримувач сорту повинен зберігати сорт, підтримуючи у незмінному вигляді ознаки, які були зафіксовані при державній реєстрації сорту.
 
3.2. Держсортслужба організовує перевірку збереженості сорту рослин його підтримувачем. Перевірка може бути як плановою (післяреєстраційний контроль), так і позаплановою (післяреєстраційний нагляд).
 
3.3. Післяреєстраційний контроль здійснюється за планом, затвердженим Держсортслужбою, на сортодослідних станціях Держсортслужби шляхом висіву (садіння) зразка насіння (садивного матеріалу) сорту та наступного опису рослин сорту за методиками, які застосовуються при його державній реєстрації. План доводиться до відома підтримувача сорту.
 
Для проведення післяреєстраційного контролю підтримувач сорту постачає зразки насіння (садивного матеріалу) сорту на визначені Держсортслужбою сортодослідні станції в терміни та у кількості, що визначені рознарядкою на постачання. Зразки насіння (садивного матеріалу) надаються на безоплатній основі.
 
За результатами післяреєстраційного контролю Держсортслужба робить висновок щодо збереженості сорту. У разі невідповідності прояву ознак сорту ознакам, які зафіксовані при його державній реєстрації, або виявленні неоднорідності сорту Держсортслужба надсилає підтримувачу сорту повідомлення (додаток 4) про це та вимоги щодо їх усунення. Для усунення невідповідностей, які були виявлені, Держсортслужба приймає рішення про повторну перевірку. Одночасно Держсортслужбою може бути прийняте рішення про позапланову перевірку збереженості сорту підтримувачем.
 
3.4. Післяреєстраційний нагляд здійснюється посадовими особами Держсортслужби на підставі отримання інформації про порушення щодо збереженості сорту, судового рішення, перевірки усунення виявлених раніше порушень за спеціальним рішенням про його проведення як безпосередньо у підтримувача, так і у будь-якому насінницькому господарстві, яке розмножує цей сорт, використовуючи насіння (садивний матеріал) сорту, надане підтримувачем сорту.
 
При проведенні післяреєстраційного нагляду посадова особа перевіряє відповідність ознак сорту ознакам, які були зафіксовані при державній реєстрації сорту, та однорідність прояву ознак сорту. У разі необхідності вона може вимагати від виробника насіння (садивного матеріалу) документи, які пояснюють джерело, з якого цей матеріал було отримано.
 
За результатами післяреєстраційного нагляду Держсортслужба робить висновок щодо збереженості сорту. У разі невідповідності прояву ознак сорту ознакам, які зафіксовані при його державній реєстрації, або виявлення неоднорідності сорту Держсортслужба надсилає підтримувачу сорту повідомлення (додаток 4) про невідповідності, що були виявлені при проведенні післяреєстраційного нагляду, та вимоги щодо їх усунення.
 
4. Припинення чинності права на поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника
4.1. При виявленні порушень господарського обігу сорту підтримувачем сорту з причин незабезпечення збереженості сорту і неусуненні їх в установлений строк Держсортслужба приймає рішення про припинення чинності права на поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника, і реєстрації підтримувача сорту, який здійснює це право.
 
4.2. Припинення чинності права підтримувача сорту на поширення сорту в Україні може статися також за:
 
умови несплати ним збору за підтримання сорту в Реєстрі сортів рослин України;
 
власним бажанням підтримувача сорту, про що він повідомляє Держсортслужбу заявою (додаток 5).
 
4.3. Припинення чинності права підтримувача сорту на поширення сорту в Україні внаслідок припинення роботи з його збереження, припинення виробництва насіння (садивного матеріалу) у первинному насінництві (розсадництві) або несплати збору за підтримання у Реєстрі сортів рослин України є підставою для виключення сорту з Реєстру сортів рослин України.
 
Держсортслужба в своєму офіційному виданні публікує інформацію про наступне виключення сорту із Реєстру сортів рослин України за вищезгаданими обставинами. Протягом 6 місяців з дня опублікування будь-яка фізична або юридична особа, що має можливості для підтримання сорту, може подати до Держсортслужби заяву згідно з пунктом 2.2 цього Порядку. Якщо після закінчення цього строку Держсортслужба не отримає жодної заяви на одержання права на поширення сорту в Україні, сорт виключається із Реєстру сортів рослин України. Відновлення сорту в Реєстрі сортів рослин України може бути здійснено Держсортслужбою в разі надходження до неї заяви відповідно до пункту 2.2 цього Порядку.

 

Начальник відділу забезпечення
прав на сорти рослин 

 С. М. Луночкін 

 

Додаток 1
до пункту 2.2 Порядку поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника  

 

 

 ЗАЯВА
про одержання права на поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника
Прошу надати право на поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника як підтримувача сорту:
 
_________________________________________________________________
                              (назва сорту, назва таксону українською та латинською мовами) 
 
Для підтримання сорту маю погодження заявника сорту, насіння (садивний матеріал) для ведення первинного насінництва (розсадництва), приміщення, техніку, обладнання, персонал.
 
Зобов'язуюсь підтримувати господарський обіг сорту, надавати необхідні документи за вимогою Держсортслужби, зразки насіння (садивного матеріалу) сорту на безоплатній основі для перевірки збереженості сорту і своєчасно сплачувати збір за підтримку сорту в Реєстрі сортів рослин України.
 
Додаток: копія погодження заявника сорту (при потребі, якщо кандидат у підтримувачі не є заявником сорту).
___________
(підпис) 
_________________
(ініціали, прізвище)  

М. П.
(для юридичних осіб)  

   

"___" ____________ 200_ р. 

   

 

 

 

Додаток 2
до пункту 2.2 Порядку поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника  

 

 

 ПОГОДЖЕННЯ

_________________________________________________________________
                                     (прізвище, ім'я, по батькові або назва юридичної особи) 
погоджується з наданням ___________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові або назва юридичної особи) 
права на поширення в Україні сорту _________________________________
                                                                                                                (назва сорту, 

 

_________________________________, свідоцтво про державну реєстрацію
ботанічний таксон українською та латинською мовами)

 

сорту рослин N __.

 

Зобов'язуюсь надавати вищезазначеній особі насіння (садивний матеріал) для ведення первинного насінництва (розсадництва) сорту на умовах, визначених укладеною угодою.

___________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

М. П.
(для юридичних осіб) 

  

"___" ____________ 200_ р. 

   

 

  

Додаток 3
до пункту 2.4 Порядку поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника  

 

 

 
Бланк Держсортслужби
 
ПОВІДОМЛЕННЯ
Розглянувши заяву щодо надання права на поширення в Україні сорту рослин
 
_________________________________________________________________,
                         (назва сорту, ботанічний таксон українською та латинською мовами) 
 
свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин N __, Держсортслужба прийняла рішення
 
_________________________________ _________________ як підтримувача
    (зареєструвати або відмовити в реєстрації)       (П. І. Б. або назва особи)
 
сорту (копія рішення додається).

 

Голова 

________________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище)  

 

 

Додаток 4
до пунктів 3.3, 3.4 Порядку поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника  

 

 

 
Бланк Держсортслужби
 
ПОВІДОМЛЕННЯ
У результаті післяреєстраційного ____________________________________
                                                                                                    (контроль, нагляд) 
сорту ___________________________________________________________,
                             (назва сорту, ботанічний таксон українською та латинською мовами) 
 
свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин N __, виявлено такі невідповідності:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
Пропонуємо в _________ строк усунути зазначені невідповідності і повідомити про це Держсортслужбу для організації повторної перевірки.
 

Голова 

________________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище)  

 

 

 

Додаток 5
до пункту 4.2 Порядку поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника  

 

 

 
ЗАЯВА
про припинення чинності права на поширення в Україні сорту, на який не розповсюджується виключне право власника
Прошу припинити чинність наданого права підтримувача сорту на поширення в Україні сорту
 
_________________________________________________________________
             (назва сорту, назва ботанічного таксону українською та латинською мовами) 
 
з "___" ____________ 200_ р.

___________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище)  

М. П.
(для юридичних осіб) 

   

"___" ____________ 200_ р. 

   

 

 

 

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2010
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2010

 

 

 

Реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter