Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Наказ № 450 "Про затвердження Інструкції по оформленню державними інспекторами з охорони прав на сорти рослин матеріалів про адміністративні правопорушення"

 

Про затвердження Інструкції по оформленню державними інспекторами з охорони прав на сорти рослин матеріалів про адміністративні правопорушення

Наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин
від 26 серпня 2005 року N 450

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2005 р. за N 1038/11318

 

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державної служби з охорони прав на сорти рослин
від 3 серпня 2007 року N 302

 

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 N 301 та з метою дотримання державними інспекторами з охорони прав на сорти рослин законодавства при оформленні ними матеріалів про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію по оформленню державними інспекторами з охорони прав на сорти рослин матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. В.о. начальника Державної інспекції з охорони прав на сорти рослин Скибі М. С. забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника голови Сороку В. І.

Голова  

 

В. Волкодав 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

  

 

Заступник Міністра
аграрної політики України 

 

 
В. О. Пабат 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної служби з охорони прав на сорти рослин
від 26 серпня 2005 р. N 450

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 вересня 2005 р. за N 1038/11318 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція
по оформленню державними інспекторами з охорони прав на сорти рослин матеріалів про адміністративні правопорушення

(У тексті Інструкції скорочену назву Кодексу України про адміністративні правопорушення "КУАП" замінено на "КУпАП" згідно з наказом Державної служби з охорони прав на сорти рослин від 3 серпня 2007 року N 302)

 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 N 1182, Положення про Державну інспекцію з охорони прав на сорти рослин (далі - Держсортінспекція), затвердженого наказом Державної служби з охорони прав на сорти рослин (далі - Держсортслужба) від 16.01.2003 N 17-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.01.2003 за N 81/7402.

1.2. Ця Інструкція встановлює порядок оформлення державними інспекторами з охорони прав на сорти рослин (далі - Інспектори) протоколів про адміністративні правопорушення.

1.3. Відповідно до пункту 7 Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин Інспектори мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення законодавства в галузі насінництва, розсадництва та з охорони прав на сорти рослин (стаття 255 КУпАП) та направляти їх на розгляд до органів державного контролю в галузі насінництва та розсадництва або до суду (стаття 51-2 КУпАП).

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 служби з охорони прав на сорти рослин від 03.08.2007 р. N 302)

2. Оформлення протоколу про адміністративне правопорушення

2.1. Відповідно до статті 255 КУпАП про вчинення адміністративного правопорушення на об'єкт права інтелектуальної власності або порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва Інспекторами складається протокол (додаток).

2.2. Протокол складається за встановленою формою, де зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер посвідчення Інспектора, який склав протокол; відомості про особу порушника; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

2.3. Якщо особа здійснила декілька адміністративних правопорушень, то на кожне правопорушення складається окремий протокол.

(пункт 2.3 у редакції наказу Державної служби з
 охорони прав на сорти рослин від 03.08.2007 р. N 302)

2.4. Протокол оформляється державною мовою.

2.5. Не допускається заповнювати протокол олівцем. Допущені виправлення мають засвідчуватися підписом Інспектора, який склав протокол, та особи, про яку він складений.

2.6. Якщо правопорушення вчинене кількома особами, то протокол складається на кожну особу окремо.

2.7. Правопорушникові пропонується надати письмове пояснення за суттю скоєного правопорушення. Відмова від надання пояснення зазначається у протоколі.

2.8. Інспектор зобов'язаний ознайомити особу, яка вчинила правопорушення, з правами і обов'язками особи, що притягається до адміністративної відповідальності, передбаченими статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

2.9. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, у присутності Інспектора ознайомлюється зі складеним протоколом.

2.10. Протокол підписується Інспектором і особою, яка вчинила правопорушення. За наявності свідків протокол може бути підписаний цими особами.

2.11. У разі, якщо особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, відмовляється від підписання протоколу, в ньому робиться відповідний запис. При цьому правопорушник має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, та викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

(пункт 2.11 із змінами, внесеними згідно з наказом Державної
 служби з охорони прав на сорти рослин від 03.08.2007 р. N 302)

2.12. Протокол надсилається органові (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення.

(пункт 2.12 у редакції наказу Державної служби з
 охорони прав на сорти рослин від 03.08.2007 р. N 302)

В. о. начальника
Держсортінспекції  

 

 
М. С. Скиба 

 

Додаток
до пункту 2.1 Інструкції по оформленню державними інспекторами з охорони прав на сорти рослин матеріалів про адміністративні правопорушення 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

 

ПРОТОКОЛ N
про адміністративне правопорушення

___ ____________ 200_ року                                                          місце складання __________________

 

_____________________________________________________________________________________

 

Я, __________________________________________________________________________________
                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол, номер посвідчення)
____________________________________________________________________________________,
склав цей протокол про те, що гр. ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                    (вказати прізвище, ім'я та по батькові порушника, місце, час і суть адміністративного правопорушення)
____________________________________________________________________________________,
чим порушено ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,

 

тобто скоїв(ла) правопорушення, передбачене статтями 512, 1041Кодексу України про адміністративні правопорушення,

 

______________________________________________________________________________________
                                                                                (вказати характер заподіяної шкоди) 

 

_________________________________________________________

 

Свідки правопорушення:
При наявності свідків вказати
1) __________________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання)
Підпис _________________________

 

2) __________________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання) 

 

Підпис _________________________

 

        Порушнику роз'яснено вимоги статті 268 КУпАП, що особа, яка притягується до адміністративної відповідальності, має право: ознайомитися з матеріалами справи, дати пояснення, подати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову у справі.

 

Підпис ________________________________________________
                                (підпис особи, щодо якої складено протокол) 

 

 

 

Пояснення порушника: (можуть бути додані)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Підпис порушника ____________________

 

Порушник від підпису відмовився _______________________________________________________
                                                                                                                  (підпис особи, яка склала протокол) 

 

Підпис свідків, якщо такі були ___________________________________________________________

 

Протокол подається на розгляд до
_____________________________________________________________________________________

 

Підпис особи, яка склала протокол _______________________________________________________  

 

 

 

____________

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2010
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2010

 

 

Реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter