Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Наказ № 6-1 "Про затвердження Положення про апеляційну комісію з питань інтелектуальної власності на сорти рослин"

 

Про затвердження Положення про апеляційну комісію з питань інтелектуальної власності на сорти рослин

Наказ Державної служби з охорони прав на сорти рослин
від 8 січня 2003 року N 6-1

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 січня 2003 р. за N 61/7382

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про апеляційну комісію з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, що додається.

2. Відділу правового та організаційного забезпечення (Курочка Ю. Є.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови Державної служби з охорони прав на сорти рослин Бочкарьова А. М.

Голова 

 

В. В. Волкодав 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної служби з охорони прав на сорти рослин
від 8 січня 2003 р. N 6-1

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 січня 2003 р. за N 61/7382 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про апеляційну комісію з питань інтелектуальної власності на сорти рослин

1. Загальні положення

1.1. Апеляційна комісія з питань інтелектуальної власності на сорти рослин (далі - Апеляційна комісія) створюється на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року N 1183 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин".

1.2. Апеляційна комісія у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Державну службу з охорони прав на сорти рослин (далі - Держсортслужба), Положенням про атестаційну комісію представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин (далі - Атестаційна комісія), наказами Держсортслужби, цим Положенням.

2. Формування Апеляційної комісії

Кількісний і персональний склад та строк повноважень Апеляційної комісії затверджується наказом Держсортслужби. Членами Апеляційної комісії не можуть бути члени Атестаційної комісії.

3. Основні завдання Апеляційної комісії

3.1. Апеляційна комісія:

3.1.1. Розглядає скарги кандидатів у представники з питань інтелектуальної власності на сорти рослин (далі - кандидат у представники) на рішення Атестаційної комісії про відмову в допуску до екзаменів або про відмову в атестації.

3.1.2. Здійснює контроль за дотриманням представниками з питань інтелектуальної власності на сорти рослин (далі - представник) вимог чинного законодавства та Положення про представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року N 1183 "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на сорти рослин".

4. Приймання та розгляд скарг

4.1. Апеляційна комісія приймає та реєструє скарги, розв'язання яких відноситься до її компетенції. Після реєстрації скарги Апеляційна комісія заводить відповідну справу. Рішення Апеляційної комісії за скаргою приймається в місячний термін з дати її отримання.

4.2. Підготовка засідання Апеляційної комісії забезпечується її головою або заступником голови. Голова Апеляційної комісії визначає час і місце проведення засідання, не пізніше як за 10 днів повідомляє про це осіб, щодо яких вирішується скарга.

4.3. Кандидати в представники і представники мають право брати участь безпосередньо у розгляді Апеляційною комісією скарг щодо їх атестації або діяльності.

4.4. Засідання Апеляційної комісії веде її голова, а в разі відсутності голови - його заступник. Усі члени Апеляційної комісії не залежні і мають рівні права у прийнятті рішення.

4.5. Засідання Апеляційної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини її складу. На засіданні ведеться протокол, який підписують головуючий та члени комісії, присутні на засіданні.

4.6. До початку розгляду на засіданні справи особа, яка подала скаргу чи щодо якої розглядається справа, має право заявити відвід члену Апеляційної комісії в письмовій формі, якщо вона вважає, що він зацікавлений у результатах розгляду чи має сумнів в об'єктивності розгляду справи.

4.7. Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами Апеляційної комісії без участі члена, щодо якого заявлено відвід, відкритим голосуванням більшістю голосів. Рішення за заявою про відвід уноситься до протоколу засідання.

5. Прийняття рішень

5.1. Апеляційна комісія за результатами розгляду скарги приймає одне з таких рішень:

5.1.1.Залишити рішення Атестаційної комісії без змін.

5.1.2. Допустити кандидата в представники до атестаційних екзаменів.

5.2. Апеляційна комісія розглядає письмові скарги будь-яких осіб, пов'язані з неналежним виконанням представником його професійних обов'язків.

5.3. Апеляційна комісія має право одержувати необхідну для прийняття рішення інформацію в осіб, що подали скаргу.

5.4. Апеляційна комісія готує пропозиції голові Держсортслужби про застосування до представника, який порушив чинне законодавство України у сфері охорони прав на сорти рослин, відповідних заходів впливу:

5.4.1. Попередження.

5.4.2. Тимчасове припинення дії свідоцтва представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин на період до 1 року.

5.4.3. Анулювання свідоцтва представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин.

5.5. Рішення Апеляційної комісії приймається таємним голосуванням більшістю голосів від загальної кількості складу комісії. Бюлетені для таємного голосування зберігаються у справах Апеляційної комісії.

5.6. Рішення викладається у письмовій формі з наведенням мотивів його прийняття і є складовою частиною протоколу засідання.

5.7. Член Апеляційної комісії може викласти окрему думку щодо рішення комісії, яка додається до рішення і зберігається в Держсортслужбі разом з іншими матеріалами справи.

5.8. Рішення Апеляційної комісії може бути оскаржене в голови Держсортслужби, висновок якого є остаточним.

5.9. Копія рішення Апеляційної комісії видається кандидату в представники або представнику, а також надсилається особі, за поданням якої розглядалася справа.

Вчений секретар 

 

В. Хількевич 

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2010
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2010

 

 

Реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter