Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Наказ № 151 "Про затвердження Положення про свідоцтво про авторство на сорт рослин"

gerb
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 

Н А К А З
 

28.05.2003 N 151
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2003 р.
за N 470/7791

 

Про затвердження Положення
про свідоцтво про авторство на сорт рослин

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 516 (z1150-08) від 15.08.2008 }
 

     Відповідно до частини 4 статті 16 та статей 35, 37, 59 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (3116-12)Н А К А З У Ю:
 

     1. Затвердити Положення про свідоцтво про авторство на сорт рослин, що додається.
 

     2. Державній службі з охорони прав на сорти рослин (Волкодав В.В.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та опублікувати його в офіційному бюлетені Держсортслужби "Охорона прав на сорти рослин".
 

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Яковенка В.П.
 

 Міністр                                                   С.Рижук
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
28.05.2003 N 151
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 червня 2003 р.
за N 470/7791

 

ПОЛОЖЕННЯ
про свідоцтво про авторство на сорт рослин
 

     Це Положення розроблено відповідно до частини 4 статті 16 та статей 35, 37, 59 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (3116-12) і визначає процедуру видачі свідоцтва про авторство на сорт рослин, унесення змін до складу авторів сорту, обміну авторського свідоцтва на сорт рослин на свідоцтво про авторство на сорт рослин, а також установлює форму свідоцтва про авторство на сорт рослин.
 

1. Загальні положення
 

     1.1. Свідоцтво про авторство на сорт рослин (далі - Свідоцтво) є охоронним документом, що засвідчує особисте немайнове право авторства на сорт і видається автору сорту рослин (селекціонеру) Державною службою з охорони прав на сорти рослин Міністерств аграрної політики України (далі - Держсортслужба).
 

     1.2. Автором сорту (селекціонером) визнається людина, яка безпосередньо вивела або виявила і поліпшила сорт. Вона набирає особистого немайнового права авторства від дати державної реєстрації сорту рослин. { Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 516 (z1150-08) від 15.08.2008 }
 

     1.3. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин не відчужуються, не передаються і діють безстроково. { Пункт 1.3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 516 (z1150-08) від 15.08.2008 }
 

2. Процедура видачі Свідоцтва
 

     2.1. Свідоцтво видається автору сорту рослин на його вимогу в місячний термін від дати державної реєстрації сорту рослин. { Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 516 (z1150-08) від 15.08.2008 }
 

     2.2. У разі наявності кількох осіб, що вказані в заявці на сорт рослин авторами сорту, Свідоцтво видається кожному з авторів.
 

     2.3. Свідоцтво видається за встановленою формою, наведеною в додатку 1.
 

     2.4. Автор сорту рослин може отримати Свідоцтво особисто за пред'явленням паспорта або поштою, звернувшись з письмовою заявою в довільній формі до Держсортслужби. Свідоцтво може бути видане будь-якій особі на підставі нотаріально завіреного доручення автора сорту.
 

     2.5. Видача Свідоцтва реєструється в журналі реєстрації видачі свідоцтв про авторство на сорт рослин за встановленою формою, наведеною в додатку 2.
 

3. Унесення змін до складу авторів сорту рослин
 

     3.1. У разі перегляду умов договору стосовно складу авторів сорту Держсортслужба за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як автори, а також авторів, не зазначених у заявці, вносить зміни до відповідних документів у встановленому порядку за умови надходження клопотання до прийняття рішення про державну реєстрацію прав на сорт та сплати відповідного збору. { Пункт 3.1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 516 (z1150-08) від 15.08.2008 }
 

     3.2. Для внесення змін особи, зазначені в заявці як автори сорту, та особи, не зазначені в заявці як автори сорту, подають до Держсортслужби спільне клопотання щодо зміни складу авторів сорту за встановленою формою, наведеною в додатку 3.
 

     3.3. Якщо зміни вносяться у процесі проведення експертизи заявки, склад авторів сорту може бути доповнений, а також із складу авторів сорту можуть бути виведені особи, що зазначені в спільному клопотанні.

 

{ Пункт 3.4 виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики N 516 (z1150-08) від 15.08.2008 }

 

     3.5. Спільне клопотання щодо перегляду складу авторів сорту рослин розглядається Держсортслужбою в місячний термін після отримання документа про сплату збору.
 

     3.6. Держсортслужба, отримавши спільне клопотання про зміну складу авторів сорту і документ про сплату збору, уносить зміни до відомостей, унесених до Державного реєстру заявок на сорти рослин, якщо спільне клопотання надійшло в процесі експертизи заявки. { Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики N 516 (z1150-08) від 15.08.2008 }
 

     3.7. Відомості про внесення змін до складу авторів сорту публікуються в офіційному бюлетені Держсортслужби "Охорона прав на сорти рослин".
 

4. Процедура обміну авторського свідоцтва
на сорт рослин на Свідоцтво
 

     4.1. Автор сорту, який має авторське свідоцтво СРСР на сорт рослин або авторське свідоцтво України на сорт рослин, видане до набрання чинності Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" (3116-12), на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 1993 р. N 935 (935-93-п) може звернутися до Держсортслужби з письмовим клопотанням про його обмін. До клопотання додається оригінал авторського свідоцтва, що підлягає обміну.
 

     4.2. У місячний термін після отримання клопотання про обмін авторського свідоцтва на сорт рослин Держсортслужба безоплатно обмінює його на Свідоцтво.
 

     4.3. Про обмін авторського свідоцтва на сорт рослин робиться відповідний запис у журналі реєстрації видачі свідоцтв про авторство на сорт рослин.
 

 Голова Державної служби
 з охорони прав на сорти рослин                         В.Волкодав
 

Додаток 1
до пункту 2.3 Положення
про свідоцтво про авторство
на сорт рослин

 

------------------------------------------------------------------

|  Герб          МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ          |

| України                                                        |

|                         ДЕРЖАВНА СЛУЖБА                        |

|                  з охорони прав на сорти рослин                |

|                                                                |

|                            СВІДОЦТВО                           |

|                                                                |

|                            N ________                          |

|                                                                |

|                          ПРО АВТОРСТВО                         |

|                          НА СОРТ РОСЛИН                        |

|                                                                |

|                         ________________                       |

|                           назва сорту                          |

|                       ____________________                     |

|                        ботанічний таксон                       |

|                                                                |

|                                                                |

|     Заявка N __________                                        |

|     Автор(и):                                                  |

|                                                                |

| Голова Державної служби                                        |

| з охорони прав на сорти                                        |

| рослин                      ___________ _______________________|

|                               (підпис)   (ініціали, прізвище)  |

|                                       М.П.                     |

------------------------------------------------------------------
 

Додаток 2
до пункту 2.5 Положення
про свідоцтво про авторство
на сорт рослин

 

ЖУРНАЛ
реєстрації видачі свідоцтв про авторство
на сорт рослин
 

------------------------------------------------------------------------

| N | Номер заявки |  Дата   | Дата державної | Номер   | Назва сорту  |

|з/п|              | подання |реєстрації сорту|свідоцтва|              |

|   |              | заявки  |                |         |              |

|---+--------------+---------+----------------+---------+--------------|

| 1 |       2      |     3   |        4       |    5    |      6       |

------------------------------------------------------------------------

                                          Продовження

------------------------------------------------------------------

| Автор сорту | Дата видачі |  Ініціали, прізвище і   | Примітка |

|             |             |    підпис особи, яка    |          |

|             |             |   одержала свідоцтво    |          |

|-------------+-------------+-------------------------+----------|

|      7      |       8     |            9            |    10    |

------------------------------------------------------------------
 

Додаток 3
до пункту 3.2 Положення
про свідоцтво про авторство
на сорт рослин

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН
 

          ______________________________________________
                             (адреса)

                                      ________ ___________________
                                      (П.І.Б.)      (адреса)

                                      ________ ___________________
                                      (П.І.Б.)      (адреса)
 

КЛОПОТАННЯ
 

 Просимо внести до складу авторів сорту ____________ (заявка N __)
                                  (ботанічний таксон, назва сорту)

 такі зміни: _____________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _______________________________________________________________.

         _____________          ______________________
           (підпис)              (ініціали, прізвище)

         _____________          ______________________
           (підпис)              (ініціали, прізвище)

         _____________
            (дата)

Реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter