Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Наказ № 512 "Про затвердження Порядку ввезення в Україну дослідних зразків сортів рослин для цілей експертизи на придатність на поширення сорту та вивезення з України посадкового матеріалу сортів рослин"

gerb
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 

Н А К А З
 

15.08.2008 N 512
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2008 р.
за N 807/15498

 

Про затвердження Порядку ввезення
в Україну дослідних зразків сортів рослин
для цілей експертизи на придатність на поширення
сорту та вивезення з України посадкового
матеріалу сортів рослин

 

     Відповідно до статей 29, 39 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (3116-12) та підпункту 7 пункту 5 Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року N 1182 (1182-2002-п),Н А К А З У Є М О:
 

     1. Затвердити Порядок ввезення в Україну дослідних зразків сортів рослин для цілей експертизи на придатність на поширення сорту та вивезення з України посадкового матеріалу сортів рослин, що додається.
 

     2. Державній службі з охорони прав на сорти рослин (Хаджиматов В.А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та опублікувати його в офіційному бюлетені Держсортслужби "Охорона прав на сорти рослин".
 

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики України Мельника С.І.
 

 В.о. Міністра                                           Ю.Я.Лузан

 ПОГОДЖЕНО:

 Т.в.о. Голови Державної митної
 служби України                                         А.Є.Гутник

 Заступник Міністра юстиції України                 В.В.Лутковська

 Голова Державного комітету   
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва                              К.Ващенко
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
15.08.2008 N 512
 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2008 р.
за N 807/15498

 

ПОРЯДОК
ввезення в Україну дослідних зразків
сортів рослин для цілей експертизи на придатність
на поширення сорту та вивезення з України
посадкового матеріалу сортів рослин

 

1. Загальні положення
 

     1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статей 29, 39 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" (3116-12) та підпункту 7 пункту 5 Положення про Державну службу з охорони прав на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року N 1182 (1182-2002-п).
 

     1.2. Цей Порядок поширюється на фізичних та юридичних осіб, що ввозять на митну територію України дослідні зразки сортів рослин для цілей експертизи на придатність на поширення сорту та вивозять за межі митної території України посадковий матеріал сортів рослин.
 

2. Ввезення в Україну дослідних
зразків сортів рослин
 

     2.1. Дослідні зразки сортів рослин, що ввозяться в Україну для цілей експертизи на придатність на поширення сорту, не обкладаються ввізним митом і не підлягають квотуванню, ліцензуванню і сертифікації та державній санітарно-гігієнічний експертизі. Карантинний огляд цих зразків здійснюється на безоплатній основі.
 

      2.2. Митне оформлення їх здійснюється без сертифікатів відповідності на основі документального підтвердження Держсортслужби, що ці зразки ввозяться для проведення експертизи на придатність на поширення сорту.
 

      2.3. Документальним підтвердженням Держсортслужби є повідомлення про ввезення дослідних зразків для експертизи на придатність на поширення сорту (додаток 1), яке видається Держсортслужбою фізичним та юридичним особам, які подали заявку на сорт, або уповноваженим ними особам і додається до документів для митного оформлення.
 

3. Вивезення з України посадкового
матеріалу сортів рослин
 

     3.1. Вивезення за межі митної території України посадкового матеріалу, що є матеріальним носієм сорту, який є об'єктом права інтелектуальної власності, здійснюється на підставі дозволу володільця патенту на відповідний сорт рослин, про що Держсортслужба видає документальне підтвердження (додаток 2) за зверненням фізичних або юридичних осіб, які вивозять посадковий матеріал. Дозвіл володільця патенту на сорт рослин та документальне підтвердження Держсортслужби подаються фізичними та юридичними особами, які вивозять посадковий матеріал, або уповноваженими ними особами митному органу для митного оформлення.
 

     3.2. Вивезення за межі митної території України посадкового матеріалу, що є матеріальним носієм сорту, який не є об'єктом права інтелектуальної власності, здійснюється на підставі документального підтвердження Держсортслужби (додаток 3), яке видається за зверненням фізичних або юридичних осіб, які вивозять посадковий матеріал. Підтвердження Держсортслужби подається фізичними та юридичними особами, які вивозять посадковий матеріал, або уповноваженими ними особами митному органу для митного оформлення.
 

 Голова Державної служби
 з охорони прав на сорти
 рослин                                             В.А.Хаджиматов
 

Додаток 1
до Порядку ввезення
в Україну дослідних зразків
сортів рослин для цілей
експертизи на придатність
на поширення сорту
та вивезення з України
посадкового матеріалу сортів
рослин

 

Зразок

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

                                      ____________________________
                                      (прізвище, ім'я, по батькові
                                       фізичної особи/найменування
                                            юридичної особи)

                                      ____________________________
                                        (адреса для листування)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про ввезення дослідних зразків для експертизи
на придатність на поширення сорту N ______
 

     Для проведення експертизи на придатність на  поширення  сорту
необхідно   поставити  по _____________ дослідних  зразків  рослин
                           (кількість)

__________________________________________________________________
           (назва ботанічного таксона латинською мовою)

сорту ____________________________________________________________
                       (номер заявки, назва сорту)

для польових досліджень __________________________________________
                                    (рік досліджень)

------------------------------------------------------------------

|       Заклад експертизи       |        Місцезнаходження        |

|-------------------------------+--------------------------------|

|                               |                                |

|-------------------------------+--------------------------------|

|                               |                                |

|-------------------------------+--------------------------------|

|                               |                                |

------------------------------------------------------------------

 __________________   ____________  ______________________________
      (посада)          (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

 

Додаток 2
до Порядку ввезення
в Україну дослідних зразків
сортів рослин для цілей
експертизи на придатність
на поширення сорту
та вивезення з України
посадкового матеріалу сортів
рослин

 

Зразок

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

                                      ____________________________
                                      (прізвище, ім'я, по батькові
                                       фізичної особи/найменування
                                            юридичної особи)

                                      ____________________________
                                        (адреса для листування)

                          ПІДТВЕРДЖЕННЯ

     Державна служба з охорони прав на сорти рослин підтверджує, що володільцем майнових прав інтелектуальної власності на сорт

__________________________________________________________________
                          (назва сорту)

ботанічного таксона _____________________________________________,
                     (назва ботанічного таксона латинською мовою)

який вивозиться з України, є _____________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові

_________________________________________________________________.
 фізичної особи/найменування юридичної особи володільця патенту)

 __________________   ____________  ______________________________
      (посада)          (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

 

Додаток 3
до Порядку ввезення
в Україну дослідних зразків
сортів рослин для цілей
експертизи на придатність
на поширення сорту
та вивезення з України
посадкового матеріалу сортів
рослин

 

Зразок

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН
 

                                      ____________________________
                                      (прізвище, ім'я, по батькові
                                       фізичної особи/найменування
                                            юридичної особи)

                                      ____________________________
                                        (адреса для листування)

                          ПІДТВЕРДЖЕННЯ

     Державна служба з охорони прав на сорти  рослин  підтверджує,
що посадковий матеріал сорту _____________________________________
                                       (назва сорту)

ботанічного таксону _____________________________________________,
                     (назва ботанічного таксону латинською мовою)

який вивозиться з України ________________________________________
                               (прізвище, ім'я, по батькові

_________________________________________________________________,
           фізичної особи/найменування юридичної особи)

не є об'єктом права інтелектуальної власності.

 __________________   ____________  ______________________________
      (посада)          (підпис)    (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

Реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter