Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Постанова № 121 "Про затвердження Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 січня 2003 р. N 121

Київ

Про затвердження Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 квітня 2007 року N 673,
 від 10 серпня 2011 року N 853

Відповідно до статті 43 Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин, що додається.

2. Доповнити додаток до Порядку сплати збору за дії, пов'язані з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1592), пунктом 351такого змісту:

"351. За розгляд заяви на видачу примусової ліцензії на використання сорту рослин 

100". 

 

 

 

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

 

Інд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 січня 2003 р. N 121 

 

 

 

ПОРЯДОК 
видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин

(У тексті Порядку та у додатках 1 - 4 до нього слова "власник сорту" в усіх відмінках замінено словами "володілець патенту на сорт" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 року N 673)

(У тексті Порядку слово "Держсортслужба" в усіх відмінках замінено словом "Держветфітослужба" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 року N 853)

 

1. Видачу примусової ліцензії на використання сорту рослин (далі - примусова ліцензія) здійснює Держветфітослужба, уповноважена на це постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183.

2. Примусова ліцензія видається на період до чотирьох років (у межах строку дії патенту) з мотивів надзвичайної суспільної необхідності та за умови введення воєнного чи надзвичайного стану з виплатою відповідної компенсації володільцю патенту на сорт. При цьому Держветфітослужба може вимагати від володільця патенту на сорт надати на прийнятних фінансових умовах у розпорядження ліцензіата матеріал для розмноження сорту в обсягах, достатніх для належного здійснення прав, наданих примусовою ліцензією.

Видача Держветфітослужбою примусової ліцензії може бути оскаржена до суду.

3. Особа, яка бажає отримати примусову ліцензію (далі - заявник), подає до Держветфітослужби заяву за зразком згідно з додатком 1 до цього Порядку. Заява повинна стосуватися одного сорту. У заяві зазначаються мотиви необхідності використання сорту. До заяви можуть додаватися копії документів, що підтверджують факт звернення заявника до володільця патенту на сорт та відмови володільця патенту на сорт у наданні ліцензії.

4. Держветфітослужба на своєму бланку надсилає володільцю патенту на сорт повідомлення про отримання заяви за зразком згідно з додатком 2 до цього Порядку.

5. Після розгляду заяви і доданих до неї документів, висновків перевірки виробничої бази заявника колегія Держветфітослужби приймає рішення про надання або про відмову в наданні примусової ліцензії, про що видається наказ Держветфітослужби.

У разі потреби Держветфітослужба може залучати заявника і володільця патенту на сорт до розгляду заяви.

У разі прийняття позитивного рішення у наказі зазначаються обсяг використання сорту, строк дії примусової ліцензії, розмір та порядок виплати винагороди володільцю патенту на сорт, умови, на яких володілець патенту на сорт надає власнику примусової ліцензії матеріал для розмноження сорту в обсягах, достатніх для належного здійснення прав, наданих примусовою ліцензією.

6. Про прийняте рішення надсилається повідомлення заявнику і володільцю патенту на сорт на бланку Держветфітослужби за зразком згідно з додатком 3 до цього Порядку.

7. Заявник отримує примусову ліцензію за зразком згідно з додатком 4 до цього Порядку після надання Держветфітослужбі документа про сплату державного мита за її видачу.

 


 

Додаток 1
до Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин 

 

                     Зразок

 

Держветфітослужбі

03041, Київ-41, вул. Генерала Родимцева, 15

від ________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування) заявника) 

Адреса ____________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 

 

 

                                               

                                                ЗАЯВА

Прошу видати примусову ліцензію на використання сорту ________________
                                                                                       (назва сорту) 
__________________________________________________________________

Патент N ________

Обсяг використання сорту ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Строк дії примусової ліцензії _________________________________________

Розмір та порядок виплати винагороди володільцю патенту на сорт ________
__________________________________________________________________

Мотиви необхідності використання сорту ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Додатки:

Копії документів, що підтверджують факт звернення заявника до володільця патенту на сорт та відмови володільця патенту на сорт в наданні ліцензії.

Абзац виключено

___ ____________ 200_ р. 

________________________
(підпис заявника) 

  

           М. П.
(для юридичної особи) 

 

 

 

 

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 р. N 673,
 від 10.08.2011 р. N 853)


 

 

Додаток 2
до Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин 

 

Зразок

 

_____________________________
(володілець патенту на сорт)
_____________________________
_____________________________ 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Держветфітослужба отримала від ___________
__________________________________________________________________
                                 (прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування) заявника) 

заяву про видачу примусової ліцензії на використання сорту ______________
__________________________________________________________________
(патент N ____________).

Просимо у місячний строк повідомити про причини Вашої відмови в наданні вищеназваній особі ліцензії на використання сорту.

Голова 

____________________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

М. П.

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 853)


 

 

Додаток 3
до Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин 

 

Зразок

 

___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування) заявника) 
___________________________________________
(володілець патенту на сорт) 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Колегія Держветфітослужби, розглянувши на засіданні (протокол від ___ ____________ 200_ р. N ___) 
заяву від ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
                                      (прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування) заявника) 

про видачу примусової ліцензії на використання сорту ___________________ 
_____________________________________________ (патент N __________), 
прийняла рішення __________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________, 
про що видано наказ від ___ ____________ 200_ р. N ____.

Голова 

____________________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

М. П.

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 853)


 

 

Додаток 4
до Порядку видачі примусової ліцензії на використання сорту рослин 

 

Зразок

 

 

Державний Герб України

Держветфітослужба

ПРИМУСОВА ЛІЦЕНЗІЯ 
на використання сорту рослин

________________________
(назва сорту)

Патент N _________

Ліцензіат __________________________________________________________

Володілець патенту на сорт (ліцензіар) _________________________________
__________________________________________________________________

Обсяг використання сорту ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Строк дії примусової ліцензії _________________________________________

Розмір та порядок виплати винагороди володільцю патенту на сорт ________
__________________________________________________________________

Умови, на яких володілець патенту на сорт надає власнику примусової ліцензії матеріал для розмноження сорту в обсягах, достатніх для належного здійснення прав, наданих примусовою ліцензією ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Голова 

____________________
(підпис) 

_____________________
(ініціали та прізвище) 

 

М. П.

 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 р. N 853)

____________

 

© Информационно-аналитический центр «ЛІГА», 1991 - 2013
© ООО «ЛИГА:ЗАКОН», 2007 - 2013

 

Реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter