Cайт Українського інституту експертизи сортів рослин

 

                                      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

                                                                          

План заходів

План заходів Ради молодих вчених на 2016-2017 рр.

  1. Проведення науково-практичних семінарів молодих вчених Українського інституту експертизи сортів рослин із залученням спеціалістів з профільних науково-дослідних установ з питань: методики дослідної справи, статистичного аналізу дослідних даних;
  2. Співучасть в організації конференції молодих вчених «Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур», що відбудеться в вересні 2016 року в Інституту біоенергетичних культу і цукрових буряків (вересень 2016 р.);
  3. Розробка концепції інформаційного Інтернет ресурсу – «Сайт ради молодих вчених Українського інституту експертизи сортів рослин (2016 р.);
  4. Проведення роботи щодо пошуку грантів та допомозі в оформленні та поданні заявок на отримання грантів (2016-2017 рр.);
  5. Підписання договорів про співробітництво з радами молодих учених провідних закладів аграрного профілю в Україні та за її межами, та активна робота по обміні інформацією та науковій допомозі молодим ученим (2016-2016 р.);
  6. Розгляд можливостей до участі у міжнародних програмах обміну молодими вченими (аспірантами), та проведенні досліджень у інших університетських та наукових закладах світу (2016-2017 р.).

Прийняте на загальних зборах молодих вчених Українського інституту експертизи сортів рослин 11 лютого 2016 р.

 

Затверджений Вченою Радою Українського інституту експертизи сортів рослин протокол №2 від «17»  лютого_ 2016 р.

 На 2017 р. планується

  1. Ухвалення нової редакції Положення про раду молодих вчених відповідно до «Типового положення про раду молодих вчених при органах виконавчої влади» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про раду молодих вчених при органах виконавчої влади» від 16.11.2016 р. №822 та представлення його до затвердження Вченою радою УІЕСР.
  2. Співучасть в організації та проведенні Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату» спільно з ДУ Інститут зернових культур НААН України 25–26 травня 2017 р., м. Дніпро.
  3. Співробітництво з Інститутом рису НААН України, Миронівським інститутом пшениці ім. В. М. Ремесла НААН, Інститутом біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України та Національним університетом біоресурсів та природокористування України щодо організації та проведення спільних заходів.
  4. Подання заявки на конкурс «Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» на 2018 рік.

 Голова Ради молодих вчених УІЕСР            _________  Л. М. Присяжнюк

 

Затверджений Вченою радою Українського інституту експертизи сортів рослин протокол № 2 від 16.02.2017 р.

Рахунки та реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter