Cайт Українського інституту експертизи сортів рослин

 

                                      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

                                                                          

Положення про експертизу назв сортів рослин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

23.06.2003  N 188

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 липня 2003 р.

за N 574/7895

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертизу назв сортів рослин

 

Це Положення  розроблено  відповідно до статей 13,  28 Закону України "Про  охорону  прав  на  сорти рослин" ( 3116-12 ) (далі - Закон)  і  визначає  порядок  проведення  експертизи  назви  сорту рослини, надання експертного висновку і реєстрації назви сорту.

1. Загальні положення

1.1. Експертиза  запропонованої заявником назви сорту рослини проводиться Українським інститутом експертизи сортів рослин  (далі - Інститут) за дорученням Державної служби з охорони прав на сорти рослин Мінагрополітики (далі - Держсортслужба) з метою  визначення

відповідності  цієї  назви    вимогам,  установленим Законом ( 3116-12 ).

1.2. Експертиза назви сорту проходить у два етапи:

- перевірка  на  тотожність  та  подібність  назви  сорту   з відомими назвами сортів;

- підготовка експертного висновку.

1.3. Назву сорту,  наведену в заявці на сорт рослин літерами, перевіряють із залученням інформації,  що знаходиться в базі даних Держсортслужби.

Назву сорту,     наведену     латинськими     літерами     (в транслітерації), перевіряють із залученням інформації з бази даних Міжнародного  союзу з охорони нових сортів рослин (далі - УПОВ) та інформаційних видань країн - членів УПОВ,  які  обмінюються  такою інформацією відповідно до пункту 6 статті 20 Міжнародної конвенції з  охорони   нових  сортів   рослин   від   2 грудня  1961   року, переглянутої в Женеві 10 листопада 1972 року,  23 жовтня 1978 року

( 995_856 ) і 19 березня 1991 року.

 

2. Перевірка назви сорту на подібність і тотожність з відомими назвами сортів.

2.1. Процедура   експертизи   назви   сорту   починається  за наявності   клопотання  заявника    про    початок    проведення кваліфікаційної експертизи.

2.2. Перевірка назв сортів на тотожність і подібність:

2.2.1. Перевірка  назви  сорту  на  тотожність  і  подібність проводиться  в  межах  таксону, вказаного  у  заявці,  та у межах споріднених таксонів, які входять до відповідних груп (додаток 1).

2.2.2. Назва  сорту вважається тотожною з іншою назвою,  якщо вона  збігається  з нею в усіх словесних елементах та комбінованих позначеннях.

2.2.3. Назва  сорту вважається подібною до іншої назви,  якщо вона асоціюється з нею в цілому,  незважаючи на окремі відмінності в назві.

2.2.4. Назви  сортів  уважаються  подібними  в  разі їх збігу фонетично.

2.3. Визначення подібності назв сортів:

2.3.1. Словесні позначення назв сортів порівнюють з:

- словесними позначеннями існуючих назв;

- комбінованими позначеннями, до складу яких входять словесні елементи.

2.3.2. Звукова   (фонетична)   подібність   визначається   за наявності таких ознак:

- близьких та подібних звуків, які складають назву сорту;

- розташування близьких звуків і звукосполучень стосовно одне одного;

- подібних складів та їх розташування;

- кількості складів у позначенні;

- місця подібних звукосполучень у складі назв сортів;

- характеру подібних частин назв сортів;

- входження одного позначення в інше.

Ознаки, на підставі яких визначається звукова подібність назв сортів, можуть ураховуватись як кожна окремо, так і разом.

До складу назв сортів можуть входити як сильні,  так і слабкі елементи.

2.4. У    разі   відповідності   назви   сорту   встановленим законодавством вимогам  назва  сорту  публікується  в  "Офіційному бюлетені  Держсортслужби"  і  повідомляється  компетентним органам держав - членів УПОВ.

2.5. У  разі  виявлення невідповідності назви сорту статті 13 Закону ( 3116-12 ) заявнику  надсилається  експертний  висновок  з вимогою запропонувати іншу назву сорту (додаток 2).

2.6. За умови  надходження  до  Держсортслужби  вмотивованого заперечення  будь-якої  особи  щодо  назви  сорту,  запропонованої заявником протягом трьох  місяців  від  дати  опублікування  її  в "Офіційному  бюлетені  Держсортслужби",  або  зауваження  з  цього приводу   держави   -   учасника    УПОВ    заперечення/зауваження розглядаються і надсилаються заявнику.

За результатами розгляду заперечення чи зауваження заявнику і (або)  особі,  яка  подала  заперечення,  надсилається  експертний висновок (додаток 3).

Якщо подане  відповідно до частини четвертої статті 28 Закону ( 3116-12 )  вмотивоване  заперечення  щодо  запропонованої  назви сорту  базується  на відношенні цієї назви до знаків для товарів і послуг та зазначень походження товарів,  Держсортслужба повідомляє про  це Державному департаменту інтелектуальної власності (додаток 4),  який надає Держсортслужбі відомості щодо  наявності  прав  на знаки  для  товарів  і  послуг  та  зазначення походження товарів, зазначених у цьому запереченні/зауваженні.

2.7. Протягом  трьох  місяців  від дати одержання експертного висновку   заперечення/зауваження    заявник    повинен    надати обґрунтовану  відповідь Держсортслужбі.  Якщо  заявник  вчасно не повідомив  Держсортслужбу  про  своє   ставлення   до   отриманого експертного  висновку (заперечення/зауваження),  йому надсилається повідомлення  про  відкликання  заявки  (додаток  5).  При  сплаті відповідного збору строк може бути продовжено до шести місяців.

2.8. Строк поновлюється за умови надання клопотання  протягом дванадцяти місяців від дати його закінчення та сплати відповідного збору із викладенням поважних причин,  з яких заявник не мав змоги повідомити  про  своє ставлення до отриманого експертного висновку

(заперечення/зауваження) (додаток 6).

2.9. Експертиза запропонованої заявником  іншої  назви  сорту проводиться  у  тому  самому  порядку,  що й запропонованої раніше назви сорту (пункти 2.2-2.9 цього Положення).

2.10. Особі,  яка подала заперечення, і заявнику надсилається експертний   висновок   про  результати  розгляду  заперечення  чи зауваження (додаток 7).

2.11. До прийняття рішення про державну  реєстрацію  сорту  і прав на сорт заявник може змінити назву сорту за умови подання ним клопотання (додаток 8) та сплати відповідного збору.

2.12. У разі невиявлення невідповідності назви сорту вимогам, установленим статтею 13 Закону ( 3116-12 ),  заявнику надсилається експертний висновок про її ухвалення (додаток 9),  який включає  в себе офіційне найменування заявника, номер та дату подання заявки, таксон (вид) та ухвалену назву сорту.

 3. Підготовка експертного висновку

3.1. Експертний висновок готується Інститутом та подається до Держсортслужби.

3.2. Експертний   висновок   про   ухвалення  назви  сорту  є невід'ємною складовою частиною експертного висновку за заявкою.

4. Реєстрація назви сорту

Назва сорту затверджується рішенням про  державну  реєстрацію сорту  і  прав  на  сорт  та  реєструється  одночасно із внесенням відомостей про сорт до "Офіційного бюлетеня Держсортслужби".

 

Голова Державної служби з

охорони прав на сорти рослин                                                                                                      В.В.Волкодав

 

Рахунки та реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter