Загальні положення

Дії, пов'язані з набуттям прав на сорти рослин регламентуються Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" та нормативними актами, виданими на його реалізацію.

Процедура державної реєстрації прав на сорти рослин складається з послідовних дій заявника та Держветфітослужби: подання заявником до Держветфітослужби заявки на сорт рослин → експертизи Держветфітослужбою заявки і рослин сорту → прийняття рішення за заявкою по результатах експертизи.

Заявка до Держветфітослужби подається особою, що має на це право (Заявник), у будь який час з додержанням вимог до документів заявки на сорт рослин.

Документи заявки на сорт рослин можуть надходити до Держветфітослужби поштою, кур'єром, або Заявник доставляє їх безпосередньо.

Робота з заявкою починається з проведення формальної експертизи документів заявки, у процесі якої визначається відповідність формальних ознак заявки вимогам, що встановлені Законом і розробленими на його основі Правилами складання та подання заявки.

 

Максимально дозволений строк надання Заявнику першого повідомлення по результатах формальної експертизи складає шість місяців. Скорочення цього строку залежить, основному, від дотримання Заявником вимог Правил складання та подання заявки на сорт рослин. Якщо Заявка складено правильно і до її додано всі необхідні документи, формальна експертиза суттєво скорочується і першим повідомленням Держветфітослужби Заявникові буде повідомлення про позитивні результати формальної експертизи і початок проведення кваліфікаційної експертизи. Неправильне заповнення документів Заявки або несвоєчасне надання додаткових документів і інформації може затягнути формальну експертизу на невизначений термін.

Кваліфікаційна експертиза передбачає проведення комплексу досліджень (польових, лабораторних, аналітичних), необхідних для підготовки експертного висновку за заявкою та прийняття рішення щодо державної реєстрації сорту і прав на нього.

Основною умовою початку кваліфікаційної експертизи є попередня сплата збору за кожний рік її проведення.

Кваліфікаційна експертиза складається з експертизи назви сорту, експертизи новизни сорту та проведення комплексу досліджень (польових, лабораторних, аналітичних) з визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності і відповідності сорту критеріям заборони поширення в України (в залежності від мети, що вказана в заяві на сорт).

 

Експертиза назви сорту триває на протязі всього строку проведення кваліфікаційної експертизи. Назва сорту затверджується рішенням про державну реєстрацію прав на сорт. При проведенні експертизи назва сорту, що запропонована Заявником у Заявці на сорт рослин, перевіряється на тотожність і подібність з назвами всі загальновідомих сортів, що доступні, з бази даних Держветфітослужби, Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (УПОВ) та публікацій Держав-членів УПОВ.

Експертиза новизни сорту проводиться, переважно, на підставі аналізу інформації, що надана Заявником у Заявці щодо першого використання сорту. Але до уваги може братися будь-яка офіційна інформація про перше використання сорту, яка надійде до Держветфітослужби у вигляді заперечення щодо реєстрації сорту, з офіційних публікацій держав – членів УПОВ або Переліку сортів, що підлягають сортової сертифікації за схемами Організації Європейського Співробітництва і Розвитку (ОЄСР).

Польові дослідження сорту на відповідність критеріям відмінності, однорідності та стабільності і критеріям заборони поширення сорту в Україні проводяться в експертних закладах Держветфітослужби або безпосередньо Заявником. Держветфітослужбою визначено перелік видів, по яких польові дослідження проводяться у підпорядкованих ній закладах експертизи. По всіх інших видах польові дослідження проводить Заявник, якій надає результати Держветфітослужбі для експертизи сорту на відмінність.

По результатах кваліфікаційної експертизи Держветфітослужба приймає рішення щодо сорту. Це може бути рішення про виникнення прав на сорт або рішенні про відмову у набутті прав на сорт. Якщо прийнято рішення про виникнення прав на сорт, Заявнику надається три місяця для сплати відповідного мита або збору. Державна реєстрація прав на сорт, що виникли, здійснюється шляхом внесення відомостей про сорт до відповідного Реєстру по надходженні до Держветфітослужби документу, що підтверджує сплату мита або збору.

Н А К А З
26.02.2003 N 42

Про затвердження Положення про Державний реєстр заявок на сорти рослин

Реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter