Cайт Українського інституту експертизи сортів рослин

 

                                      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

                                                                          

Реквізити для оплати та збори за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин

Відповідно до вимог Закону України від 21.04.1993 р. № 3116-XII «Про охорону прав на сорти рослин», постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1183 «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про охорону прав на сорти росли» кошти від зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин, зараховуються на рахунок Українського інституту експертизи сортів рослин (далі - Інститут).

 

Платіжні реквізити для перерахування коштів у національній валюті – у гривнях:

Одержувач: Український інститут експертизи сортів рослин

Код ЄДРПОУ: 00488332

Розрахунковий рахунок: р/р 31 25 22 41 11 65 14

Код банку (МФО): 820172

Банк одержувача: Держказначейська служба України, м. Київ

 

Реквізити валютного рахунку для зарахування коштів в іноземній валюті – у доларах США або євро за офіційним курсом Національного банку на дату сплати збору:

BENEFICIARI: (одержувач) NAME: UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ADDRESS: 9/2 Klovsky Uzviz, Kyiv, 01021, Ukraine

ACCOUNT: 26003799983363(USD), 26007799978813(EUR)

BENEFICIARY`S BANK: (банк одержувача) PRAVEX BANK KYIV, UKRAINE SWIFT CODE: PRAVUAUK

 

При заповненні платіжного документа у графі «Код платника» – юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником, який є фізичною особою – ідентифікаційний код.

При заповненні графи «Призначення платежу» обов`язково потрібно зазначити:

код заявника;

номер заявки,

вид збору, визначений Порядком сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин  (далі - Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002  № 1183 (із змінами, внесеними згідно постанов Кабінету Міністрів України №1154 від 19.09.2007 та №331 від 09.04.2008);

назву сорту та ботанічний таксон.

Також повідомляємо, що у відповідності з чинним законодавством України, юридичні та фізичні особи при сплаті зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин, повинні в обов`язковому порядку подавати до Інституту документ про сплату збору (копію платіжного доручення з відміткою установи банку або відповідну квитанцію).

У разі, якщо одним платіжним дорученням здійснюється оплата за ряд зборів по декільком заявкам, то при наданні його Інституту необхідно обов`язково подавати письмову розшифровку платежу за видами зборів та заявками. В іншому разі кошти, що надійшли на рахунок Інституту, не будуть зараховані як збір.

Разом з тим нагадуємо, що у разі, коли заявником (заявниками) чи володільцем патенту або власником майнового права на поширення сорту є неприбуткова організація, що фінансується з державного бюджету, кожен збір за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин, сплачується в обсязі 10 відсотків встановленого розміру, за винятком зборів за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту) та за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, що сплачується в обсязі 5 відсотків встановленого розміру (п. 4-1 Порядку сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин, затверджений вищезазначеною постановою Кабінету Міністрів України).

Вказаний пункт 4-1 Порядку застосовується лише до установ та організацій, які надали довідки (рішення, повідомлення) з регіональних підрозділів Державної казначейської служби України та Державної фіскальної служби України щодо неприбутковості установи.

Таблиця

для визначення суми збору згідно з ПОРЯДКОМ сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002  № 1183 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007  № 1154).

Ставки збору за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин встановлюються у таких розмірах: 

Види зборів Розмір зборів, грн
1. За подання заявки на сорт рослин  1300
2. За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік):   
визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності в експертних закладах  1900
визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності безпосередньо у заявника  210
експертиза на придатність на поширення сорту  4070
3. За виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту  500
4. За видачу завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин  200
5. За видачу завіреної копії патенту на сорт рослин  500
6. За внесення змін до Реєстру патентів щодо майнових прав інтелектуальної власності на сорт за ініціативою особи, якій належать такі права  600
7. За внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт  600
8. За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту):   
за перший рік  400
за другий рік  450
за третій рік  550
за четвертий рік  650
за п’ятий рік  800
за шостий рік  950
за сьомий рік  1100
за восьмий рік  1300
за дев’ятий рік  1600
за десятий і кожний наступний рік  1900
9. За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію  
за перший рік  200
за другий рік  225
за третій рік  275
за четвертий рік  325
за п’ятий рік  400
за шостий рік  475
за сьомий рік  550
за восьмий рік  650
за дев’ятий рік  800
за десятий і кожний наступний рік  950
10. За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин:   
за перший - п'ятий рік  350
за шостий - десятий рік  900
за одинадцятий - п'ятнадцятий рік  2000
за шістнадцятий і кожний подальший рік  2500
11. За подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" (частина третя статей 16 і 22, частина п'ята статті 25, частина восьма статті 26, частини п'ята і дев'ята статті 28, частина друга статті 30, частина четверта статті 35, частина шоста статті 40)  500
12. За поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" (частина восьма статті 26, частина шоста статті 27, частина п'ята статті 28, частина друга статті 30)  1000

 

 

Рахунки та реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter