Cайт Українського інституту експертизи сортів рослин

 

                                      УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

                                                                          

Творче співробітництво

Українським інститутом експертизи сортів рослин у 2017 році укладено угоди про творчу співпрацю із 33 науково-дослідними установами НААН та НАН, з 21 вищими навчальними закладами аграрного профілю, з 31 іноземними установамиінші 3.

Вищі навчальні заклади:

 1. Вінницький національний аграрний університет;
 2. ДВНЗ "Ужгородський національний університет";
 3. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет;
 4. Житомирський національний агроекологічний університет;
 5. Львівський національний аграрний університет;
 6. Миколаївський національний аграрний університет;
 7. Національний університет біоресурсів і природокористування;
 8. Національний університет харчових технологій;
 9. Одеський державний аграрний університет;
 10. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
 11. Подільський державний аграрно-технічний університет;
 12. Полтавська державна аграрна академія;
 13. Сумський національний аграрний університет;
 14. Таврійський державний агротехнологічний університет;
 15. Уманський національний університет садівництва;
 16. Харківська державна зооветеринарна академія;
 17. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка;
 18. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва;
 19. Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка;
 20. Центральноукраїнський національний технічний університет;
 21. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.

Науково-дослідні установи:

 1. ДУ «Інститут зернових культур НААН»;
 2. ДУ Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН

 3. Інститут зрошуваного землеробства НААН;
 4. Інститут агроекології і природокористування НААН;
 5. Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН;
 6. Інститут захисту рослин НААН;
 7. Інститут картоплярства НААН;
 8. Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН;
 9. Інститут овочівництва і баштанництва НААН;
 10. Інститут олійних культур НААН;
 11. Інститут помології імені Л.П. Симиренка НААН;
 12. Інститут проблем реєстрації інформації НАН України;
 13. Інститут рису НААН;
 14. Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН;
 15. Інститут садівництва НААН;
 16. Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН;
 17. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН;
 18. Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН;
 19. Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН;
 20. Інститут сільського господарства Полісся НААН;
 21. Інститут сільського господарства Причорномор'я НААН;
 22. Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - ННСГЦВ;
 23. Інститут фізіології рослин і генетики НАН України;
 24. Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН;
 25. Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки";
 26. Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН України»;
 27. Національний науковий центр «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»;
 28. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН;
 29. Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН;
 30. Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка;
 31. Селекційно-генетичний інститут – НЦ насіннєзнавства та сортовивчення НААН;
 32. ТОВ "Інститут оздоровлення і відродження народів України";
 33. ТОВ "Науково-дослідний Інститут аграрного бізнесу".

Іноземні установи:

 1. Crossref;
 2. WOODSTOCK Korlátolt Felelősségű Társaság (Угорщина);
 3. «БЕЛОРУССКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И. С. ЛУПИНОВИЧА»;
 4. Аграрный университет-Пловдив (Болгария);
 5. Азербайджанский государственный аграрный университет;

 6. Ботанический сад (Институт) Академии Наук Молдовы;
 7. ГНУ "Институт генетики и цитологии НАН Беларуси";
 8. Государственный аграрный университет Молдовы;
 9. ГУ Научно- исследовательский институт полевых культур «Селекция» (Молдова);
 10. Институт генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы
 11. Институт Дендрологии Национальной академии наук Азербайджана;
 12. Институт леса НАН Беларуси;
 13. Институт плодоводства – Пловдив (Болгария);
 14. Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства;
 15. Лесотехнический Университет (Болгария);
 16. Национальный аграрный университет Армении;
 17. Национальная библиотека Беларуси (НББ);
 18. ООО "Итеос" (Электронная библиотека CYBERLENINKA);
 19. ООО "Научная электронная библиотека" (РИНЦ);
 20. РГП «Институт общей генетики и цитологии» КН МОН РК  (Казахстан);
 21. РУП «Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН Беларуси»;
 22. РУП "Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция" Национальной академии наук Беларуси;
 23. РУП "Институт льна" Беларусь;
 24. РУП "Минская областная сельскохозяйственная опытная станция Национальной академии наук Беларуси";
 25. РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию";
 26. РУП "Институт защиты растений" Беларусь;
 27. СИММИТ -Турция;
 28. ТОО «Казахский НИИ плодоводства и виноградарства»
 29. ТОО «Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии имени У. У. Успанова»;
 30. Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия»  - Беларусь;
 31. Центральный ботанический сад НАН Беларуси.

Інші:

 1. Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія;
 2. Консорціум e-VERUM;
 3. Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека ім.І.П.Котляревського.

Метою даного співробітництва є:

 • розвиток і розширення наукових зв’язків та творчої співпраці наукових підрозділів УІЕСР та наукових підрозділів установ;
 • проведення спільних наукових досліджень;
 • розробка і виконання спільних наукових проектів та видань науково-методичних матеріалів;
 • публікація результатів наукових досліджень кожної із установ у періодичних наукових виданнях Сторін;
 • організація і проходження стажування наукових співробітників Сторін тощо.

Керівництво та колектив Українського інституту експертизи сортів рослин висловлює вдячність керівництву та колективам установ, а також сподівається на плідну творчу співпрацю.

Рахунки та реквізити

Рахунки та реквізити для зарахування коштів від сплати зборів за дії, пов`язані з охороною прав на сорти рослин

Детально

Контакти

м. Київ,

вул. Генерала Родимцева, 15

тел.: (044) 258 - 34 - 56

факс: (044) 257 - 99 - 63

e-mail: sops@sops.gov.ua

Flag Counter