ua

Відділ лабораторних досліджень з кваліф. експертизи сортів рослин

structure

Відділ лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин (Центр сертифікаційних випробувань)

Акредитований Національним агенством з акредитації України за стандартом ДСТУ ISO/IEC 17025:2016 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

Мета:

Відділ здійснює лабораторну науково-технічну, науково-методичну, нормативну експертизу сортів рослин та садивного матеріалу з метою їх сортової ідентифікації, визначення якості та наявності у них генетичних модифікацій. Відділ проводить власні наукові дослідження, що спрямовані на використання сучасних методів, в тому числі біохімічних та молекулярно-генетичних, для аналізу сортів.

Завдання:

Основні напрями діяльності:

Співробітники відділу:

Лабораторія арбітражних досліджень і нових методів експертизи

Присяжнюк Лариса Михайлівна

В.о. завідувача відділу-завідувача лабораторії 

 • роб.тел.: +38(044) 258 -34-56 внут.: 130

Піскова Оксана Володимирівна

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.: 130

Шитікова Юлія Володимирівна

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.: 130


Щербиніна Наталія Петрівна

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.: 170

Топчій Оксана Володимирівна

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.: 130


Лабораторія визначення біохімічних та технологічних показників якості

Іваницька Алла Петрівна

Заступник завідувача відділу -завідувач лабораторії

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.:170

Діхтяр Ірина Олександрівна

Старший науковий співробітник, к.с.-г.н.

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.:130


Чухлеб Сергій Леонідович

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.:150

Бадяка Олена Анисимівна

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.:150

Ляшенко Світлана Олександрівна

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.:150

Шкляр Віктор Дем'янович

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.:161
121