en

Department of scientific and technical information

structure

Department of scientific and technical information

Head of the Department

Yevhen Starychenko

Publications: Scholar.google

 • tel.: +38 (044) 258-34-56 and internal 333

SubDepartment of Mathematical simulation and Database management system

Its main objectives are:

 • застосування методів і засобів інформаційних технологій в сфері сортовивчення та сортовій сертифікації,  плануванні та  управлінні економічними процесами УІЕСР;
 • аналіз та використання математичних моделей,  інструментів програмної інженерії  в сфері кваліфікаційної експертизи сортів рослин;
 • аналіз і синтез інформаційних  систем i технологій оброблення  інформації;
 • проектування, ведення та адміністрування баз та сховищ даних;
 • формування архітектурних рішень щодо інтерфейсів програмного комплексу з урахуванням проектних вимог та наявних ресурсів  УІЕСР.

 

person

Kostiantyn Mazhuha

Publications: Scholar.google

Deputy head of department - Head of the SubDepartment

 • tel.: +38(044) 258-34-56 and internal 333

Viktor Andrіushchenko

Publications: Scholar.google

Senior Research Scientist

 • tel.: +38(044) 258-34-56 and internal 138
person

Nataliia Orlenko

Publications: Scholar.google

Senior Research Scientist,Candidate of Economic Sciences , Associate professor 

 • tel.: +38(044) 258-34-56 and internal 333


Oleh Prysiazhniuk

Publications: Scholar. google

Research Scientist,PhD, specialty plant production (06.01.09), Senior researcher, specialty 06.01.09 - plant production

 • tel.: +38(044) 258-34-56 and internal 333
SubDepartment of informatization

Its main objectives are:

 • аналіз та синтез систем людино-комп’ютерної взаємодії та комунікації;
 • стандартизація та сертифікація програмної складової інформаційних технологій;
 • аналіз технічних засобів, програмного забезпечення придатних для використання під час польових та лабораторних досліджень в сфері сортовивчення;
 • забезпечення правильної експлуатації і безперебійної роботи комп’ютерної техніки;
 • забезпечення захисту даних АІС УІЕСР;
 • організація технічного обслуговування і ремонту ПК, оргтехніки і засобів телекомунікацій.


person

Volodymyr Brovkin

Publications: Scholar.google

Head of the SubDepartment

 • tel.: +38(044) 258-3-56 and internal 321

Vasyl Maslechkin

Publications: Scholar.google

Research Assistant 

 • tel.: +38(044) 258-34-56 and internal 333

Aleksey Martynovч

Publications: Scholar. google

Research Assistant 

 • tel.: +38(044) 258-34-56 and internal 118

SubDepartment of editorial and publishing activities

Its main objectives are:

• здійснення на основі пропозицій структурних підрозділів УІЕСР планів підготовки і видання довідкової, методичної та наукової літератури;

• редагування відповідно до діючих стандартів  авторських рукописів;

• розробка оригінал-макетів для тиражування та подальшого використання друкарнями та видавництвами;

• надання допомоги авторам у підготовці та оформленні довідкової, методичної та наукової літератури;

• формування на основі вітчизняних і зарубіжних джерел науково-технічного бібліотечного фонду, інформаційне забезпечення науковців УІЕСР.

 •  супровід наукометричних баз у системі  сортовивченні та сортовій сертифікації

person

Марченко Тетяна Миколаївна

Publications: Scholar.google

Завідувач сектору

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 and internal 120
person

Павлюк Наталія Володимирівна

Publications: Scholar.google

Senior Research Scientist

 • tel.: +38(044) 258-34-56 and internal 120

Бойко Андрій Іванович

Publications: Scholar.google

Senior Research Scientist

 • tel.: +38(044) 258-34-56 and internal 120
person

Половинчук Олександр Юрійович

Publications: Scholar.google

Senior Research Scientist

 • tel.: +38(044) 258-34-56 and internal 120

Башкатова Оксана Петрівна

Publications: Scholar.google

Senior Research Scientist

 • tel.: +38(044) 258-34-56 and internal 120

Сорочинський Борис Володимирович

Publications: Scholar.google

Senior Research Scientist, Doctor  of Biological Sciences 

 • tel.: +38(044) 258-34-56 and internal 120

Olha Barban

Publications: Scholar.google

Research Scientist

 • tel.: +38(044) 258-34-56 and internal 120

Iryna Kokhovska

Publications: Scholar.google

Research Scientist

 • tel.: +38(044) 258-34-56 and internal 138

Українець Сергій Леонідович

Publications: Scholar.google

Research Assistant 

 • tel.: +38(044) 258-34-56 and internal 135