ua

Відділ науково-технічної інформації

structure
Мета та завдання відділу

Реалізація завдань в сфері інформатизації, інтелектуальних інформаційних та інформаційно аналітичних технологій, підготовки до видання наукової продукції.

Відділ складається з трьох секторів:

 • Сектор математичного моделювання та управління базами даних
 • Сектор інформатизації
 • Сектор редакційно-видавничої діяльності

Стариченко Євгеній Михайлович

Науковий профіль: Scholar.google

Завідувач відділу

 • роб.тел.: +38 (044) 258 - 34 - 56
 • внутр.: 333
person

Мажуга Костянтин Миколайович

Науковий профіль: Scholar.google

Заступник завідувача відділу

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.333

Сектор математичного моделювання та управління базами даних

Основні напрями діяльності сектору

 • застосування методів і засобів інформаційних технологій в сфері сортовивчення, сортовивченні та сортовій сертифікації, плануванні та управлінні економічними процесами УІЕСР;
 • аналіз та використання математичних моделей, інструментів програмної інженерії в сфері кваліфікаційної експертизи сортів рослин;
 • аналіз і синтез інформаційних систем i технологій оброблення інформації;
 • проектування, ведення та адміністрування баз та сховищ даних;
 • формування архітектурних рішень щодо інтерфейсів програмного комплексу з урахуванням проектних вимог та наявних ресурсів УІЕСР.

Андрющенко Віктор Миколайович

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.138
person

Орленко Наталія Станіславівна

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник, к.е.н., доцент

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.333

Присяжнюк Олег Іванович

Науковий профіль: Scholar. google

Старший науковий співробітник, к. с.-г. н., ст. н.с.

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.333

Стадніченко Ольга Анатоліївна

Науковий профіль: Scholar. google

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.333

Сектор інформатизації

Основні напрями діяльності сектору

 • аналіз та синтез систем людино-комп’ютерної взаємодії та комунікації;
 • стандартизація та сертифікація програмної складової інформаційних технологій;
 • аналіз технічних засобів, програмного забезпечення придатних для використання під час польових та лабораторних досліджень в сфері сортовивчення;
 • забезпечення правильної експлуатації і безперебійної роботи комп’ютерної техніки;
 • забезпечення захисту даних АІС УІЕСР;
 • організація технічного обслуговування і ремонту ПК, оргтехніки і засобів телекомунікацій.
person

Бровкін Володимир Володимирович

Науковий профіль: Scholar.google

Завідувач сектору

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.321

Мартинов Олексій Миколайович

Науковий профіль: Scholar. google

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.118

Маслечкін Василь Вікторович

Науковий профіль: Scholar.google

Молодший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.333

Сектор редакційно-видавничої діяльності

Основні напрями діяльності сектору

 • здійснення на основі пропозицій структурних підрозділів УІЕСР планів підготовки і видання довідкової, методичної та наукової літератури;
 • редагування відповідно до діючих стандартів авторських рукописів;
 • розробка оригінал-макетів для тиражування та подальшого використання друкарнями та видавництвами;
 • надання допомоги авторам у підготовці та оформленні довідкової, методичної та наукової літератури;
 • формування на основі вітчизняних і зарубіжних джерел науково-технічного бібліотечного фонду, інформаційне забезпечення науковців УІЕСР.
 • супровід наукометричних баз у системі сортовивченні та сортовій сертифікації
person

Марченко Тетяна Миколаївна

Науковий профіль: Scholar.google

Завідувач сектору

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.120
person

Павлюк Наталія Володимирівна

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.120

Бойко Андрій Іванович

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.120
person

Половинчук Олександр Юрійович

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.120

Башкатова Оксана Петрівна

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.120

Сорочинський Борис Володимирович

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник, д-р біол.наук

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.120

Барбан Ольга Борисівна

Науковий профіль: Scholar.google

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.120

Коховська Ірина Валеріївна

Науковий профіль: Scholar.google

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.138

Українець Сергій Леонідович

Науковий профіль: Scholar.google

Молодший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258 - 34 - 56
 • внутр.135