ua

Відділ науково-технічної інформації

structure

Мета та завдання відділу

Реалізація завдань в сфері інформатизації, інтелектуальних інформаційних та інформаційно аналітичних технологій

Відділ складається з двох секторів:

 • Сектор математичного моделювання та управління базами даних
 • Сектор інформатизації

Історія відділу

Стариченко Євгеній Михайлович

Науковий профіль:
Завідувач відділу,  к.е.н.

Мажуга Костянтин Миколайович

Науковий профіль:
Заступник завідувача відділу

Сектор математичного моделювання та управління базами даних

Основні напрями діяльності сектору

 • застосування методів і засобів інформаційних технологій в сфері сортовивчення, сортовивченні та сортовій сертифікації, плануванні та управлінні економічними процесами УІЕСР;
 • аналіз та використання математичних моделей, інструментів програмної інженерії в сфері кваліфікаційної експертизи сортів рослин;
 • аналіз і синтез інформаційних систем i технологій оброблення інформації;
 • проектування, ведення та адміністрування баз та сховищ даних;
 • формування архітектурних рішень щодо інтерфейсів програмного комплексу з урахуванням проектних вимог та наявних ресурсів УІЕСР.

Якобчук Олександр Васильович

Науковий профіль:
Завідувач сектору математичного моделювання та управління базами даних

Орленко Наталія Станіславівна

Науковий профіль:
Старший науковий співробітник, к.е.н., доцент

Макарчук Богдан Миколайович

Науковий профіль:
Старший науковий співробітник

Сектор інформатизації

Основні напрями діяльності сектору
 • аналіз та синтез систем людино-комп’ютерної взаємодії та комунікації;
 • стандартизація та сертифікація програмної складової інформаційних технологій;
 • аналіз технічних засобів, програмного забезпечення придатних для використання під час польових та лабораторних досліджень в сфері сортовивчення;
 • забезпечення правильної експлуатації і безперебійної роботи комп’ютерної техніки;
 • забезпечення захисту даних АІС УІЕСР;
 • організація технічного обслуговування і ремонту ПК, оргтехніки і засобів телекомунікацій.

Мартинов Олексій Миколайович

Науковий профіль:
Науковий співробітник

Маслечкін Василь Вікторович

Науковий профіль:
Молодший науковий співробітник