ua

Відділ лабораторних досліджень з кваліф. експертизи сортів рослин

structure

Відділ лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин (Центр сертифікаційних випробувань)

Акредитований Національним агенством з акредитації України за стандартом ДСТУ ISO/IEC 17025:2016 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

Мета:

Відділ здійснює лабораторну науково-технічну, науково-методичну, нормативну експертизу сортів рослин та садивного матеріалу з метою їх сортової ідентифікації, визначення якості та наявності у них генетичних модифікацій. Відділ проводить власні наукові дослідження, що спрямовані на використання сучасних методів, в тому числі біохімічних та молекулярно-генетичних, для аналізу сортів.

Завдання:

Основні напрями діяльності:

Співробітники відділу:

В.о. завідувача відділу

Присяжнюк Лариса Михайлівна
Науковий профіль: Scholar.google

В.о. завідувача відділу-завідувача лабораторії, к. с.-г. н. старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258 -34-56 внут.: 130

Лабораторія арбітражних досліджень і нових методів експертизи

Піскова Оксана Володимирівна

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.: 130

Шитікова Юлія Володимирівна

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.: 130

Щербиніна Наталія Петрівна

Науковий профіль: Scholar.google

Старший науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.: 170

Лабораторія визначення біохімічних та технологічних показників якості

Іваницька Алла Петрівна

Науковий профіль: Scholar.google

Заступник завідувача відділу -завідувач лабораторії

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.:170

Діхтяр Ірина Олександрівна

Науковий профіль: Scholar. google

Старший науковий співробітник, к.с.-г.н.

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.:130

Топчій Оксана Володимирівна

Науковий профіль: Scholar.google

Науковий співробітник, к. с.-г. н.

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.: 130

Чухлеб Сергій Леонідович

Науковий профіль: Scholar.google

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.:150

Бадяка Олена Анисимівна

Науковий профіль: Scholar.google

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.:150

Ляшенко Світлана Олександрівна

Науковий профіль: Scholar.google

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.:150

Шкляр Віктор Дем'янович

Науковий профіль: Scholar.google

Науковий співробітник

 • роб.тел.: +38(044) 258-34-56 внутр.:161
121