ua

Відділ внутрішнього аудиту

structure

Метою проведення внутрішнього аудиту та здійснення фінансового контролю є аналіз фінансово-господарської діяльності, цільового та ефективного використання бюджетних коштів та збереження державного майна, достовірність ведення бухгалтерського обліку та вжиття заходів до запобігання фінансових порушень.

 Основними завданнями Відділу є:

person

Михайльо Віктор Миколайович

Завідувач відділу

  • роб.тел.: +38 (044) 258-34-56  внутр.: 104


121