ua

Склад Вченої ради у 2021 році

structure

Персональний склад Вченої ради,

наказ УІЕСР від 04 жовтня 2021 року №306-ОД 

Голова Вченої ради

person

Мельник Сергій Іванович

Директор УІЕСР, д.е.н., професор

Заступник голови Вченої ради

Ткачик Світлана Олександрівна

Заступник директора з наукової роботи, 

к. с.-г. н.

Вчений секретар Вченої ради

Лещук Надія Василівна

Заступник директора УІЕСР, к.с.-г.н., с.н.с.

Члени Вченої ради

Атаманюк Олена Петрівна

Заступник завідувача відділу науково-організаційної роботи, к. е. н.

person

Бобонич Євген Федорович

Старший науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин, к. с.-г. н.

person

Васьківська Світлана Василівна

Завідувач відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин УІЕСР

person

Гринів Світлана Миколаївна

Завідувач відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин УІЕСР, к.с.-г.н., с.н.с.

Димитров Сергій Геогрійович

Заступник завідувача відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин УІЕСР, к.с.-г.н.

Києнко Зінаїда Богданівна

Заступник директора УІЕСР, к.с.-г.н.

Костенко Наталія Петрівна

Завідувач сектору методичного забезпечення відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин УІЕСР, к.с.-г.н.

Попова Оксана Павлівна

Завідувач відділу науково-організаційної роботи УІЕСР, к.і.н.

Присяжнюк Лариса Михайлівна

Завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу УІЕСР, к.с.-г.н., Голова Ради молодих вчених

Присяжнюк Олег Іванович

Завідувач відділу математичного моделювання та інформаційних технологій Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, к.с.-г.н, с.н.с.

Сиплива Наталія Олексіївна

Заступник завідувача відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни УІЕСР, к.б.н.

Стариченко Євгеній Михайлович

Завідувач відділу науково-технічної інформації, к.е.н.

Таганцова Марина Миколаївна

Завідувач сектору злакових, бобових, круп’яних сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин УІЕСР

person

Топчій Оксана Володимирівна

Старший науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин, к. с.-г. н..

Хоменко Тетяна Михайлівна

Завідувач відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин УІЕСР, к.с.-г.н., доцент

Худолій Людмила Валеріївна

Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин УІЕСР, к.с.-г.н.