ua

Вакансії

structure

Інформація про відкриті вакансії Українського інституту експертизи сортів рослин та результати конкурсу

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин

  Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 404 зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 259, Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад, затвердженого наказом УІЕСР від 14.06.2022 № 48-ОД зі змінами, затвердженими наказом УІЕСР від 28.06.2022 №63-в.ОД Український інститут експертизи сортів рослин (далі ‑ УІЕСР) оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних наукових посад

 

№ з/п

Вакантна наукова посада УІЕСР

Тарифний розряд

1.

Заступник завідувача відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин

19

2.

Старший науковий співробітник сектору технічних, кормових та олійних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин

18

3.

Науковий співробітник лабораторії молекулярно‑генетичного аналізу

16

4.

Старший науковий співробітник сектору міжнародного співробітництва відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

17

5.

Старший науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин

18

6.

Молодший науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин

15

7.

Науковий співробітник сектору науково-правового забезпечення договірної діяльності відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

16

8.

Завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу

19

 

Вимоги до учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад:

учасник конкурсу повинен мати:

вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади мати науковий ступінь з відповідного наукового напряму;

результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму;

на заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі ‑ кандидат), подає особисто, надсилає поштою на адресу 03041 м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15 або надсилає на адресу електронної пошти sops@sops.gov.ua такі документи:

Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

Письмове повідомлення у довільній формі про наявність або відсутність потенційного конфлікту інтересів у разі призначення на вакантну наукову посаду, зокрема щодо членів сімей або близьких осіб кандидата, які працюють в УІЕСР або його філіях, а також щодо триваючих в УІЕСР, авторами або співавторами яких заявлені кандидат, члени сім’ї, або близькі особи кандидата;

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

У разі подання вищезазначених документів на адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

До завершення строку, встановленого для прийняття заяв для участі у конкурсі, кандидати, які надіслали заявку поштою або на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти, подають до відділу кадрів і діловодства УІЕСР оригінали документів, копії яких додавались до заяви, для перевірки на відповідність встановленим вимогам.

Кандидати, які працюють в УІЕСР, подають лише письмову заяву про участь у конкурсі.

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, які надіслані поштою і надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів у триденний строк з дня надходження забезпечує відділ кадрів і діловодства УІЕСР.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі. Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. У термін не більше двох робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

Строк приймання документів на участь у конкурсі з дня опублікування до 18 год. 06 грудня 2022 року.

Місце приймання документів на участь у конкурсному відборі: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15, каб. № 22 або 23, відділ кадрів і діловодства, телефон для довідок ‑ (044)290-40-45, E-mail: sops@sops.gov.ua.

Конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад відбудеться 21 грудня 2022 року о 10.00 год. в Українському інституті експертизи сортів рослин за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15.

З питань проведення конкурсу звертатись до уповноваженої особи –

БЕСПАЛЬКА Миколи Михайловича – (044) 290-40-45, кім.23.

Результати конкурсу не пізніше 30 календарних днів з дня затвердження переліку учасників конкурсу виносяться на розгляд та затвердження Вченої ради

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті УІЕСР, а результати конкурсу затверджуються наказом керівника протягом трьох робочих днів після затвердження Вченою радою УІЕСР результатів конкурсу.

Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.

На підставі прийнятого рішення та заяви переможця конкурсу з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України з ним укладається контракт або трудовий договір.

Кандидати, які показали високий рівень кваліфікації, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їхньої згоди, за рішенням комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву УІЕСР та протягом року призначені на вакантну рівнозначну або нижчу наукову посаду без повторного конкурсу.

 

Конкурсна комісія

Українського інституту

експертизи сортів рослинЗавершені конкурси на заміщення вакантних наукових посад

Затверджено перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад: Переглянути наказ"

1.1 Заступник директора з наукової роботи (1,0 шт.од.) (22-7% т.р.)
- Кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник ПРИСЯЖНЮК Лариса Михайлівна;
- Кандидат сільськогосподарських наук, доцент ТРОФІМОВА Ганна Василівна;
- Доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник МЕЛЬНИЧУК Тетяна Миколаївна

1.2. Заступник директора (1,0 шт.од.) (22-7% т.р.)

1.3 Заступник завідувача відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва (1,0 шт.од) (19-5%)

1.4 Старший науковий співробітник сектору методичного забезпечення відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин (1,0 шт.од)

(17 т.р.)

1.5 Завідувач лабораторії показників якості сортів рослин (1,0 шт.од) (19 т.р)

1.6 Старший науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин (1,0 шт.од) (19 т.р)

1.7 Молодший науковий співробітник сектору зернових, зернобобових та круп’яних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин (1,0 шт.од) (14 т.р)

Переглянути наказ"

- завідувач відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин (1,0 шт.од.) (19 т.р.) СИПЛИВА Наталія Олексіївна, кандидат біологічних наук.                                                      ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 404 зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 259, Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад, затвердженого наказом УІЕСР від 14.06.2022 № 48-ОД та наказу УІЕСР від 20.06.2022 № 86-кв/тр «Про затвердження оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад УІЕСР» Український інститут експертизи сортів рослин (далі - УІЕСР) оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних наукових посад:

№ з/п

Вакантна наукова посада УІЕСР

Тарифний розряд

1.

Завідувач відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

             19

2.

Науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

16

3.

Науковий співробітник сектору редакційно-видавничої  діяльності відділу науково-організаційної роботи

16

 

Вимоги до учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад:

вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади мати науковий ступінь з відповідного наукового напряму;

результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто, надсилає поштою на адресу 03041 м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15 або надсилає на адресу електронної пошти sops@sops.gov.ua такі документи:

Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

Письмове повідомлення у довільній формі про наявність або відсутність потенційного конфлікту інтересів у разі призначення на вакантну наукову посаду, зокрема щодо членів сімей або близьких осіб кандидата, які працюють в УІЕСР або його філіях, а також щодо триваючих в УІЕСР, авторами або співавторами яких заявлені кандидат, члени сім’ї, або близькі особи кандидата;

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

У разі подання вищезазначених документів на адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

До завершення строку, встановленого для прийняття заяв для участі у конкурсі, кандидати, які надіслали заявку поштою або на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти, подають до відділу кадрів і діловодства УІЕСР оригінали документів, копії яких додавались до заяви, для перевірки на відповідність встановленим вимогам.

Кандидати, які працюють в УІЕСР, подають лише письмову заяву про участь у конкурсі. Підготовку та подання конкурсній комісії вищезазначених документів здійснює відділ кадрів і діловодства.

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, які надіслані поштою і надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, залишаються без розгляду та кандидатові не повертаються.

Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк з дня надходження забезпечує відділ кадрів і діловодства УІЕСР.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. У термін не більше двох робочих днів після отримання повідомлення кандидат має право усунути недоліки та повторно подати документи для участі у конкурсі.

Строк приймання документів на участь у конкурсі з дня опублікування до 18 год. 20 серпня 2022 року.

Місце приймання документів на участь у конкурсному відборі: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15, каб. № 22, відділ кадрів і діловодства, телефон для довідок - (044)258-34-56, вн.145, E-mail: sops@sops.gov.ua.

Конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад відбудеться 05 вересня 2022 року о 10.00 год. в Українському інституті експертизи сортів рослин за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15.

З питань проведення конкурсу звертатись до уповноваженої особи – Плиска Людмила Миколаївна – (044)258-34-56, вн.145.

 

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті УІЕСР, а результати конкурсу затверджуються наказом керівника протягом трьох робочих днів після затвердження Вченою радою УІЕСР результатів конкурсу.

Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.

На підставі прийнятого рішення та заяви переможця конкурсу з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України з ним укладається контракт або трудовий договір.

Кандидати, які показали високий рівень кваліфікації, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їхньої згоди, за рішенням комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву УІЕСР та протягом року призначені на вакантну рівнозначну або нижчу наукову посаду без повторного конкурсу.

 

 

Голова конкурсної комісії Українського

інституту експертизи сортів рослин               Підпис наявний                           Надія ЛЕЩУК

 

 ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 404 зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 259, Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад, затвердженого наказом УІЕСР від 14.06.2022 № 48-ОД та наказу УІЕСР від 14.06.2022 № 81-кв/тр «Про затвердження оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад УІЕСР» Український інститут експертизи сортів рослин (далі - УІЕСР) оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних наукових посад

№ з/п

Вакантна наукова посада УІЕСР

Тарифний розряд

1.

Заступник директора з наукової роботи

22-7%

2.

Заступник директора

22-7-%

3.

Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

18

4.

Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

17

5.

Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

18

6.

Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

17

7.

Науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

15

8.

Завідувач сектору зернових, зернобобових та круп'яних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин

18

9.

Молодший науковий співробітник сектору зернобобових та круп'яних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин

14

10.

Старший науковий співробітник сектору зернових, зернобобових та круп'яних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин

17

11.

Зав. сектору технічних, кормових та олійних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин

18

12.

Завідувач сектору картоплі і овочевих сортів рослин  відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

18

13.

Науковий співробітник сектору злакових, бобових, круп'яних сортів рослин відділу експертизи на відмін-ність, однорідність та стабільність сортів рослин

15

14.

Завідувач сектору злакових, бобових, круп'яних сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

18

15.

Старший науковий співробітник сектору злакових, бобових, круп'яних сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

17

16.

Завідувач сектору технічних, багаторічних та малопоширених сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

18

17.

Старший науковий співробітник сектору методичного забезпечення відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

17

18.

Науковий співробітник сектору технічних, багаторічних та малопоширених сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

14

19.

Старший науковий співробітник сектору злакових, бобових, круп'яних сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорід-ність та стабільність сортів рослин

17

20.

Старший науковий співробітник сектору методичного забезпечення відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

17

21.

Старший науковий співробітник сектору науково-економічних досліджень відділу науково-організаційної роботи

18

22.

Завідувач сектору економічних досліджень відділу науково-організаційної роботи

18

23.

Старший науковий співробітник сектору науково-технічного забезпечення відділу науково-організаційної роботи

17

24.

Старший науковий співробітник сектору науково-економічних досліджень відділу науково-організаційної роботи

18

25.

Завідувач сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи

18

 

26.

Старший науковий співробітник сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи

17

27.

Старший науковий співробітник (0,5 ставки) сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-технічної інформації

17

28.

Старший науковий співробітник 0,5 сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-технічної інформації

17

29.

Заступник завідувача відділу науково-технічної інформації

19-5%

30.

Завідувач сектору математичного моделювання та управління базами даних відділу науково-технічної інформації

18

31.

Завідувач сектору інформатизації відділу науково-технічної інформації

18

32.

Науковий співробітник сектору інформатизації відділу науково-технічної інформатизації

16

33.

Науковий співробітник сектору інформатизації відділу науково-технічної інформації

15

34.

Завідувач лабораторії показників якості сортів рослин

19

35.

Старший науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин

16

36.

Науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин

16

37.

Науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин

16

38.

Старший науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин

18

39.

Науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин

16

40.

Науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин

16

41.

Старший науковий співробітник лабораторії молекулярно-генетичного аналізу

18

42.

Старший науковий співробітник сектору науково-правового забезпечення судово-претензійної діяльності відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

18

43.

Старший науковий співробітник сектору міжнародного співробітництва відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

18

44.

Завідувач сектору міжнародного співробітництва відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

18

45.

Заступник завідувача відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

19-5%

46.

Завідувач сектору науково-правового забезпечення договірної діяльності відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

18

47.

Старший науковий співробітник сектору науково-правового забезпечення договірної діяльності відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

17

48.

Завідувач сектору управління та зберігання зразків насіння і садивного матеріалу відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

18

49.

Науковий співробітник сектору управління та зберігання зразків насіння і садивного матеріалу відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

15

Вимоги до учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад:

вищу освіту з відповідного наукового напряму не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади мати науковий ступінь з відповідного наукового напряму;

результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму;

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто, надсилає поштою на адресу 03041 м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15 або надсилає на адресу електронної пошти sops@sops.gov.ua такі документи:

Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

Письмове повідомлення у довільній формі про наявність або відсутність потенційного конфлікту інтересів у разі призначення на вакантну наукову посаду, зокрема щодо членів сімей або близьких осіб кандидата, які працюють в УІЕСР або його філіях, а також щодо триваючих в УІЕСР, авторами або співавторами яких заявлені кандидат, члени сім’ї, або близькі особи кандидата;

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

У разі подання вищезазначених документів на адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

До завершення строку, встановленого для прийняття заяв для участі у конкурсі, кандидати, які надіслали заявку поштою або на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти, подають до відділу кадрів і діловодства УІЕСР оригінали документів, копії яких додавались до заяви, для перевірки на відповідність встановленим вимогам.

Кандидати, які працюють в УІЕСР, подають лише письмову заяву про участь у конкурсі. Підготовку та подання конкурсній комісії вищезазначених документів здійснює відділ кадрів і діловодства.

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, які надіслані поштою і надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, залишаються без розгляду та кандидат