ua

Вакансії

structure

Інформація про відкриті вакансії Українського інституту експертизи сортів рослин та результати конкурсу

2020 рік


ОГОЛОШЕНО

 конкурс на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин

Відповідно до абзацу другого частини п’ятої статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII, Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2018 № 404, Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин, затвердженого наказом УІЕСР від 09.08.2018 № 328-ОД (зі змінами від 01.12.2020 №302), та наказу УІЕСР від 04.12.2020 № 306-ОД «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад УІЕСР» Український інститут експертизи сортів рослин (далі – УІЕСР) оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних наукових посад:


Наказ від 07.12.2020 №308-ОД «Про затвердження оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад УІЕСР»

Наказ від 04.12.2020 №306-ОД «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад УІЕСР»

Посада

Тарифний розряд

1

Завідувач сектору математичного моделювання та управління базами даним відділу науково-технічної інформації

18

2

Науковий співробітник сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-організаційної роботи

16

3

Старший науковий співробітник сектору науково-економічних досліджень відділу науково-організаційної роботи

18

4

Заступник завідувача відділу науково-організаційної роботи

19

5

Старший науковий співробітник сектору науково-правового забезпечення договірної діяльності відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

18

6

Старший науковий співробітник сектору науково-правового забезпечення договірної діяльності відділу науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

17

7

Заступник завідувача відділу науково -правового забезпечення та міжнародного співробітництва

19

8

Завідувач сектору управління та зберігання зразків насіння і садивного матеріалу відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

18

9

Завідувач сектору технічних, багаторічних та малопоширених сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

18

10

Завідувач сектору картоплі і овочевих сортів рослин відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин

18

11

Завідувач сектору технічних, кормових та олійних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин

18

12

Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

16

13

Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

17

14

Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин

18

15

Науковий співробітник лабораторії молекулярно-генетичного аналізу

16

Вимоги до учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад:


1) учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від наукової посади:

мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;

мати досвід наукової, науково-технічної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі - досвід);

мати навчально-методичні та/або наукові праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі - публікації).

2) на заміщення вакантної наукової посади може претендувати:

завідувача відділу (лабораторії) - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

заступника завідувача відділу (лабораторії) - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше 10 років досвіду, за останні 10 років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

старшого наукового співробітника - доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’ять років досвіду, за останні п’ять років не менше 10 публікацій та/або патентів;

завідувача сектору - доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;

наукового співробітника - доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів;

молодшого наукового співробітника - доктор філософії (кандидат наук) або магістр.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто до відділу кадрів і діловодства УІЕСР або надсилає поштою такі документи:

Кандидати, які працюють в УІЕСР, подають лише письмову заяву на про участь у конкурсі.

 Для кандидатів які працюють в УІЕСР підготовку та подання конкурсній комісії вищезазначених документів здійснює Відділ кадрів і діловодства.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які надіслані кандидатом поштою і надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк з дня надходження забезпечує відділ кадрів і діловодства УІЕСР.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. Після усунення недоліків кандидат має право у п’ятиденний  термін повторно подати документи для участі у конкурсі.

Строк приймання документів на участь у конкурсі з дня опублікування до 18 год. 11 січня  2021 року.

Місце приймання документів на участь у конкурсному відборі:  03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15, каб. № 22, відділ кадрів і діловодства, телефон для довідок – (044)258-34-56, вн.145.

Конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад відбудеться 15 січня 2021 року о 10.00 год. в кабінеті № 34 Українського інституту експертизи сортів рослин за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15.

Результати конкурсу підлягають розгляду та затвердженню Вченою радою УІЕСР не пізніше 30 календарних днів з дня затвердження переліку учасників конкурсу.

Витяг з протоколу засідання Вченої ради УІЕСР про затвердження результатів конкурсу долучається до конкурсних справ учасників конкурсу.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, і у разі потреби оголошується повторно, якщо:

під час проведення конкурсу не подано жодної заяви;

жодна з осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, не була до нього допущена;

жоден з учасників конкурсу (єдиний учасник конкурсу) не набрав більше половини голосів складу комісії;

переможця конкурсу не виявлено за результатами голосування.

Інформація про переможців конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті УІЕСР, а результати конкурсу затверджуються наказом керівника протягом трьох робочих днів після затвердження Вченою радою УІЕСР результатів конкурсу.

Якщо протягом 20 календарних днів з дня затвердження результатів конкурсу заяву на призначення на вакантну наукову посаду переможцем конкурсу не подано, посада вважається вакантною.

На підставі прийнятого рішення та заяви переможця конкурсу з урахуванням статей 21 і 23 Кодексу законів про працю України з ним укладається контракт або трудовий договір (на строк не більше п’яти років для завідувачів відділу та не більше трьох років для всіх інших наукових посад УІЕСР).

Кандидати, які показали високий рівень кваліфікації, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їхньої згоди, за рішенням комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву УІЕСР та протягом року призначені на вакантну рівнозначну або нижчу наукову посаду без повторного конкурсу.

Конкурсна комісія  Українського інституту експертизи сортів рослин


2019 рік

Наказ від 30.05.2019 № 155-ОД "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад УІЕСР"

Зміни до Наказу від 05.04.2019 № 99-ОД "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад УІЕСР"

Наказ від 05.04.2019 № 99-ОД "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад УІЕСР"

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто до відділу кадрів та діловодства УІЕСР або надсилає поштою такі документи:

Кандидати, які працюють в УІЕСР, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Заяви на конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад та додані до них документи приймаються в кабінеті № 22 Українського інституту експертизи сортів рослин за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родімцева,15, телефон для довідок – 044-258-34-56, вн.145.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: заступник завідувача відділу – завідувач канцелярії відділу кадрів та діловодства Пліска Людмила Миколаївна.