ua

Творче співробітництво

structure

Українським інститутом експертизи сортів рослин у 2017-2018 році укладено угоди про творчу співпрацю з: науково-дослідними установами НААН та НАН - 33, вищими навчальними закладами аграрного профілю - 22, іноземними установами - 32, іншими - 3.

Метою даного співробітництва є:

ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ:

 1. Білоцерківський національний аграрний університет;
 2. Вінницький національний аграрний університет;
 3. ДВНЗ "Ужгородський національний університет";
 4. Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет;
 5. Житомирський національний агроекологічний університет;
 6. Львівський національний аграрний університет;
 7. Миколаївський національний аграрний університет;
 8. Національний університет біоресурсів і природокористування;
 9. Національний університет харчових технологій;
 10. Одеський державний аграрний університет;
 11. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
 12. Подільський державний аграрно-технічний університет;
 13. Полтавська державна аграрна академія;
 14. Сумський національний аграрний університет;
 15. Таврійський державний агротехнологічний університет;
 16. Уманський національний університет садівництва;
 17. Харківська державна зооветеринарна академія;
 18. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка;
 19. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва;
 20. Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка;
 21. Центральноукраїнський національний технічний університет;
 22. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького.

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ УСТАНОВИ:

 1. Дослідна станція помології імені Л.П. Симиренка ІС НААН;
 2. ДУ «Інститут зернових культур НААН»;
 3. ДУ Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН;
 4. Інститут зрошуваного землеробства НААН;
 5. Інститут агроекології і природокористування НААН;
 6. Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН;
 7. Інститут захисту рослин НААН;
 8. Інститут картоплярства НААН;
 9. Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН;
 10. Інститут овочівництва і баштанництва НААН;
 11. Інститут олійних культур НААН;
 12. Інститут проблем реєстрації інформації НАН України;
 13. Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН;
 14. Інститут садівництва НААН;
 15. Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН;
 16. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН;
 17. Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН;
 18. Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН;
 19. Інститут сільського господарства Полісся НААН;
 20. Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» - ННСГЦВ;
 21. Інститут фізіології рослин і генетики НАН України;
 22. Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН;
 23. Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки";
 24. Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН України»;
 25. Національний науковий центр «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»;
 26. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН;
 27. Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН;
 28. Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка;
 29. Селекційно-генетичний інститут – НЦ насіннєзнавства та сортовивчення НААН;
 30. ТОВ "Інститут оздоровлення і відродження народів України".

ІНОЗЕМНІ УСТАНОВИ:

 1. Crossref;
 2. WOODSTOCK Korlátolt Felelősségű Társaság (Угорщина);
 3. Аграрный университет-Пловдив (Болгария);
 4. Азербайджанский государственный аграрный университет;
 5. «БЕЛОРУССКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И. С. ЛУПИНОВИЧА»;
 6. Ботанический сад (Институт) Академии Наук Молдовы;
 7. ГНУ "Институт генетики и цитологии НАН Беларуси";
 8. Государственный аграрный университет Молдовы;
 9. ГУ Научно- исследовательский институт полевых культур «Селекция» (Молдова);
 10. Институт генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы;
 11. Институт Дендрологии Национальной академии наук Азербайджана;
 12. Институт леса НАН Беларуси;
 13. Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства;
 14. Лесотехнический Университет (Болгария);
 15. Национальный аграрный университет Армении;
 16. Национальная библиотека Беларуси (НББ);
 17. ООО "Итеос" (Электронная библиотека CYBERLENINKA);
 18. ООО "Научная электронная библиотека" (РИНЦ);
 19. РГП «Институт общей генетики и цитологии» КН МОН РК (Казахстан);
 20. РУП «Витебский зональный институт сельского хозяйства НАН Беларуси»;
 21. РУП "Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция" Национальной академии наук Беларуси;
 22. РУП "Институт льна" Беларусь;
 23. РУП "Минская областная сельскохозяйственная опытная станция Национальной академии наук Беларуси";
 24. РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию";
 25. РУП "Институт защиты растений" Беларусь;
 26. СИММИТ -Турция;
 27. Ташкентский государственний аграрний университет;
 28. ТОО "Казахский НИИ плодоводства и виноградарства"
 29. ТОО «Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии имени У. У. Успанова»;
 30. Учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия» - Беларусь;
 31. Центральный ботанический сад НАН Беларуси.

ІНШІ:

Керівництво та колектив Українського інституту експертизи сортів рослин висловлює вдячність керівництву та колективам установ, а також сподівається на плідну творчу співпрацю.