ua

Склад Вченої ради у 2024 році

structure
Вчена рада є дорадчим колегіальним органом управління науковою та науково-технічною діяльністю Українського інституту експертизи сортів рослин. У своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України й постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України й Міністерства аграрної політики та продовольства України, іншими нормативно-правовими актами, статутом УІЕСР та Положенням про Вчену раду УІЕСР. Голову Вченої ради обирають серед її членів таємним голосуванням на термін повноважень цього колегіального органу. Зазвичай це керівник наукової установи – директор УІЕСР. До складу входять директор, заступник директора з наукової роботи, голова Ради молодих вчених і голова первинної профспілкової організації (затверджується директором УІЕСР). Засідання проводять щомісячно відповідно до затвердженого Плану. За ініціативою Голови або не менше ніж третини членів можуть бути скликані позапланові зібрання Вченої ради.

Персональний склад Вченої ради,

Голова Вченої ради

person

Мельник Сергій Іванович

Директор

д.е.н.,професор

Заступник голови Вченої ради

person

Гринів Світлана Миколаївна

Завідувач відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин УІЕСР,

к.с.-г.н., с.н.с.

Вчений секретар Вченої ради

Діхтяр Ірина Олександрівна

Завідувачка лабораторія молекулярно-генетичного аналізу,

к.с.-г.н.

Члени Вченої ради

Васьківська Світлана Василівна

Голова Первинної професійної спілки "Профспілкова організація сортовипробувачів"

Данюк Юрій Сергійович

Голова Ради молодих вчених, старший науковий співробітник Сектору картоплі і овочевих сортів рослин Відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин УІЕСР

Дутова Галина Анатоліївна

Науковий співробітник сектору технічних, кормових та олійних сортів рослин відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин УІЕСР,

к.с.-г.н.

Захарчук Олександр Васильович

науковий співробітник сектору науково-технічного забезпечення відділу науково-організаційної роботи, д. е. н., професор

Король Лариса Володимирівна

старший науковий співробітник лабораторія молекулярно-генетичного аналізу, к.с.-г. н.

Кузько Василь Григорович

директор Львівської філії УІЕСР, к. с.-г. н.

Костенко Наталія Петрівна

Завідувач сектору методичного забезпечення відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин УІЕСР,

к.с.-г.н.

Лещук Надія Василівна

Заступник директора УІЕСР,

д. с.-г.н., с.н.с.

Попова Оксана Павлівна

Завідувачка відділу науково-організаційної роботи УІЕСР,

к.і.н.

Присяжнюк Лариса Михайлівна

Заступник директора з наукової роботи УІЕСР,

к.с.-г.н., старший дослідник


Сахошко Микола Миколайович

директор Сумської філії УІЕСР,

к.с.-г.н.

Сиплива Наталія Олексіївна

Завідувачка відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни УІЕСР,

к.б.н., старший дослідник

Стариченко Євгеній Михайлович

Завідувач відділу науково-технічної інформації,

к.е.н.

person

Топчій Оксана Володимирівна

Завідувачка лабораторії показників якості сортів рослин,

к. с.-г. н..

Хоменко Тетяна Михайлівна

Завідувачка відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин УІЕСР,

к.с.-г.н., доцент

Худолій Людмила Валеріївна

Старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин УІЕСР,

к.с.-г.н., 

старший дослідник