ua

Відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

structure

Відділ науково-правового забезпечення та міжнародного співробітництва

Мета та завдання:

  1. організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативно-правових актів Інститутом, його директором та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;
  2. представлення інтересів Інституту в судах;
  3. проведення юридичної експертизи договорів, що надходять на погодження до Інституту;
  4. перевірка відповідності законодавству і міжнародним договорам України, які ратифіковані Україною проектів наказів та інших нормативно-правових актів, що подаються на підпис директора Інституту, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

Історія відділу

Співробітники відділу:

Бобонич Євген Федорович

Заступник завідувача відділу

к.ю.н.
Науковий профіль:

Сектор науково-правового забезпечення договірної діяльності:

Ковальчук Євгенія Станіславівна
Науковий профіль:
Старшй науковий співробітник
Красюк Тетяна Валентинівна
Науковий профіль:
Науковий співробітник

Сектор науково-правового забезпечення судово-претензійної діяльності

Гуртова Тетяна Іванівна
ORCID
Старший науковий співробітник

Сектор науково-правового забезпечення законопроектної роботи

Ткачик Світлана Олександрівна
Науковий профіль:
Завідувачка сектору,

 к. с-г. н.

Сектор міжнародного співробітництва

Мета:

Основними завданнямиу є опрацювання офіційних документів міжнародних організацій щодо експертизи та охорони прав на сорти рослин (UPOV, CPVO, ISTA, OECD стосовно сортової сертифікації та інших компетентних органів), координування міжнародного науково-технічного співробітництва.

Основні напрями діяльності:
personГоліченко Наталія Борисівна
Науковий профіль:
Завідувач сектору
Линчак Надія Богданівна
Науковий профіль:
Старший науковий співробітник