ua

Склад Методичної комісії

structure

Склад методичної комісії

Голова комісії

Лещук Надія Василівна

Заступник директора, УІЕСР

д. с.-г. н., с.н.с


Гринів Світлана Миколаївна

Заступник голови комісії

Завідувачка відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин УІЕСР,

к. с.-г. н., с. н. с.

Лікар Світлана Петрівна

Секретар комісії

Старший науковий співробітник сектору методичного забезпечення відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин УІЕСР,

Члени комісії

Алейніков Іван Михайлович

Доцент кафедри ботаніки НУБіП України,

к. б. н.

Башкірова Наталія Вікторівна

Доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. О. М. Зеленського НУБіП України,

к. б. н.

Бобось Ірина Макарівна

Доцент кафедри овочівництва НУБіП України,

к. с.-г. н.

Горобець Василь Федорович

Провідний науковий співробітник відділу квітниково-декоративних рослин Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України,

к. б. н.

Байдюк Тетяна Олександрівна

Старший науковий співробітник відділу селекції насінництва зернобобових культур ННЦ Інституту землеробства НААН,

к. с.-г. н.

Бугайов Василь Дмитрович

Завідувач відділу селекції кормових культур Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України,

к. с.-г. н

Король Лариса Володимирівна

Старший науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин УІЕСР,

к. с.-г. н.

Кондратенко Тетяна Єгорівна

д. с.-г. н., професор

Костенко Наталія Петрівна

Завідувачка сектору методичного забезпечення відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин УІЕСР,

к. с.-г. н.

Рубцова Олена Леонідівна

Провідний науковий співробітник відділу ландшафтного будівництва Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України,

д. б. н.

Ткачик Світлана Олександрівна

Доцент кафедри генетики, селекції і насінництва ім. О. М. Зеленського НУБіП України,

к. с.-г. н.
Хоменко Тетяна Михайлівна

Завідувачка відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин УІЕСР,

к. с.-г. н.;

Цизь Олександр Михайлович

Доцент кафедри закритого ґрунту НУБіП; України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,

к. с.-г. н.

Щербина Олена Зіновіївна

Заступник директора з наукової роботи з питань селекції, завідувач відділу селекції й насінництва зернобобових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН»,

к. с.-г. н.