ua

ІСТОРІЯ УІЕСР

structure

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН (далі УІЕСР) є базовою науково-дослідною установою з проведення комплексу польових і лабораторних досліджень з науково-технічної експертизи сортів рослин в Україні, а також уповноваженою установою щодо проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю.

Організаційно-правова форма установи: державна бюджетна неприбуткова наукова установа, яка має підтримку держави.

Свідоцтво про державну атестацію наукової установи Серія ДА  №00529  від 26 травня 2022 р.

Свідоцтво щодо внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави Серія ДР № 03092 від 17 червня 2022 р.

Код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: 00488332.

УІЕСР знаходиться у сфері управління Міністерства аграрної політики та продовольства України

Місцезнаходження: вул. Горіхуватський шлях, 15, місто Київ, 03041.

Основні завдання УІЕСР:

- проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин з метою визначення придатності їх до поширення в Україні та набуття прав на сорти рослин, як об’єктів інтелектуальної власності;

- участь у межах компетенції у формуванні та проведенні науково-технічної, технологічної та інноваційної політики в галузях агропромислового комплексу, охорони прав на сорти рослин та сортової сертифікації насіння і садивного матеріалу;

- науково-методичне забезпечення державної науково-технічної експертизи сортів рослин усіх типів, як на замовлення держави так і на замовлення суб’єктів господарювання різних форм власності; участь у розробці проектів законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин;

- розробка методик для проведення досліджень кваліфікаційної експертизи сортів рослин, післяреєстраційного та дореєстраційного сортовивчення, ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю та інших типів державної науково-технічної експертизи сортів рослин;

- виконання прикладних та інших науково-дослідних робіт з науково-технічної експертизи сортів рослин та сортової сертифікації;

- науково-технічна, технічно-інформаційна та редакційно-видавнича діяльність у сфері охорони прав на сорти рослин, сортовивчення та сортової сертифікації.

УІЕСР виконує такі типи науково-технічної експертизи сортів рослин:

ВОС – відмінність, однорідність і стабільність;

ПСП – придатність сортів для поширення;

ПСВ – післяреєстраційне вивчення сортів рослин; ДКС – дослідження колекцій сортів рослин;

КЗС – контроль перевірки збереженості сортів;

POST-control – ділянковий (ґрунтовий) та лабораторний сортовий контроль;

АДС– арбітражні та лабораторні дослідження з визначення технологічних та біохімічних показників сортів рослин.

Комплекс польових і лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин виконують 21 філія УІЕСР, а саме: Вінницький, Волинський, Дніпропетровський, Донецький, Житомирський, Закарпатський, Івано-Франківський, Кіровоградський, Київський, Львівський, Луганський, Одеський, Полтавський, Рівненський, Сумський, Тернопільський, Харківський, Хмельницький, Черкаський, Чернівецький, Чернігівський обласні державні центри експертизи сортів рослин.

Філії УІЕСР є відокремленими структурними підрозділами, що не мають статусу юридичної особи, діють у складі УІЕСР.

Історія УІЕСР

Координацію діяльності Українського інституту експертизи сортів рослин здійснювали:

Формування і розвиток діяльності УІЕСР у сфері охорони прав на сорти рослин здійснювалось під керівництвом директорів:

Мельник Сергій Іванович входить до складу Науково-експертної Ради Міністерства аграрної політики та продовольства України, очолює Вчену раду Інституту та входить до складу Вченої ради Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України, є Радником Президента Національної академії аграрних наук України (за згодою).

Сьогодні в структурі Українського інституту експертизи сортів рослин діє 21 обласний державний центр експертизи сортів рослин (філії), працює 1072 штатних працівників, в т.ч. науковців - 91, з них 3 доктори, 25 – кандидати наук.

Розвиток сортовипробування в Україні безпосередньо пов’язаний із створенням організаційних структур, діяльність яких можна поділити на періоди.

УІЕСР має свідоцтва на знак для товарів і послуг

Трудовий колектив УІЕСР відзначено нагородами:

- Почесною грамотою Президії Національної академії аграрних наук України (прот. №7 від 27 червня 2012 року) за багаторічну плідну наукову діяльність в галузі експертизи сортів рослин, розробку методик сортовипробування, сприяння впровадженню нових вітчизняних сортів рослин у виробництво та з нагоди 10-річчя від дня заснування установи;

- Почесною грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України (від вересня 2012 року) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу України та активну участь в організації і проведенні XXIV Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2012».

Інститут брав участь у загальнодержавних заходах – Міжнародних агропромислових виставках «Агро». За участь у виставці УІЕСР щорічно нагороджувався Дипломами та Золотою медаллю в номінаціях: «За формування національних сортових ресурсів України» (2011), «Формування національних сортових ресурсів для забезпечення продовольчої безпеки України» (2012), «За вагомий внесок у формуванні національних сортових рослинних ресурсів як основи продовольчої безпеки держави» (2013-2016).