ua

Інші видання 2019

structure

2019

Класифікатор показників якості ботанічних таксонів, сорти яких проходять експертизу на придатність до поширення / Міністерство аграрної політики та продовольства України; Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2019. – 16 с.
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція (V; 7 червня 2019 р., м. Київ) / Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця: ТВОРИ, 2019. – 268 с.
Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів (VII; 19 квітня 2019 р., с. Центральне) / Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2019. – 137 с.
Визначення молекулярно-генетичного поліморфізму сільськогосподарських культур за допомогою SSR маркерів: методические рекомендации / Міністерство аграрної політики та продовольства України; Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2019. – 24 с.