ua

Новини

structure

АГРОБІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВШАНОВУЄ ПАМ'ЯТЬ ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ

27/11/2018

Повернутись

На кафедрі генетики, селекції та насінництва Агробіотехнологічного факультету Білоцерківського національного аграрного університету 26 листопада 2018 р. відбулось урочисте відкриття меморіальних дошок видатним вченим селекціонерам докторам с.-г. наук Молоцькому М. Я. та Васильківському С.П. у якому прийняли участь представники Українського інституту експертизи сортів рослин.

На відкриття були запрошені науковці, колеги, ветерани кафедри, НПП факультету та університету. З вступним словом виступили:

Ректор БНАУ, академік НААНУ Даниленко А.С. Заступник директора з наукової роботи Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла, кандидат с.-г. наук Гудзенко В. М. Доктор с.-г. наук, професор кафедри, головний наук. співр. лаб. селекції зернових культур Білоцерківської ДСС Бурденюк-Тарасевич Л. А. Заслужений працівник сільського господарства Дудник В. І. Ветерани кафедри Тімонов І.В., Гузь М.І. та інші.

Молоцький М.Я. – відомий учений-картопляр України. Співавтор діючої в Україні системи насінництва картоплі, енерго- і ресурсозберігаючої технології вирощування. Ним розроблені науково обґрунтовані норми садіння картоплі під запланований урожай. Проведені дослідження захищені авторськими свідоцтвами і патентами України.

Доктор с.-г. наук, професор, завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва С.П. Васильківський залишив велику наукову спадщину –три підручники й п’ять навчальних посібників, два патенти та два свідоцтва про реєстрацію зразків генофонду рослин в Україні. Співавтор сортів ячменю Ковчег і Сонцедар. Був членом Всеукраїнського товариства генетиків і селекціонерів, членом спеціалізованих рад у Селекційно-генетичному інституті та в Інституті цукрових буряків НААН, а також членом вченої ради Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла. За значний особистий внесок у розвиток вищої освіти, створення підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів Станіслав Петрович нагороджений знаком “Петро Могила”.

З метою забезпечення участі в проведенні спільних досліджень та удосконалення ступеневої підготовки кадрів задекларовано підписання угоди про творчу співпрацю між БНАУ та УІЕСР.

news-item

news-item

news-item

news-item

Повернутись
121