ua

Всі новини

structure

Інформація про ІІІ інтернет-конференцію молодих учених «Генетика та селекція сільськогоснодарських рослин – від молекули до сорту»

24/06/2019

Повернутись

Заявка на участь
в ІІІ інтернет-конференції молодих учених
«Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до сорту»,

28 серпня 2019 року

Прізвище:
Ім’я:
По-батькові:
Науковий ступінь,
вчене звання, посада:
Організація: *
Адреса для листування:
Тел./Факс:
Е-mail:
Назва доповіді:
Номер та
назва секції:

*Учасники: аспіранти або студенти – мають вказати місце навчання та ПІБ наукового керівника, а також надати підтвердження узгодження тексту тез із науковим керівником.

Заявка на участь в ІІІ інтернет-конференції молодих учених «Генетика та селекція сільськогоснодарських рослин – від молекули до сорту»


Повернутись