ua

Всі новини

structure

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад Українського інституту експертизи сортів рослин

27/03/2018

Повернутись

На виконання пункту 5 статті 6 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII та керуючись Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин (далі ‑ УІЕСР) Конкурсна комісія УІЕСР оголошує конкурс на заміщення наступних вакантних посад:

  • Старший науковий співробітник відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність Українського інституту експертизи сортів рослин
  • Старший науковий співробітник сектору редакційно-видавничої діяльності відділу науково-технічної інформації Українського інституту експертизи сортів рослин 0,5 ставки
  • Заступник завідувача відділу – завідувач лабораторії визначення біохімічних та технологічних показників якості відділу лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин (Центр сертифікаційних випробувань) Українського інституту експертизи сортів рослин (відпустка по догляду за дитиною до 05.10.2020

1. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної наукової посади завідувача лабораторії:

Кваліфікаційні вимоги. Науковий ступінь доктора чи кандидата наук з відповідної галузі знань, наявність наукових праць. На вакантну наукову посаду завідуюча лабораторії УІЕСР можуть бути призначені висококваліфіковані спеціалісти з відповідної галузі знань, які мають належний досвід роботи.

Професійна компетентність: вища освіта аграрного напрямку (хімічного, біологічного) підготовки (магістр, спеціаліст).

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади завідувача лабораторії повинен знати: Конституцію України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності Інституту. Наукові проблеми відповідної галузі знань науки й техніки, напрямки розвитку галузі сільського господарства; керівні матеріали вищих органів, вітчизняні й закордонні досягнення з цих питань; установлений порядок організації, планування та фінансування, проведення і впровадження наукових досліджень і розробок, процедуру укладання договорів за сумісного виконання робіт з іншими установами, організаціями; наукове устаткування підрозділу і правила його експлуатації, оформлення науково-технічної документації; системи управління науково-дослідними розробками; діючі положення з підготовки й підвищення кваліфікації кадрів; керівні матеріали з організації діловиробництва, основи трудового законодавства; системи управляння якістю відповідно ДСТУ ISO/EC 17025:2006.

2. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних наукових посад старших наукових співробітників:

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта й досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше ніж 10 років. Наявність наукових праць. За наявності наукового ступеня – без пред’явлення вимог до досвіду роботи.

Кандидат на заміщення вакантної наукової посади старшого наукового співробітника повинен знати: Конституцію України та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності УІЕСР. Наукові проблеми за тематикою проведення досліджень і розробок, керівні матеріали за відповідними галузями наук; вітчизняну й закордонну інформацію з цих питань; сучасні методи та засоби планування й організації досліджень і розробок, проведення експериментальних спостережень, у тому числі з використанням електронно-обчислювальної техніки; основи економіки відповідної галузі виробництва та наукової організації праці.

Відповідно до пункту 16. Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин затвердженого наказом Українського інституту експертизи сортів рослин від 08 листопада 2016 року № 263-ОД «На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VI, п.п. 5.10, 5.11, 6.9 Антикорупційної програми УІЕСР та його філій, затверджених наука зо УІЕСР від 26 квітня 2016 року № 105-ОД, Комісія надає заяви кандидатів та додані до них документи особі, відповідальній за реалізацію Антикорупційної програми УІЕСР та його філій для проведення перевірки з питань наявності чи відсутності потенційного конфлікту інтересів у разі призначення кандидата на вакантну наукову посаду».

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають на ім'я керівника УІЕСР:

Усі перераховані документи, окрім заяви, подаються кандидатом у запечатаному конверті, на якому міститься напис «На конкурс», прізвище, ім’я та по-батькові кандидата, а також повна назва посади, на заміщення якої претендує кандидат. Зареєстровані заяви кандидатів, а також додані до них запечатані конверти з документами зберігаються в секретаря Комісії та відкриваються лише на засіданнях Комісії.

Заяви на конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад та додані до них документи приймаються секретарем Конкурсної комісії Присяжнюк Л. М. в кабінеті № 10 Українського інституту експертизи сортів рослин за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15, телефон для довідок – (044) 258-34-56, вн. 130.

Термін подачі заяв – з 9.00 год. «28» березня 2018 р. до 18.00 год. «09» квітня 2018 року.

Конкурс на заміщення вищеперерахованих вакантних наукових посад відбудеться «10» квітня 2018 року о 10.00 год. в кабінеті № 34 Українського інституту експертизи сортів рослин за адресою: 03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15.

«27» березня 2018 р.                   Конкурсна комісія Українського інституту експертизи сортів рослин


Повернутись