ua

Новини

structure

День науки в Україні

20/05/2019

Повернутись

У третю суботу травня в Україні відзначають професійне свято наукових працівників – День науки, яке об'єднує в наукову когорту усіх учених. Свято встановлене Указом Президента України «Про День науки» від 14.02.1997 № 145/97. Напередодні професійного свята науковців та працівників наукової сфери 17.05.2019 Український інститут експертизи сортів рослин провів розширене засідання Вченої ради. Голова Вченої ради, д. е. н., професор, директор УІЕСР Мельник С. І. привітав наукових працівників з наступаючим професійним святом.

В рамках проведення розширеного засідання Вченої ради Українського інституту експертизи сортів рослин, приуроченого до святкування Дня науки в Україні, науковим працівникам було запропоновано науково-практичні доповіді.

Учений секретар, к. с.-г. н., с .н. с. Лещук Надія Василівна зробила оглядову доповідь «Наукова, науково-технічна діяльність Українського інституту експертизи сортів рослин: стан і перспективи», у якій було розкрито наступні питання:

 • місце науки, сучасних технологій та науково-технічної інформації в економіці та суспільному житті країни;
 • державне управління у сфері науки і техніки;
 • реформування та ключовий висновок європейських експертів  за підсумками аудиту науково-інноваційної  системи України;
 • Український інститут експертизи сортів рослин – науково-дослідна установа Міністерства аграрної політики та продовольства України. Історія створення, наукова плеяда УІЕСР за період 2002-2019 роки. Структура УІЕСР, його стратегія розвитку та науковий потенціал;
 • наукове обґрунтування реалізації основних напрямів досліджень;
 • ринок науково-технічної продукції: сорти рослин, як об’єкти інтелектуальної власності. Вітчизняні холдинги та галузеві громадські об’єднання;
 • основні напрями наукової та науково-технічної діяльності УІЕСР, її координація та державна науково-технічна експертиза сортів рослин на замовлення держави та суб’єктів господарювання різних форм власності;
 • науковий супровід  досліджень та методичне забезпечення всіх типів експертизи;
 • науково-технічна продукція, науково-практичний журнал «Plant Varieties Studying and Protection» та індексація наукометричними базами в інформаційному просторі;
 • Можливості реформування та загрози. Основні питання та шляхи їх вирішення  у сфері  наукової та науково-технічної діяльності.

Голова Ради молодих вчених УІЕСР, к.с.-г.н., Присяжнюк Лариса Михайлівна, представила доповідь «Участь молодих вчених у формуванні наукового потенціалу Українського інституту експертизи сортів рослин»

Рада молодих вчених Українського інституту експертизи сортів рослин створена на загальних зборах молодих вчених Українського інституту експертизи сортів 11.02.2016 р. Відповідно до Закону України «Про Наукову та науково-технічну діяльність» Рада молодих вчених є колегіальним виборним дорадчим органом, що утворюється для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.

Основними напрямами роботи Ради молодих вчених Українського інституту експертизи сортів рослин є:

 • інформування наукових співробітників УІЕСР про заходи, пов'язані з діяльністю молодих вчених і підтримка участі в них;
 • сприяння публікаціям молодих вчених, надання методичної, організаційної підтримки;
 • розвиток міжнародних контактів з молодіжними організаціями, університетами тощо;
 • представлення інтересів в організаціях і об'єднаннях, діяльність яких пов'язана з діяльністю молодих вчених;
 • ініціювання та організація проведення наукових конференцій, курсів, тренінгів, семінарів, циклів лекцій, конкурсів молодих вчених.

В рамках реалізації завдань за період 2016-2019 рр. було проведено 13 засідань Ради молодих вчених.

З 2016 по 2019 рік кількість молодих вчених в Українському інституті експертизи сортів рослин становила 29‑39 наукових співробітники, з них 5 докторів філософії (кандидатів наук) та 2 співробітника навчаються в аспірантурі.

На сьогоднішній день основними документами, які регулюють здобуття наукових ступенів в Україні є Закон України «Про вищу освіту» (редакція 01.01.2019) та Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) затверджений постановою КМУ 23.03.2016 № 261.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» навчання в аспірантурі триватиме чотири роки.

Захист дисертації є обов’язковим під час перебування в аспірантурі (в межах 4-х років). Аспірантура може бути очною: денною та вечірньою, або заочною.

Але для заочної аспірантури, відповідно до пункту 31 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, не передбачено державного замовлення.

З 2016 р. статус здобувача вже не передбачений законодавством. Починаючи з 2016 р. навчання в аспірантурі є обов'язковим для всіх, хто готує дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії, за винятком осіб, які займаються науковою роботою у ВНЗ або в науковій установі.

Такі особи можуть здобувати ступінь доктора філософії без вступу в аспірантуру, але тільки за спеціальністю, за якою за їх місцем роботи діє чинна ліцензія на аспірантуру (Пункт 34 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

Таким чином, здобуття наукового ступеня на сьогодні залишається важливим етапом в науковій діяльності співробітників Українського інституту експертизи сортів рослин, що безпосередньо стосується також діяльності молодих вчених.

Основні досягнення за період 2016-2019 рр. молодих вчених УІЕСР:

 • міжнародні науково-практичні конференції – 10;
 • навчання в аспірантурі (2016-2019) – 2 співробітника/рік;
 • навчання для співробітників науково-дослідних установ НААН із залученням молодих вчених – 3;
 • стажування та навчання молодих вчених УІЕСР – online навчання UPOV, курси підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти, стажування у закладах експертизи інших країн;
 • участьу роботі наукових комітетів міжнародних конференцій за кордоном;
 • участь у міжнародних науково-практичних конференціях: виступи, подання тез доповідей;
 • наукові статті в журналі «Plant Varieties Studying and Protection» за 2018 р. – 9;
 • статті в наукових журналах, які індексуються в SCOPUS та Web of science (2018-2019 рр.) – 5.

Зважаючи на вищевикладене та звертаючи увагу на науковий потенціал молодих вчених УІЕСР, на сьогоднішній день існують як досягнення так і задачі, які потребують раціонального вирішення за участі молодих вчених та керівництва УІЕСР.

З нагоди святкування Дня науки в Україні та з метою стимулювання було відзначено наукових працівників УІЕСР за результатами наукової та науково-технічної діяльності  в 2018-2019 роках, а саме: оголошено подяки – 13; нагороджено грамотами – 6; премійовано – 26.

Учений секретар УІЕСР

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

Повернутись