ua

Всі новини

structure

Проведення круглого столу щодо актуальних питань науково-технічної експертизи сортів рослин у 2017-2018 роках

13/02/2018

Повернутись

Українським інститутом експертизи сортів рослин (далі – УІЕСР) 8 лютого 2018 року був проведений круглий стіл, темою обговорення якого стало підведення підсумків проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин у 2017-2018 роках та розробка шляхів удосконалення усіх її етапів з урахуванням міжнародної практики.

Під час круглого столу за участю Департаменту аграрної політики та сільського господарства Мінагрополітики Ніколенко Н.Г, УІЕСР, громадських організацій, вітчизняних й іноземних заявників, представників було заслухано доповідь директора УІЕСР Мельника С. про результати діяльності УІЕСР за 2017 рік та заходи для забезпечення якісного та оперативного проведення державної науково-технічної експертизи сортів рослин у 2018 році, а також обговорено актуальні питання, що виникають під час процедури подачі заявок, їх розгляду, організації та проведенні науково-технічної експертизи, підготовкою експертних висновків, на основі яких приймається рішення по сортах.

Проінформовано також учасників круглого столу про оптимізацію структури пунктів досліджень у 2018 році та заходи щодо забезпечення насінням (посадковим матеріалом) для комплексу польових та лабораторних досліджень, довготривалого зберігання. Ознайомлено присутніх із станом розробки та прийняття «Інструкції щодо забезпечення дослідними зразками експертизи заявки на сорт рослин».

Під час круглого столу учасники були проінформовані про стан методичного забезпечення експертизи сортів рослин в Україні, прийняття наказу Мінагрополітики «Про затвердженняІнструкції списання польових дослідів під час проведення кваліфікаційної експертизи», наголошено про участь заявників, представників (за їх бажанням) у прийманні дослідів, відвідуванні пунктів досліджень на всіх етапах здійснення експертизи сортів рослин, особливо під час спірних питань. Було звернуто увагу заявників, представників суворо дотримуватись методик проведення кваліфікаційної експертизи, особливо це стосується своєчасної доставки насіння (посадкового матеріалу) для закладки дослідів в оптимальні строки.

У ході професійної дискусії учасники круглого столу обговорили питання щодо ввезення складових компонентів для експертизи на відмінність, однорідність та стабільність, використання результатів компетентних органів інших країн з метою використання їх в Україні. Присутні також були проінформовані про те, що наразі виконується новий етап удосконалення інформаційної системи передачі та збереження результатів польових та лабораторних досліджень з пунктів досліджень до УІЕСР. Після завершення цього етапу планується продовжити роботи щодо удосконалення технічного та програмного забезпечення, що дасть можливість оперативно отримувати інформацію з пунктів досліджень про закладку дослідів, стан рослин залежно від кліматичних умов, проблемні питання з експертизи сортів та своєчасно інформувати про них заявників.

Присутні мали змогу отримати інформацію щодо проведення формальної експертизи документів заявки на сорт рослин, застосування бази даних УПОВ для ідентифікації заявника селекціонером, тощо.

У ході роботи круглого столу представниками УІЕСР було надано відповідь на питання, які надійшли напередодні круглого столу від заявників та представників.

Для більш оперативного інформування заявників про стан науково-технічної експертизи відмічено необхідність подальшої реалізації сучасних інформаційних технологій зі створення єдиного інформаційного простору у сфері охорони прав на сорти рослин, поетапне удосконалення роботи кабінету заявника та jприлюднення інформації для заявників українською та англійською мовами на офіційному сайті Інституту.

Рішення круглого столу щодо актуальних питань проведення науково-технічної експертизи сортів рослин у 2017-2018 роках від 8 лютого 2018 року

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

Повернутись