ua

Всі новини

structure

Результати перевірки польових дослідів

02/08/2022

Повернутись

Український інститут експертизи сортів рослин (далі – УІЕСР) згідно своїх статутних положень здійснює наукову та методичну координацію проведення науково-технічної експертизи сортів рослин. Відповідно до наказу від 13 червня 2022 р. № 47-в.ОД у період з 13 червня по 8 липня 2022 року з метою контролю за виконанням Програми польових досліджень кваліфікаційної експертизи сортів рослин на 2022 рік, ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю; дослідження колекції сортів; закладки дослідів у філіях УІЕСР, було проведено перевірку на відповідність їх агротехнічним та методичним вимогам.

У 2022 році польові дослідження проводяться на 21 філії в 24 пунктах досліджень.Всього на дослідних полях пунктів дослідження закладено 19449  фізичних сортодосліди. Загальна площа під дослідами – 333,99 га.Проаналізувавши всі акти перевірки дослідів та звіти робочих груп, слід відмітити, що рівень проведення досліджень, якість виконання обліків, спостережень, своєчасність та дотриманість агротехнічних заходів, знаходиться на належному рівні. Більшість пунктів досліджень, мають високий рівень науково-технічної діяльності, польові досліди закладають відповідно до чинних методик. Естетичний стан закладених дослідів добрий, первинна документація ведеться належним чином.

За результатами перевірки дослідів підготовлено Пропозиції, які схвалені Вченої радою та на підставі яких буде сформовано План заходів з метою покращення рівня проведення кваліфікаційної експертизи.

ЗВІТ про результати перевірки польових дослідів

Повернутись