ua

Всі новини

structure

Сховище довготривалого зберігання офіційних зразків насіння – гарантія автентичності сортів рослин

04/09/2020

Повернутись

Набувши статусу держави-члена UPOV Україна заявила про свої наміри охороняти права селекціонерів на основі принципів, що отримали міжнародне визнання та підтримку. Відповідно п. 4 статті 20 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» у порядку, встановленому Компетентним органом, до заявки додаються зразки посадкового матеріалу об’єкта заявки в кількості та якості, необхідних для проведення його кваліфікаційної експертизи та зберігання.

З метою приведення у відповідність до вимог UPOV в 1997 році на базі Державної служби з охорони прав на сорти рослин створено та поступово дообладнано сховище для довготривалого зберігання офіційних зразків насіннєвого матеріалу сортів, на які подані Заявки про визнання прав на сорт.

Приміщення УІЕСР  загальною площею  102,9 м2. Офіційні зразки в залежності від етапу проходження експертизи розподілені на зберігання в трьох  камерах площею 16,8 м2, 17,6 м2, 17,0 м2. Відповідно морозильні камери довгострокового зберігання (температурний режим - 80С – -100С); середньострокового зберігання (температурний режим - 40С – -50С) та тимчасового зберігання. Сховище обладнане камерою для попереднього зберігання  площею 16,9 м2 та кімнату для пакування зразків площею 12,7 м2.

Для забезпечення довготривалого зберігання насіння офіційних зразків сортів рослин у життєздатному стані використано міжнародний досвід, досвід національного центру генетичних ресурсів рослин України та проведені в 2004 році власні дослідження щодо вивчення впливу комплексу основних факторів зберігання, різні пакувальні матеріали, вплив вологості, температурного режиму та ступінь вакуумності та визначено оптимальні умови пакування та зберігання офіційних зразків. Застарілі стелажі, які неефективно та неекономно використовують площу, незручність в роботі спонукали до його модернізації та осучаснення.

2004 рік 2018 рік

В 2019 році проведено демонтаж застарілого і монтаж сучасного обладнання з оптимізацією технологічного процесу камери сховища для зберігання офіційних зразків кукурудзи звичайної. Здійснено заміна існуючого обладнання в камері короткострокового зберігання на обладнання підвищеної продуктивності та оснащення установкою для вентиляції природним і штучним охолодженим повітрям для підтримання контрольованих умов зберігання. Сучасна камера збудована за типовим проектом, який розробила спеціалізована проектна організація з врахуванням передового досвіду. В камері наявне стаціонарне механічне обладнання для полегшення фізичної праці в обслуговуванні.

В 2020 році продовжено роботи з модернізації сховища довгострокового зберігання зразків насіннєвого матеріалу та обладнано ще одну камеру для зберігання зразків соняшника однорічного та сої культурної.

Наразі продовжуються роботи з модернізації ще двох камер сховища.

Офіційні зразки насіннєвого матеріалу зберігаютьcя до втрати схожості та оновлюються відповідно до статті 48 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» шляхом порівняльного морфологічного опису офіційного зразка та замовленого від заявника в польових умовах. Після проведення польових, лабораторних та аналітичних досліджень у разі встановлення аутентичності наданого зразка здійснюється його заміна в сховищі.

З метою обліку дані про сорт заносять у накопичувальну базу даних, в якій впродовж усього терміну зберігання відображаються усі дії, які відбуваються із офіційними зразками.

Підготувала:

зав. відділу експертизи на відмінність, однорідність та стабільність

Гринів С.М.


Повернутись