ua

Всі новини

structure

Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти»

28/03/2024

Повернутись

27 березня 2024 року Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» за підтримки ФАО провів VII Міжнародну науково-практичну конференцію «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти».

З вітальним словом до учасників круглого столу звернулися: Тарас ВИСОЦЬКИЙ, перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України та Микола КУЛЬБІДА, директор Українського гідрометеорологічного центру.

Директор Українського інституту експертизи сортів рослин Сергій МЕЛЬНИК виступив із доповіддю на тему: «Вплив зміни клімату на формування національних рослинних сортових ресурсів в Україні». У своєму виступі Сергій МЕЛЬНИК зазначив, що в Україні все більш відчутними стають наслідки глобальних змін клімату. Прогнозованими негативними наслідками для сільського господарства України є зростання частоти виникнення екстремальних явищ пов’язаних із водними ресурсами.  Щорічні втрати урожаю можуть складати від 10 до 70% і основна причина цих втрат – посухи. Імовірними позитивними наслідками кліматичних змін для сільського господарства України можна вважати збільшення тривалості вегетаційного періоду, поширення на північ зони вирощування теплолюбних культур та оптимізацію фізіологічного стану польових і плодових культур у зимовий період. Особливого значення набуває розширення сортименту сільськогосподарських культур та добір сортів відповідно до конкретних ґрунтово-кліматичних умов з високим генетичним потенціалом продуктивності та реалізації фотосинтетично-активної радіації, підвищеною посухостійкістю, жаростійкістю, морозостійкістю, зимостійкістю, стійкістю до хвороб та шкідників. Для виконання цих задач необхідна організація комплексної оцінки сортів. Таким чином, одним із основних завдань Українського інституту експертизи сортів рослин є формування національних сортових ресурсів, як основи продовольчої безпеки держави, що спрямовує свою професійну діяльність на реалізацію Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».

Під час конференції обговорювали питання впливу глобальних змін клімату на розвиток сільського господарства та визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень щодо адаптації до змін клімату та зниження ризиків від екстремальних кліматичних явищ, а саме:

·        загальносвітові та європейські тенденції зміни кліматичних та агрокліматичних умов, формування політики запобігання зміні клімату та адаптації до неї;

·        вплив зміни клімату та екстремальних кліматичних явищ на розвиток сільського господарства;

·        запобігання зміні клімату через збільшення абсорбції парникових газів та перехід до низьковуглецевих технологій у сільському господарстві;

·        вплив зміни клімату на стан водних ресурсів України;

·        вплив зміни клімату на якість продуктів харчування та негативні наслідки для продовольчої безпеки;

·        удосконалення освітніх програм щодо врахування адаптації сільського господарства до кліматичних змін; просвітницька робота в закладах освіти в Україні з вищезазначених питань.

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

Повернутись