ua

Новини

structure

X Міжнародний сільськогосподарський симпозіум "AGROSYM 2019"

10/10/2019

Повернутись

3-6 жовтня 2019 р. відбувся X Міжнародний сільськогосподарський симпозіум "AGROSYM 2019" в м. Яхоріна, Боснія і Герцеговина. У рамках наукового співробітництва з Університетом у Східному Сараєві (Боснія і Герцеговина) Український інститут експертизи сортів росли (УІЕСР) став партнером "AGROSYM 2019" .

Організаторами цієї наукової події є Сільськогосподарський факультет Університету в Східному Сараєві (Боснія і Герцеговина), CIHEAM – Середземорський Агрономічний Інститут Барі (Італія) та Факультет сількського господарства Університету Белграду (Сербія). Симпозіум об’єднав близько 1000 учасників із більше ніж 82 країн світу.

В цьому році членами наукового комітету від Українського інституту експертизи сортів рослин стали Борис Сорочинський та Лариса Присяжнюк. У складі організаційного комітету та в якості голови робочого комітету напрямку Рослинництво також приймала участь завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу та Голова Ради молодих вчених УІЕСР Лариса Присяжнюк .

Доповіді в рамках симпозіуму включали 7 напрямків: Рослинництво, Захист рослин та безпека продуктів харчування, Органічне землеробство, Захист навколишнього середовища та управління природніми ресурсами, Скотарство, Розвиток сільського господарства та агроекономіка, Лісівництво та агролісівництво.

Пленарні доповіді з актуальних питань сільського господарства та біотехнології були представлені Matthew R. Willmann «Вплив редагування геному на покращення сільськогосподарських культур», «Розвиток і перспективи органічного сільськогосподарського проекту та економічні аспекти» Magdaléna Lacko-bartošová, «Невдача генетично модифікованих організмів» John Paull, «Представлення проекту: Нові дії щодо підтримки фітосанітарного сектору в Боснії та Герцеговині для гармонізації зі стандартами ЄС ‑ Проект PHYTO BiH Project» Mladen Todorovic. З привітальними словами виступили представники влади та інститутів-організаторів.

В результаті роботи симпозіуму учасники змогли обмінятися досвідом, налагодити нові зв’язки із колегами з різних країн, отримали позитивні емоції від спілкування у науковій спільноті та дружній атмосфері.

Члени наукового та організаційного комітетів "AGROSYM 2019" / Members of scientific and organizing committees "AGROSYM 2019"

Учасники "AGROSYM 2019" / Attendees of "AGROSYM 2019"

Лариса Присяжнюк, к.с-г.н., Український інститут експертизи сортів рослин / Dr. Larysa Prysiazhniuk, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Учасники секції Рослинництво 1а / Attendees of session Plant production 1a Ioannis N. XYNIAS, Miodrag Dimitrijević, Larysa Prysiazhniuk, Desimir KNEZEVIC, Fokion PAPATHANASIOU

X International Agriculture Symposium "AGROSYM 2019"

X International Agriculture Symposium "AGROSYM 2019" has been held at 3-6 October 2019 in Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Within the scientific collaboration with University of East Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), Ukrainian Institute for Plant Variety Examination (Ukraine) has become the partner of "AGROSYM 2019".

The organizers of this scientific event are Faculty of Agriculture of University of East Sarajevo (Bosnia and Herzegovina), Faculty of Agriculture of University of Belgrade (Serbia), Mediterranean Agronomic Institute of Bari (CIHEAM-IAMB) (Italy). This symposium has included around 1000 attendees from more than 82 countries around the world.

This year prof. dr. Borys Sorochynskyi and dr. Larysa Prysiazhniuk have become the members of scientific committee from Ukrainian Institute for Plant Variety Examination. Dr. Larysa Prysiazhniuk (Head of Laboratory Molecular Genetic Analysis and Head of Council of Young Scientists of UIPV) has also participated the organizing committee as a member and a chairperson of session “Plant production”.

The oral presentations of "AGROSYM 2019" have involved 7 sessions: Plant production, Plant protection and food safety, Organic agriculture, Environment protection and natural resources management, Animal husbandry, Rural development and agro-economy, Forestry and agro-forestry.

The keynote papers of actual issues were presented by Matthew R. Willmann “The impact of genome editing on crop improvement”, Magdaléna Lacko-Bartošová “Development and perspectives of organic agriculture - production and economic aspects”, John Paull “The failures of genetically modified organisms (GMOs), Mladen Todorovic “PROJECT PROMOTION: New actions to support the phytosanitary sector in Bosnia and Herzegovina for the harmonization with the EU standards - PHYTO BiH Project”. The representatives of government and institute-organizers had a greeting speech.

As the result of "AGROSYM 2019" attendees have managed to share their work experiences, make new connections with colleagues from different countries and get positive emotions of communicating in scientific and friendly atmosphere.

Повернутись