ua

Склад Вченої ради у 2015 році

structure

Склад Вченої ради у 2015 році

1Мельник Сергій ІвановичГолова Вченої ради, директор УІЕСР, д.е.н., професор
2Ткачик Світлана ОлександрівнаЗаступник голови Вченої ради, заступник директора УІЕСР, к.с.-г.н.
3Каражбей Галина МиколаївнаВчений секретар Вченої ради, вчений секретар УІЕСР, к.с.-г.н., с.н.с.
4Борисенко
Володимир
Іванович
перший заступник директора
5Києнко Зінаїда Богданівназаступник директора УІЕСР, к.с.-г.н.
6Лещук Надія Василівназавідувач відділу наукової координації та розробки методик УІЕСР, к.с.-г.н.
7Кропивко Валентина Стефанівназавідувач відділу економічних досліджень УІЕСР, к.е.н.
8Гринів Світлана Миколаївназавідувач відділу кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність УІЕСР, к.с.-г.н., с.н.с.
9Костенко Наталія Петрівнастарший науковий співробітник відділу наукової координації та розробки методик УІЕСР, к.с.-г.н.
10Сиплива Наталія Олексіївназаступник завідувача відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни УІЕСР, к.б.н.
11Курило Василь Леонідовичстарший науковий співробітник відділу міжнародного співробітництва та видавничої діяльності УІЕСР (0,5 ставки), д.с.-г.н., с.н.с.
12Гаврилюк Микола Микитовичзаступник директора з наукової роботи Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік НААН України, д.с.-г.н. (за згодою)
13Присяжнюк Олег Іванович
завідувач відділу математичного моделювання та інформаційних технологій Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, к.с.-г.н., с.н.с.
14Рудник-Іващенко Ольга Іванівназаступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту садівництва НААН, д.с.-г.н, с.н.с.
15Хареба Володимир Васильовичзаступник академіка-секретаря відділення аграрної економіки та продовольства НААН, член-кореспондент НААН (за згодою)
16Швартау Віктор Валентиновичзаступник директора з наукової роботи Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, д.б.н., член-кореспондент НАН України (за згодою)
17Смоляр Олена Миколаївназавідувач кафедри заповідної справи Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, д.б.н., професор (за згодою)
18Ретьман Сергій Васильовичзаступник директора Інституту захисту НААН з наукової роботи, д.с.-г.н. (за згодою)
19Жемойда Віталій Леонідовичв.о. завідувача кафедри генетики, селекції і насінництва НУБіП, к.с.-г.н., доцент