ua

Інші видання 2023

structure
МЕТОДИ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ СОРТІВ РОСЛИН НА ВОС ТА СОРТОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ : методичні рекомендації / Присяжнюк Л. М., Гринів С. М., Мельник С. І., Шитікова Ю. В., Діхтяр І. О., Таганцова М. М.
Захарчук О. В., Лупенко Ю. О., Мельник С. І. та ін. Методичні рекомендації з оцінки вартості сорту та насіння як об’єктів інтелектуальної власності / за ред. О. В. Захарчука. Вид 2-ге, доп. Вінниця: ТВОРИ, 2023. 106 с.
Формування національних сортових рослинних ресурсів (1923-2023). Історичні нариси / Упоряд. : Н. В. Лещук, Л. М. Присяжнюк, С. М. Гринів, Т. М. Марченко, Н. В. Павлюк, І. В. Коховська, А. І. Сидорчук; за заг. ред. С. І. Мельника. Вінниця :ТВОРИ, 2023. 260 с.
Визначник морфологічних ознак сортів огірка посівного (Cucumis sativus L.) (наочне доповнення до Методики проведення експертизи сортів огірка посівного (Cucumis sativus L.) на відмінність, однорідність і стабільність) / Н. Лещук, В. Хареба, О. Хареба та ін. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2023. 49 с. ISBN 978-617-552-529-6