ua

Інші видання 2016

structure

2016

Атлас морфологічних ознак сортів роду капусти Brassica L. (наочне доповнення до "Методики проведення експертизи сортів роду капусти з визначення відмінності, однорідність та стабільність») : атлас / Український інститут експертизи сортів рослин. – Київ: Український інститут експертизи сортів рослин, 2016. – 171 с. 
Атлас морфологічних ознак сортів роду цибулі Allium L. (наочне доповнення до «Методики проведення експертизи сортів: цибуля городня, батун, слизун, шніт, порей, скорода, шалот, черемша, багатоярусна та часник з визначення відмінності, однорідності та стабільності»): атлас / Український інститут експертизи сортів рослин. – Київ : Український інститут експертизи сортів рослин, 2016. – 149 с. 
Атлас морфологічних ознак соняшнику однорічного Helianthus annuus L. (наочне доповнення до «Методики проведення інспектування насінницьких посівів соняшнику однорічного»): атлас / Український інститут експертизи сортів рослин. – Київ : Український інститут експертизи сортів рослин, 2016. – 76 с.
Статистичний аналіз агрономічних дослідних даних в пакеті STATISTICA 10 : методичні вказівки / О. І. Присяжнюк [та ін.].; Укр. ін-т експертизи сортів рослин (Київ). – Київ: Український інститут експертизи сортів рослин, 2016. – 54 с.
Інноваційне забезпечення селекційного процесу та технологій вирощування озимої пшениці: / Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – 148 с. – (Агропромисловий комплекс України : спеціальний випуск реферативного журналу).
Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур: тези доповідей / Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених (V; 29-30 вересень ; Київ). / Український інститут експертизи рослин. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 123 с.
Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва України / Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів (25-26 травня 2016 р. ; Дніпропетровськ). / Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 120 с.
Каталог сортів ячменю ярого за поліморфізмом горденів – Вінниця : ФОП Корзун Д. Ю., 2016. – 110 с.
Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур / Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів (IV; 21 квітня 2016 р.; с. Центральне). / Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. –128 с.
Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці / Міжнародна науково-практична конференція присвячена 100-річчю селекції пшениці в інституті Селекційно-генетичний інститут – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення (1-3 червня 2016 р. ; Одеса). / Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. –147 с.
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку / Міжнародна науково-практична конференція (II; 3 листопада 2016 р.; Київ). / Український інститут експертизи сортів рослин. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 253 с.