ua

Новини

structure

Відбулася Науково-практична конференція «Проблемні питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері охорони прав на сорти рослин»

28/11/2019

Повернутись

28 листопада 2019 року у приміщені Українського інституту експертизи сортів рослин відбулася Науково-практична конференція «Проблемні питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері охорони прав на сорти рослин»

Активну участь у роботі конференції забезпечили 44 учасники-автори тез Конференції, з яких 12 - доповідачі Конференції, що представляли такі установи як  Київський інститут інтелектуальної власності і права Національного університету «Одеська юридична академія», «Центр правового забезпечення розвитку науки і технологій» НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний авіаційний університет, КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького та Українського інституту експертизи сортів рослин.

Науково-практична конференція дала змогу висвітлити теоретичні та практичні питання, пов’язані з питаннями теми Конференції.

Порядок денний Конференції

Матеріали конференції

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

news-item

Повернутись