ua

ЗБОРИ ЗА ДІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ОХОРОНОЮ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

structure

ЗБОРИ ЗА ДІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ОХОРОНОЮ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

Платіжні реквізити для перерахування коштів в національній валюті – у гривнях

Реквізити для оплати рахунку в гривнях:

Одержувач коштів Український інститут експертизи сортів рослин
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 00488332
Банк одержувача Держказначейська служба України, м. Київ
Код банку отримувача (МФО) 820172
Рахунок отримувача р/р UA 6282 0172 0313 2310 0320 1016 514
Призначення платежу 101 [код_платежу] [або назва_виду_збору], заявка [номер_заявки або назва морту], [ЄДРПОУ/код_заявника], за [рік який сплачується збір] рік

Реквізити валютного рахунку для зарахування коштів в іноземній валюті – у доларах США або євро за офіційним курсом Національного банку на дату сплати збору

BENEFICIARI: (одержувач) NAME: UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ADDRESS: 4, Andriivska str., Kyiv, Ukraine, 04070

ACCOUNT: UA 8733 4851 0000 0000 2600 8183 893(USD, EUR)

BENEFICIARY`S BANK: (банк одержувача) JOINT STOCK COMPANY "FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK", UKRAINE SWIFT CODE: FUIBUA2X

Purpose of payment: 101  the code and name of the type of the fee, number of the application, applicant’s code, for which year you pay the fee

При сплаті збору поле «Призначення платежу» розрахункового документа обов’язково заповнювати таким чином:

  - 101 - код ознаки збору (обов'язкове поле)

 - код платежу (обов'язкове поле)

 - назва виду збору 

  - розділовий знак: " ," (кома)

  - номер заявки  (обов'язкове поле), бажано в форматі: заявка номер_заявки

  - розділовий знак: " ,(кома)

  - ЄДРПОУ або код заявника

  - розділовий знак: " ,(кома)

  - рік, за який сплачується збір (обов'язкове поле) в форматі: за рік_збору рік

Приклад заповнення графи «Призначення платежу»:

101  200 Збір за подання та розгляд заявки, заявка 19001002, 2639, за 2023 рік

101  200 For the plant variety application registration,  application 19001002, 2639, for 2023 year;

У разі сплати збору в більшому розмірі, кошти збору повертаються платнику в установленому порядку.

Сплата зборів здійснюється платником через платіжні системи банківських установ на підставі рахунків або платіжних повідомлень, які видаються платнику експертним закладом, або за власною ініціативою згідно з інформаційним повідомленням про банківські реквізити для сплати зборів, опублікованим в офіційних джерелах інформації Компетентним органом або експертним закладом.

Оплата зборів може здійснюватися платником із застосуванням електронних платіжних систем, у тому числі тих, що інтегровані в електронні сервіси кабінету платника інформаційної бази даних Компетентного органу або експертного закладу.

Для користування електронним сервісом необхідно зареєструватись в cервіс-офісі «Кабінеті заявника».

У разі коли заявником (заявниками) чи володільцем патенту або власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту є неприбуткова установа та організація, що фінансується з державного бюджету, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин, сплачується в обсязі 40 відсотків встановленого розміру, за винятком зборів за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту) та за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, що сплачуються в обсязі 20 відсотків встановленого розміру.

Для підтвердження права на отримання пільги по сплаті збору підприємства, установи та організації, які є неприбутковими, надсилають до УІЕСР копію довідки про включення до Реєстру неприбуткових організацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» від 13.07.2016 р. № 440, завірену у встановленому порядку.

Перелік кодів платежів за видами платежів для заповнення графи «Призначення платежу»
(згідно з Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1183 зі змінами затвердженими постановою КМУ від 4 серпня 2023 р. № 813

Код Найменування збору Сума
Розміри зборів, пов’язаних із поданням та розглядом заявки
200 Збір за подання та розгляд заявки 1700
201 Збір за внесення змін до реєстру заявок щодо зміни складу селекціонерів 1700
202 Збір за продовження строків щодо заявлення пріоритету за датою подання попередньої заявки 1700
203 Збір за продовження строку для усунення невідповідності заявки та/або подання мотивованої відповіді на висновок про невідповідність 1700
204 Збір за поновлення строку для усунення невідповідності заявки та/або подання мотивованої відповіді на висновок (протягом 12 місяців з дати закінчення такого строку) 1700
205 Збір за подання клопотання про виправлення помилки або внесення змін до матеріалів заявки 1700
Розміри зборів, пов’язаних із назвою сорту рослин
210 Збір за продовження строку надання мотивованої відповіді на висновок про невідповідність або заперечення щодо запропонованої назви сорту 1700
211 Збір за зміну ухваленої назви сорту 1700
212 Збір за зміну назви сорту після її затвердження у разі встановлення, що назва сорту не відповідає вимогам статті 13 Закону 1700
213 Збір за заборону використання попередньої назви сорту для інших заявників у разі зміни назви сорту в іншій договірній стороні Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин (за один рік заборони) 3400
Розміри зборів, пов’язаних із кваліфікаційною експертизою сорту рослин
220 Збір за проведення кваліфікаційної експертизи на відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності, а також на придатність сорту для поширення (за даними заявника) 4250
221 Збір за проведення кваліфікаційної експертизи на відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності (експертним закладом) 6035
222 Збір за проведення кваліфікаційної експертизи на відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності (експертним закладом): випробування гібриду з 2-ма батьківськими компонентами 12070
223 Збір за проведення кваліфікаційної експертизи на відповідність сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності (експертним закладом): випробування гібриду з 3-ма і більше батьківськими компонентами 18105
224 Збір за проведення кваліфікаційної експертизи на придатність сорту для поширення (експертним закладом) 15300
225 Збір за продовження строку сплати зборів за проведення кваліфікаційної експертизи 850
226 Збір за поновлення строку сплати зборів за проведення кваліфікаційної експертизи 1700
Розміри зборів, пов’язаних із державною реєстрацією сорту рослин, видачею копій або дублікатів охоронних документів
230 Збір за державну реєстрацію сорту 1700
231 Збір за продовження строку сплати збору за державну реєстрацію сорту 1700
232 Збір за поновлення строку сплати зборів за державну реєстрацію сорту 3400
233 Збір за продовження строку подання повідомлення про ставлення до заперечення щодо державної реєстрації сорту 1700
234 Збір за поновлення строку подання повідомлення про ставлення до заперечення щодо державної реєстрації сорту 3400
235 Збір за видачу завіреної копії патенту, свідоцтва про державну реєстрацію сорту 500
236 Збір за видачу дубліката патенту, свідоцтва про державну реєстрацію сорту, свідоцтва про авторство на сорт 1700
Розміри зборів за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин
240 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин, який є сортом суспільного надбання або загальнопоширеним сортом 2300
241 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за перший - п'ятий рік 2300
242 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за шостий - десятий рік 5200
243 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за одинадцятий - п'ятнадцятий рік 7000
244 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за шістнадцятий і кожний подальший рік 8700
245 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за перший - п'ятий рік з збільшенням розміру збору на 50% 3450
246 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за шостий - десятий рік з збільшенням розміру збору на 50% 7800
247 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за одинадцятий - п'ятнадцятий рік з збільшенням розміру збору на 50% 10500
248 Збір за підтримання чинності майнового права на поширення сорту рослин: за шістнадцятий і кожний подальший рік з збільшенням розміру збору на 50% 13050
Розміри зборів за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин
251 Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за перший - п'ятий рік 2300
252 Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за шостий - десятий рік 5200
253 Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за одинадцятий - п'ятнадцятий рік 7000
254 Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за шістнадцятий і кожен наступний 8700
255 Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за перший - п'ятий рік з збільшенням розміру збору на 50% 3450
256 Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за шостий - десятий рік з збільшенням розміру збору на 50% 7800
257 Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за одинадцятий - п'ятнадцятий рік з збільшенням розміру збору на 50% 10500
258 Збір за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин (чинності патенту): за шістнадцятий і кожен наступний з збільшенням розміру збору на 50% 13050
261 Збір за підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Компетентного органу заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту рослин (відкриту ліцензію): за перший - п'ятий рік 1150
262 Збір за підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Компетентного органу заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту рослин (відкриту ліцензію): за шостий - десятий рік 2600
263 Збір за підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Компетентного органу заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту рослин (відкриту ліцензію): за одинадцятий - п'ятнадцятий рік 3500
264 Збір за підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Компетентного органу заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту рослин (відкриту ліцензію): за шістнадцятий і кожен наступний 4350

fondy

Для запобігання шахрайства з використанням реквізитів платіжних карток,
всі операції, в яких використовуються дані про картку, здійснюються на захищеній сторінці,
безпека якого підтверджена сертифікатом PCI DSS.