ua

ЗБОРИ ЗА ДІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ОХОРОНОЮ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

structure

ЗБОРИ ЗА ДІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ОХОРОНОЮ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

Платіжні реквізити для перерахування коштів в національній валюті – у гривнях

Реквізити для оплати рахунку в гривнях:

Одержувач коштів Український інститут експертизи сортів рослин
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 00488332
Банк одержувача Держказначейська служба України, м. Київ
Код банку отримувача (МФО) 820172
Рахунок отримувача р/р UA 6282 0172 0313 2310 0320 1016 514
Призначення платежу *; 101; номер заявки; код заявника; код платежу (назва виду збору); рік, за який сплачується збір

Реквізити валютного рахунку для зарахування коштів в іноземній валюті – у доларах США або євро за офіційним курсом Національного банку на дату сплати збору

BENEFICIARI: (одержувач) NAME: UKRAINIAN INSTITUTE FOR PLANT VARIETY EXAMINATION

ADDRESS: 9/2 Klovsky Uzviz, Kyiv, 01021, Ukraine

ACCOUNT: UA 4938 0838 0000 0260 0379 9983 363 (USD),

UA 1438 0838 0000 0260 0779 9978 813 (EUR)

BENEFICIARY`S BANK: (банк одержувача) PRAVEX BANK KYIV, UKRAINE SWIFT CODE: PRAVUAUK

Purpose of payment: *; 101; number of the application;applicant’s code; the code and name of the type of the fee; for which year you pay the fee;

При сплаті збору поле «Призначення платежу» розрахункового документа обов’язково заповнювати таким чином:

  - службовий код (знак): " * " (зірочка);

  - розділовий знак: " ; " (крапка з комою);

  - код ознаки збору: " 101 ";

  - розділовий знак: " ; " (крапка з комою);

  - номер заявки;

  - розділовий знак: " ; " (крапка з комою);

  - код заявника;

  - розділовий знак: " ; " (крапка з комою);

  - код платежу (обов’язково) (назва виду збору);

  - розділовий знак: " ; " (крапка з комою);

  - рік, за який сплачується збір;

  - розділовий знак: " ; " (крапка з комою);

Приклад заповнення графи «Призначення платежу»:

*; 101; 18014001; 2524; 150 (за подання заявки на сорт рослин); 2020;

*; 101; 10125628; 2613; 150 (For the plant variety application registration); 2020;

Збір сплачується за заявкою тільки одного сорту окремо по кожній дії, пов’язаній з охороною прав на сорти рослин.

У разі сплати збору в більшому розмірі, кошти збору повертаються платнику в установленому порядку.

Звертаємо увагу, що оплата здійснена за правильно заповненим платіжним документом, після підтвердження надходження коштів на Казначейський рахунок, в автоматичному режимі вноситься до інформаційної системи УІЕСР і відображається в «Кабінеті заявника». При виконанні вищезазначених умов надсилати документ про сплату до УІЕСР не обов’язково.

Для забезпечення обліку зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин за кожною заявкою по сорту рослин та видами зборів створено комплекс програмних засобів Електронний сервіс «Збори у сфері охорони прав на сорти рослин Українського інституту експертизи сортів рослин», за допомогою якого заявник (представник) матиме можливість автоматично сформувати друковані форми для оплати, он-лайн оплатити рахунки, оперативно отримувати інформацію про сплачені суми зборів тощо.

Для користування електронним сервісом необхідно зареєструватись в cервіс-офісі «Кабінеті заявника».

Сплата зборів за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин здійснюється заявниками (представниками) сортів рослин, власниками сортів, володільцями патенту на сорт, як об’єкту інтелектуальної власності.

У разі коли заявником (заявниками) чи володільцем патенту або власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту є неприбуткова установа та організація, що фінансується з державного бюджету, кожен збір за дії, пов'язані з охороною прав на сорти рослин, сплачується в обсязі 10 відсотків встановленого розміру, за винятком зборів за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту) та за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, що сплачуються в обсязі 5 відсотків встановленого розміру.

Для підтвердження права на отримання пільги по сплаті збору підприємства, установи та організації, які є неприбутковими, надсилають до УІЕСР копію довідки про включення до Реєстру неприбуткових організацій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» від 13.07.2016 р. № 440, завірену у встановленому порядку.

Перелік кодів платежів за видами платежів для заповнення графи «Призначення платежу»
(згідно з Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1183 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1154 (1154-2007- п)

Код платежу Найменування платежу Сума (повна)
150 За подання заявки на сорт рослин 1300
154 За виникнення майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту 500
155 За видачу завіреної копії свідоцтва про державну реєстрацію сорту рослин 200
156 За видачу завіреної копії патенту на сорт рослин 500
157 За внесення змін до Реєстру патентів щодо майнових прав інтелектуальної власності на сорт за ініціативою особи, якій належать такі права 600
158 За внесення змін до Реєстру сортів за ініціативою особи, якій належать права на сорт 600
183 За подання клопотання про вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" (частина третя статей 16 і 22, частина п'ята статті 25, частина восьма статті 26, частини п'ята і дев'ята статті 28, частина шоста статті 40) 500
184 За поновлення строку вчинення будь-яких дій, пов'язаних з розглядом заявки, визначених Законом України "Про охорону прав на сорти рослин" (частина восьма статті 26, частина шоста статті 27, частина п'ята статті 28, частина друга статті 30) 1000
За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт
151 За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік): визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності 1900
152 За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік): визначення відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності та стабільності безпосередньо у заявника 210
153 За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік): експертиза на придатність на поширення сорту 4070
196 За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на сорт рослин (за перший і кожний наступний рік): визначення відповідності сорту критеріям відмінності однорідності та стабільності (випробування гібриду) 5700
За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту)
159 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за перший рік 400
160 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за другий рік 450
161 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за третій рік 550
162 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за четвертий рік 650
163 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за п'ятий рік 800
164 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за шостий рік 950
165 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за сьомий рік 1100
166 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за восьмий рік 1300
167 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за дев'ятий рік 1600
168 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за десятий і кожний наступний рік 1900
186 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за перший рік з нарахуванням штрафу 50% 600
187 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за другий рік з нарахуванням штрафу 50% 675
188 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за третій рік з нарахуванням штрафу 50% 825
189 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за четвертий рік з нарахуванням штрафу 50% 975
190 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за п'ятий рік з нарахуванням штрафу 50% 1200
191 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за шостий рік з нарахуванням штрафу 50% 1425
192 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за сьомий рік з нарахуванням штрафу 50% 1650
193 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за восьмий рік з нарахуванням штрафу 50% 1950
194 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за дев'ятий рік з нарахуванням штрафу 50% 2400
195 За підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту): за десятий і кожний наступний рік з нарахуванням штрафу 50% 2850
За підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин
179 За підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин: за перший - п'ятий рік 350
180 За підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин: за шостий - десятий рік 900
181 За підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин: за одинадцятий - п'ятнадцятий рік 2000
182 За підтримання чинності майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин: за шіснадцятий і кожний подальший рік 2500
За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання дозволу (відкрита ліцензія)
169 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за перший рік 200
170 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за другий рік 225
171 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за третій рік 275
172 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за четвертий рік 325
173 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за п'ятий рік 400
174 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за шостий рік 475
175 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за сьомий рік 550
176 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за восьмий рік 650
177 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за дев'ятий рік 800
178 За підтримання чинності виключного права володільця патенту в разі подання до Міністерства аграрної політики і продовольства України заяви про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання сорту (відкриту ліцензію) та її офіційну публікацію: за десятий і кожний наступний рік 950

fondy

Для запобігання шахрайства з використанням реквізитів платіжних карток,
всі операції, в яких використовуються дані про картку, здійснюються на захищеній сторінці,
безпека якого підтверджена сертифікатом PCI DSS.