ua

Розпорядження Кабінету Міністрів України

structure

Розпорядження  Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2004 р. №816-р «Про заходи щодо виконання зобов'язань України за Міжнародною конвенцією по охороні нових сортів рослин»

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/816-2004-%D1%80)